رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

تحلیل بازار طلا و ارز - 11 خرداد 95
نوع تحلیل : تکنیکال   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

56

: در روز گذشته قیمت معاملات قرارداد آتی سکه سررسید اسفند 95 با رسیدن به تراز حمایتی 1049000 تومان واکنش مثبت نشان داد و با رشد قیمتی 9000 تومانی همراه بود.
علت تحلیل: گزارش تحلیلی خبری روزانه
نتیجه‌گیری: در نمودار سکه سررسید اسفند 95 مهمترین مقاومت در تایم فریم یکساعته 1063000 تومان می باشد که در صورت شکست آن سیگنال خرید صادر خواهد شد. با توجه به رشد قیمتی اونس در ساعات ابتدایی بازار بازگشایی سکه با گپ مثبت دور از انتظار نیست.

1) شاخص قدرت سنجی:

تحلیل بازار طلا و ارز - 11 خرداد 95

2) سطوح حمایت و مقاومت روزانه:

تحلیل بازار طلا و ارز - 11 خرداد 95

3) تحلیل اونس:

روز گذشته قیمت اونس در تایم فریم یک ساعته به حمایت ۱۱۹۸.۸ دلار واکنش مثبت نشان داد و با رشد ۱۴ دلاری تا تراز مقاومتی ۱۲۱۳ دلار همراه بود.

تحلیل بازار طلا و ارز - 11 خرداد 95

در حال حاضر در تایم فریم یکساعته مهمترین حمایت ۱۱۹۶.۷ دلار می باشد که با شکست آن سیگنال فروش صادر خواهد شد. همچنین محدوده ۱۲۲۳.۷-۱۲۲۶.۳ دلار به عنوان مقاومت پیش روی قیمت می باشد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 11 خرداد 95

4) تحلیل آتی:

در روز گذشته قیمت معاملات قرارداد آتی سکه سررسید اسفند ۹۵ با رسیدن به تراز حمایتی ۱۰۴۹۰۰۰ تومان واکنش مثبت نشان داد و با رشد قیمتی ۹۰۰۰ تومانی همراه بود.

تحلیل بازار طلا و ارز - 11 خرداد 95

در حال حاضر مهمترین مقاومت در تایم فریم یکساعته ۱۰۶۳۰۰۰ تومان می باشد که در صورت شکست آن سیگنال خرید صادر خواهد شد. با توجه به رشد قیمتی اونس در ساعات ابتدایی بازار بازگشایی سکه با گپ مثبت دور از انتظار نیست. حمایت قیمت در تراز ۱۰۴۸۰۰۰ تومان واقع شده است که در صورت شکست آن سیگنال فروش صادر خواهد شد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 11 خرداد 95

5) فاصله معاملات:

فاصله معاملات قرارداد آتی سکه سررسید اسفند ۹۵ در روز معاملاتی دوشنبه ۱۰ خرداد ۹۵ با سکه نقدی به ازای هر روز، به شرح زیر می باشد:

تحلیل بازار طلا و ارز - 11 خرداد 95

6) تحلیل دلار:

در نمودار قیمت دلار همان طور که در تحلیل قبلی بیان شده بود، محدوده مقاومتی ۳۴۷۵ تومان مانع از رشد قیمت شد و شاهد افت تا تراز ۳۴۶۱ تومان در خلال معاملات روز گذشته و شکسته شدن سطح مهم حمایتی ۳۴۶۳ تومان بودیم. در انتهای روز گذشته اما قیمت در باند مقاومتی ۳۴۷۹-۳۴۸۰ به کار خود خاتمه داد و انتظار افت قیمت از این محدوده مقاومتی در جریان معاملات روز جاری، دور از ذهن نیست. از سوی دیگر در صورت عبور از این مقاومت، تراز مقاومتی مهم تری در ۳۴۸۵ تومان پیش روی قیمت قرار گرفته است که شکسته شدن آن می تواند تأییدی بر ادامه رشد و صدور سیگنال خرید باشد. اما در صورت افت، اولین حمایت در تراز ۳۴۷۰ قرار دارد و حمایت بعدی در کف قبلی در ۳۴۶۱ واقع شده است. در صورت شکسته شدن کف قبلی، سیگنال فروش جدیدی صادر خواهد شد و البته اینکه در حالت ایده آل، در صورت قرار گیری در مسیر نزول، انتظار افت به زیر ۳۴۷۰ (و هدف ۳۴۶۵) دور از ذهن نیست.

