رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
100

جریان نقدینگی به کدام سو می‌رود؟ - شنبه 8 خرداد 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

30

: در جریان معاملات امروز حجم کل 19 درصد رشد کرد اما ارزش معاملات فقط 8 درصد افزایش یافت که نشان می‌دهد فشار فروش در بازار زیاد بوده است. البته لازم به ذکر است که باز شدن نماد خساپا در افزایش حجم و کاهش ارزش معاملات بازار بی تأثیر نبوده است. ارزش معاملات اوراق تأمین مالی نسبت به روزهای گذشته افزایش یافته است که بازگشت بی احتیاطی بازار را نشان می‌دهد. در گروه بانک ارزش معاملات نسبت به روزهای گذشته افت چندانی نکرده است و در برخی از نمادهای این گروه نظیر وبملت معاملات جذابی را شاهد بودیم.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه حجم معاملات نسبت به روز گذشته رشد بیشتری در مقابل ارزش معاملات داشته است از این رو نمی‌توان انتظار معاملات پر حجم و مثبتی را از بازار فردا داشت.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با افزایش ۱۹ و ۸ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 8 خرداد 95

در جریان معاملات امروز باز شدن نماد سایپا کمک کرد تا حجم معاملات ۱۹ درصد نسبت به روز گذشته رشد کند. اما از آنجا که فشار عرضه در بازار زیاد بود ارزش کل فقط ۸ درصد نسبت به روز گذشته افزایش یافت. از این رو نمی توان انتظار داشت فردا بازار مثبت باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 8 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 8 خرداد 95

بیست شرکت فوق در۱۵ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 8 خرداد 95

با توجه به نمودار ۱-۳ به دلیل پراکندگی بالای سهام در میان صنایع مختلف نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب نمود.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 8 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 8 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است، کماکان گروه دارو و بیشترین سهم را از لحاظ تعداد نماد به خود اختصاص داده اند.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 8 خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۳ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 8 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است. که نشان می دهد حجم عمده پول در این صنعت در جریان است.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 8 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 8 خرداد 95

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است سهم صنعت خودرو از ۲۰ شرکت با بیشترین نسبت معاملات رو به کاهش است. که نشان از کاهش تقاضای خرید در این صنعت را دارد.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

عدم برآورده شدن انتظارات بازار باعث شد حجم معاملات اوراق تامین مالی افزایش یابد به طوری که رتبه نخست را از لحاظ ارزش معاملات به خود اختصاص داد. در صنعت خودرو گشایش نماد خساپا باعث شد ارزش معاملات آن صنعت نسبت به روز گذشته افزایش یابد. اما در مقایسه با هفته اخیر ارزش معاملات گروه خودرو کاهش یافته است. در صنعت بانک ارزش معاملات نسبت به روز های گذشته افت چندانی نکرده است و در برخی از نمادهای این گروه نظیر وبملت معاملات خوبی را شاهد بودیم.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 8 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 8 خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: در جریان معاملات امروز حجم کل 19 درصد رشد کرد اما ارزش معاملات فقط 8 درصد افزایش یافت که نشان می‌دهد فشار فروش در بازار زیاد بوده است. البته لازم به ذکر است که باز شدن نماد خساپا در افزایش حجم و کاهش ارزش معاملات بازار بی تأثیر نبوده است. ارزش معاملات اوراق تأمین مالی نسبت به روزهای گذشته افزایش یافته است که بازگشت بی احتیاطی بازار را نشان می‌دهد. در گروه بانک ارزش معاملات نسبت به روزهای گذشته افت چندانی نکرده است و در برخی از نمادهای این گروه نظیر وبملت معاملات جذابی را شاهد بودیم.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه حجم معاملات نسبت به روز گذشته رشد بیشتری در مقابل ارزش معاملات داشته است از این رو نمی‌توان انتظار معاملات پر حجم و مثبتی را از بازار فردا داشت.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با افزایش ۱۹ و ۸ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 8 خرداد 95

در جریان معاملات امروز باز شدن نماد سایپا کمک کرد تا حجم معاملات ۱۹ درصد نسبت به روز گذشته رشد کند. اما از آنجا که فشار عرضه در بازار زیاد بود ارزش کل فقط ۸ درصد نسبت به روز گذشته افزایش یافت. از این رو نمی توان انتظار داشت فردا بازار مثبت باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 8 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 8 خرداد 95

بیست شرکت فوق در۱۵ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 8 خرداد 95

با توجه به نمودار ۱-۳ به دلیل پراکندگی بالای سهام در میان صنایع مختلف نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب نمود.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 8 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 8 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است، کماکان گروه دارو و بیشترین سهم را از لحاظ تعداد نماد به خود اختصاص داده اند.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 8 خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۳ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 8 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است. که نشان می دهد حجم عمده پول در این صنعت در جریان است.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 8 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 8 خرداد 95

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است سهم صنعت خودرو از ۲۰ شرکت با بیشترین نسبت معاملات رو به کاهش است. که نشان از کاهش تقاضای خرید در این صنعت را دارد.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

عدم برآورده شدن انتظارات بازار باعث شد حجم معاملات اوراق تامین مالی افزایش یابد به طوری که رتبه نخست را از لحاظ ارزش معاملات به خود اختصاص داد. در صنعت خودرو گشایش نماد خساپا باعث شد ارزش معاملات آن صنعت نسبت به روز گذشته افزایش یابد. اما در مقایسه با هفته اخیر ارزش معاملات گروه خودرو کاهش یافته است. در صنعت بانک ارزش معاملات نسبت به روز های گذشته افت چندانی نکرده است و در برخی از نمادهای این گروه نظیر وبملت معاملات خوبی را شاهد بودیم.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 8 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 8 خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/03/09
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333