رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
100

جریان نقدینگی به کدام سو می‌رود؟ - سه شنبه 11 خرداد 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

62

: حجم معاملات نسبت به روز گذشته ثابت ماند و در کف چند ماه اخیر خود ایستاد. اما ارزش معاملات و شاخص نسبت به روز گذشته کاهش یافت که نشان می‌دهد کماکان تمایل به فروش در بازار وجود دارد. دلیل کاهش شاخص را می‌توان به عدم تحقق اخبار خودرویی و عدم تحرک مثبت کامودیتی ها به دلیل خبر افزایش نرخ بهره آمریکا دانست.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با توجه به شرایط کنونی حجم معاملات دو سناریو برای بازار وجود دارد. اول اینکه حجم از کف چند ماه گذشته خود عبور کند که منجر به کاهش شاخص می‌شود یا اینکه پس از رسیدن به زیر ترندلاین و محدوده کف چند ماه اخیر، همانند روزهای قبل واکنش نشان داده و برمی‌گردد.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با کاهش ۱ و ۲۳ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 11 خرداد 95

در جریان معاملات امروز حجم کل نسبت به روز گذشته ثابت بود اما ارزش معاملات و شاخص کاهش یافته است. که نشان می دهد تمایل به فروش در بازار کماکان ادامه دارد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 11 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 11 خرداد 95

بیست شرکت فوق در۱۳ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 11 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۳ مشخص است پراکندگی سهام در میان صنایع زیاد است و نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب کرد.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 11 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 11 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در میان صنایع به خود اختصاص داده است.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 11 خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۹ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 11 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ کماکان صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است. که نشان می دهد حجم عمده پول در این صنعت در جریان است.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 11 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۴صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 11 خرداد 95

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خرینگ، خعتبار، خوساز و خزر بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

با وجود اینکه بازار کم حجم معامله شد، ارزش معاملات گروه خودرو نسبت به روز گذشته افزایش یافته و حدود 24 درصد از ارزش کل را به خود اختصاص داده است. نکته قابل توجه افزایش ارزش معاملات صنعت بانک می باشد که توانست سقف ۴ روز اخیر خود را بشکند. البته لازم به ذکراست ارزش معاملات صنعت سرمایه گذاری نیز توانسته است سقف 4 روز اخیر خود را بشکند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 11 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 11 خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: حجم معاملات نسبت به روز گذشته ثابت ماند و در کف چند ماه اخیر خود ایستاد. اما ارزش معاملات و شاخص نسبت به روز گذشته کاهش یافت که نشان می‌دهد کماکان تمایل به فروش در بازار وجود دارد. دلیل کاهش شاخص را می‌توان به عدم تحقق اخبار خودرویی و عدم تحرک مثبت کامودیتی ها به دلیل خبر افزایش نرخ بهره آمریکا دانست.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با توجه به شرایط کنونی حجم معاملات دو سناریو برای بازار وجود دارد. اول اینکه حجم از کف چند ماه گذشته خود عبور کند که منجر به کاهش شاخص می‌شود یا اینکه پس از رسیدن به زیر ترندلاین و محدوده کف چند ماه اخیر، همانند روزهای قبل واکنش نشان داده و برمی‌گردد.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با کاهش ۱ و ۲۳ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 11 خرداد 95

در جریان معاملات امروز حجم کل نسبت به روز گذشته ثابت بود اما ارزش معاملات و شاخص کاهش یافته است. که نشان می دهد تمایل به فروش در بازار کماکان ادامه دارد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 11 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 11 خرداد 95

بیست شرکت فوق در۱۳ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 11 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۳ مشخص است پراکندگی سهام در میان صنایع زیاد است و نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب کرد.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 11 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 11 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در میان صنایع به خود اختصاص داده است.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 11 خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۹ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 11 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ کماکان صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است. که نشان می دهد حجم عمده پول در این صنعت در جریان است.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 11 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۴صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 11 خرداد 95

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خرینگ، خعتبار، خوساز و خزر بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

با وجود اینکه بازار کم حجم معامله شد، ارزش معاملات گروه خودرو نسبت به روز گذشته افزایش یافته و حدود 24 درصد از ارزش کل را به خود اختصاص داده است. نکته قابل توجه افزایش ارزش معاملات صنعت بانک می باشد که توانست سقف ۴ روز اخیر خود را بشکند. البته لازم به ذکراست ارزش معاملات صنعت سرمایه گذاری نیز توانسته است سقف 4 روز اخیر خود را بشکند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 11 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 11 خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/03/12
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333