رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
95

جریان نقدینگی به کدام سو می‌رود؟ - چهارشنبه 12 خرداد 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

57

: در جریان معاملات امروز حجم کل بار دیگر به کف چند ماه اخیر خود واکنش نشان داد و برگشت. بیشترین تأثیر در افزایش حجم معاملات را می‌توان به صنعت خودرو نسبت داد که به دلیل رسیدن به سطوح حمایتی با افزایش تقاضا مواجه گردیدند. از نکات دیگر کاهش ارزش معاملات گروه اوراق تأمین مالی در پی کاهش فشار فروش کل بازار می باشد.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: از آنجا که با افزایش حجم معاملات ارزش کل نیز افزایش یافته است می‌توان نتیجه گرفت که فشار فروش در بازار کاسته شده اما برای اینکه شاهد برگشت شاخص از این سطح باشیم باید نقدینگی با قدرت بیشتری افزایش یابد.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با افزایش ۱۱ و ۱۰ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 12 خرداد 95

در جریان معاملات امروز حجم کل بار دیگر به کف چند ماه اخیر خود واکنش نشان داد و برگشت. بیشترین تأثیر در افزایش حجم معاملات را می توان به نمادهای خودرویی نسبت داد که به دلیل رسیدن به سطوح حمایتی، با افزایش تقاضا مواجه گردیدند.

از آنجا که با افزایش حجم معاملات ارزش کل نیز افزایش یافته است می توان نتیجه گرفت که فشار فروش در بازار کاسته شده است اما برای اینکه شاهد برگشت شاخص از این سطح باشیم باید نقدینگی با قدرت بیشتری افزایش یابد که این امر به جز تغییرات کلان نظیر کاهش نرخ بهره بانکی، تحقق اخبار خودرویی یا افزایش نرخ های جهانی امکان پذیر نیست.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 12 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 12 خرداد 95

بیست شرکت فوق در۱۵ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 12 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۳ مشخص است پراکندگی سهام در میان صنایع زیاد است و نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب کرد.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 12 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 12 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در میان صنایع به خود اختصاص داده است.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 12 خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۰ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 12 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ کماکان صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است. که نشان می دهد حجم عمده پول در این صنعت در جریان است.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 12 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۴صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 12 خرداد 95

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خفناور، خزامیا، خوساز و ختوقا بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

حجم معاملات صنعت خودرو نسبت به روز گذشته رشد کرده و توانست ۳۵ درصد از ارزش معاملات را به خود اختصاص دهد. دلیل افزایش حجم معاملات صنعت خودرو واکنش به سطوح حمایتی می باشد و کماکان خبری از افزایش سرمایه خودرویی از محل تجدید ارزیابی به گوش نمی رسد. از نکات قابل توجه دیگر کاهش ارزش معاملات اوراق تأمین مالی می باشد که با کاهش فشار فروش در بازار، این امر چندان هم دور از انتظار نبود.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 12 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 12 خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: در جریان معاملات امروز حجم کل بار دیگر به کف چند ماه اخیر خود واکنش نشان داد و برگشت. بیشترین تأثیر در افزایش حجم معاملات را می‌توان به صنعت خودرو نسبت داد که به دلیل رسیدن به سطوح حمایتی با افزایش تقاضا مواجه گردیدند. از نکات دیگر کاهش ارزش معاملات گروه اوراق تأمین مالی در پی کاهش فشار فروش کل بازار می باشد.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: از آنجا که با افزایش حجم معاملات ارزش کل نیز افزایش یافته است می‌توان نتیجه گرفت که فشار فروش در بازار کاسته شده اما برای اینکه شاهد برگشت شاخص از این سطح باشیم باید نقدینگی با قدرت بیشتری افزایش یابد.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با افزایش ۱۱ و ۱۰ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 12 خرداد 95

در جریان معاملات امروز حجم کل بار دیگر به کف چند ماه اخیر خود واکنش نشان داد و برگشت. بیشترین تأثیر در افزایش حجم معاملات را می توان به نمادهای خودرویی نسبت داد که به دلیل رسیدن به سطوح حمایتی، با افزایش تقاضا مواجه گردیدند.

از آنجا که با افزایش حجم معاملات ارزش کل نیز افزایش یافته است می توان نتیجه گرفت که فشار فروش در بازار کاسته شده است اما برای اینکه شاهد برگشت شاخص از این سطح باشیم باید نقدینگی با قدرت بیشتری افزایش یابد که این امر به جز تغییرات کلان نظیر کاهش نرخ بهره بانکی، تحقق اخبار خودرویی یا افزایش نرخ های جهانی امکان پذیر نیست.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 12 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 12 خرداد 95

بیست شرکت فوق در۱۵ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 12 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۳ مشخص است پراکندگی سهام در میان صنایع زیاد است و نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب کرد.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 12 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 12 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در میان صنایع به خود اختصاص داده است.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 12 خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۰ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 12 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ کماکان صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است. که نشان می دهد حجم عمده پول در این صنعت در جریان است.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 12 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۴صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 12 خرداد 95

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خفناور، خزامیا، خوساز و ختوقا بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

حجم معاملات صنعت خودرو نسبت به روز گذشته رشد کرده و توانست ۳۵ درصد از ارزش معاملات را به خود اختصاص دهد. دلیل افزایش حجم معاملات صنعت خودرو واکنش به سطوح حمایتی می باشد و کماکان خبری از افزایش سرمایه خودرویی از محل تجدید ارزیابی به گوش نمی رسد. از نکات قابل توجه دیگر کاهش ارزش معاملات اوراق تأمین مالی می باشد که با کاهش فشار فروش در بازار، این امر چندان هم دور از انتظار نبود.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 12 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 12 خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/03/16
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333