تحلیل بازار طلا و ارز - 11 خرداد 95

تحلیلگران: فاطمه توتونچی– مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:
فایل‌های پیوست:

: در روز گذشته قیمت معاملات قرارداد آتی سکه سررسید اسفند 95 با رسیدن به تراز حمایتی 1049000 تومان واکنش مثبت نشان داد و با رشد قیمتی 9000 تومانی همراه بود.
علت تحلیل: گزارش تحلیلی خبری روزانه
نتیجه‌گیری: در نمودار سکه سررسید اسفند 95 مهمترین مقاومت در تایم فریم یکساعته 1063000 تومان می باشد که در صورت شکست آن سیگنال خرید صادر خواهد شد. با توجه به رشد قیمتی اونس در ساعات ابتدایی بازار بازگشایی سکه با گپ مثبت دور از انتظار نیست.

1) شاخص قدرت سنجی:

تحلیل بازار طلا و ارز - 11 خرداد 95

2) سطوح حمایت و مقاومت روزانه:

تحلیل بازار طلا و ارز - 11 خرداد 95

3) تحلیل اونس:

روز گذشته قیمت اونس در تایم فریم یک ساعته به حمایت ۱۱۹۸.۸ دلار واکنش مثبت نشان داد و با رشد ۱۴ دلاری تا تراز مقاومتی ۱۲۱۳ دلار همراه بود.

تحلیل بازار طلا و ارز - 11 خرداد 95

در حال حاضر در تایم فریم یکساعته مهمترین حمایت ۱۱۹۶.۷ دلار می باشد که با شکست آن سیگنال فروش صادر خواهد شد. همچنین محدوده ۱۲۲۳.۷-۱۲۲۶.۳ دلار به عنوان مقاومت پیش روی قیمت می باشد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 11 خرداد 95

4) تحلیل آتی:

در روز گذشته قیمت معاملات قرارداد آتی سکه سررسید اسفند ۹۵ با رسیدن به تراز حمایتی ۱۰۴۹۰۰۰ تومان واکنش مثبت نشان داد و با رشد قیمتی ۹۰۰۰ تومانی همراه بود.

تحلیل بازار طلا و ارز - 11 خرداد 95

در حال حاضر مهمترین مقاومت در تایم فریم یکساعته ۱۰۶۳۰۰۰ تومان می باشد که در صورت شکست آن سیگنال خرید صادر خواهد شد. با توجه به رشد قیمتی اونس در ساعات ابتدایی بازار بازگشایی سکه با گپ مثبت دور از انتظار نیست. حمایت قیمت در تراز ۱۰۴۸۰۰۰ تومان واقع شده است که در صورت شکست آن سیگنال فروش صادر خواهد شد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 11 خرداد 95

5) فاصله معاملات:

فاصله معاملات قرارداد آتی سکه سررسید اسفند ۹۵ در روز معاملاتی دوشنبه ۱۰ خرداد ۹۵ با سکه نقدی به ازای هر روز، به شرح زیر می باشد:

تحلیل بازار طلا و ارز - 11 خرداد 95

6) تحلیل دلار:

در نمودار قیمت دلار همان طور که در تحلیل قبلی بیان شده بود، محدوده مقاومتی ۳۴۷۵ تومان مانع از رشد قیمت شد و شاهد افت تا تراز ۳۴۶۱ تومان در خلال معاملات روز گذشته و شکسته شدن سطح مهم حمایتی ۳۴۶۳ تومان بودیم. در انتهای روز گذشته اما قیمت در باند مقاومتی ۳۴۷۹-۳۴۸۰ به کار خود خاتمه داد و انتظار افت قیمت از این محدوده مقاومتی در جریان معاملات روز جاری، دور از ذهن نیست. از سوی دیگر در صورت عبور از این مقاومت، تراز مقاومتی مهم تری در ۳۴۸۵ تومان پیش روی قیمت قرار گرفته است که شکسته شدن آن می تواند تأییدی بر ادامه رشد و صدور سیگنال خرید باشد. اما در صورت افت، اولین حمایت در تراز ۳۴۷۰ قرار دارد و حمایت بعدی در کف قبلی در ۳۴۶۱ واقع شده است. در صورت شکسته شدن کف قبلی، سیگنال فروش جدیدی صادر خواهد شد و البته اینکه در حالت ایده آل، در صورت قرار گیری در مسیر نزول، انتظار افت به زیر ۳۴۷۰ (و هدف ۳۴۶۵) دور از ذهن نیست.

تحلیل بازار طلا و ارز - 11 خرداد 95

تحلیلگران: فاطمه توتونچی– مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:
فایل‌های پیوست:
1395/03/11
0
/
7
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333