رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
100

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 5 خرداد 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

34

: افزایش نرخ های جهانی و قیمت نفت منجر به معاملات مثبت در گروه های پالایشگاهی، معدنی و فلزات گردید و به این ترتیب شاخص کل 160 واحد مثبت شد. اما با این وجود حجم و ارزش کل نسبت به روزهای گذشته افزایش نیافت که نشان می‌دهد این افزایش نرخ تمایل قوی به خرید در بازار ایجاد نکرده و بازار کاملاً محتاطانه به آن واکنش نشان داد به طوری که در آخر وقت عرضه در همین گروه ها شدت گرفت. البته در بازار شایعاتی از برکناری نهاد ناظر بورسی به گوش می‌رسید که تکذیب شد ولی در محتاط عمل کردن بازار مخصوصاً در گروه خودرویی بی تأثیر نبود.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: تا زمانی که ابهامات در گروه خودرو نظیر معافیت مالیات از تجدید ارزیابی و سرنوشت متغیرهای کلان اقتصادی نظیر کاهش نرخ سود بانکی مشخص نشود کماکان معاملات بازار نوسانی خواهد بود.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با کاهش ۳ و ۴ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 5 خرداد 95

افزیش نرخ های جهانی منجر به معاملات مثبت در گروه های پالایشگاهی، معدنی و فلزات گردید و شاخص کل را ۱۶۰ واحد مثبت ساخت. اما این افزایش نرخ در حدی نبود تا بتواند حجم و ارزش کل را را نسبت به روز گذشته فزونی بخشد و منجربه افزایش تمایل خرید در بازار گردد. در واقع بازار به این افزایش نرخ کاملاً محتاطانه واکنش نشان داد به طوری که در آخر وقت عرضه در همین گروه ها شدت گرفت. البته در بازار شایعاتی از برکناری نهاد ناظر بورسی به گوش می رسید که تکذیب نیز شد ولی در محتاط عمل کردن بازار مخصوصاً در گروه خودرویی ها بی تأثیر نبود.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 5 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 5 خرداد 95

بیست شرکت فوق در۱۳ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 5 خرداد 95

با توجه به نمودار ۱-۳ به دلیل پراکندگی بالای سهام در میان صنایع مختلف نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب نمود.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 5 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 5 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است، کماکان گروه دارو و شیمیایی بیشترین سهم را از لحاظ تعداد نماد به خود اختصاص داده اند.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 5 خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۱ صنعت به قرار زیر معامله می شوند

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 5 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ مشخص است، صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است. که نشان می دهد حجم عمده پول با وجود بسته بودن نماد سایپا کماکان در این صنعت در جریان است.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 5 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 5 خرداد 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خبهمن و خوساز بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای صنعت خودرو در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند که نشان از ورود تقاضا در این صنعت را دارد.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

افزایش قیمت نفت و نرخ های جهانی منجربه افزایش ارزش معاملات فرآورده های نفتی و فلزات گردید به طوری که این گروه ها در کنار گروه خودرو در لیست ۵ صنعت پر ارزش بازار قرار گرفتند. شایعات مثبت و منفی مربوط به گروه خودرو کماکان ادامه دارد و تا زمانیکه صحت و سقم معافیت تجدید ارزیابی در این گروه مشخص نشود معاملات در این گروه نوسانی خواهد بود. رشد ارزش معاملات گروه بانکی نیز با دوام نبود و در دو روز گذشته شاهد کاهش ارزش معاملات در این گروه هستیم.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 5 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 5 خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: افزایش نرخ های جهانی و قیمت نفت منجر به معاملات مثبت در گروه های پالایشگاهی، معدنی و فلزات گردید و به این ترتیب شاخص کل 160 واحد مثبت شد. اما با این وجود حجم و ارزش کل نسبت به روزهای گذشته افزایش نیافت که نشان می‌دهد این افزایش نرخ تمایل قوی به خرید در بازار ایجاد نکرده و بازار کاملاً محتاطانه به آن واکنش نشان داد به طوری که در آخر وقت عرضه در همین گروه ها شدت گرفت. البته در بازار شایعاتی از برکناری نهاد ناظر بورسی به گوش می‌رسید که تکذیب شد ولی در محتاط عمل کردن بازار مخصوصاً در گروه خودرویی بی تأثیر نبود.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: تا زمانی که ابهامات در گروه خودرو نظیر معافیت مالیات از تجدید ارزیابی و سرنوشت متغیرهای کلان اقتصادی نظیر کاهش نرخ سود بانکی مشخص نشود کماکان معاملات بازار نوسانی خواهد بود.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با کاهش ۳ و ۴ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 5 خرداد 95

افزیش نرخ های جهانی منجر به معاملات مثبت در گروه های پالایشگاهی، معدنی و فلزات گردید و شاخص کل را ۱۶۰ واحد مثبت ساخت. اما این افزایش نرخ در حدی نبود تا بتواند حجم و ارزش کل را را نسبت به روز گذشته فزونی بخشد و منجربه افزایش تمایل خرید در بازار گردد. در واقع بازار به این افزایش نرخ کاملاً محتاطانه واکنش نشان داد به طوری که در آخر وقت عرضه در همین گروه ها شدت گرفت. البته در بازار شایعاتی از برکناری نهاد ناظر بورسی به گوش می رسید که تکذیب نیز شد ولی در محتاط عمل کردن بازار مخصوصاً در گروه خودرویی ها بی تأثیر نبود.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 5 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 5 خرداد 95

بیست شرکت فوق در۱۳ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 5 خرداد 95

با توجه به نمودار ۱-۳ به دلیل پراکندگی بالای سهام در میان صنایع مختلف نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب نمود.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 5 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 5 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است، کماکان گروه دارو و شیمیایی بیشترین سهم را از لحاظ تعداد نماد به خود اختصاص داده اند.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 5 خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۱ صنعت به قرار زیر معامله می شوند

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 5 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ مشخص است، صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است. که نشان می دهد حجم عمده پول با وجود بسته بودن نماد سایپا کماکان در این صنعت در جریان است.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 5 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 5 خرداد 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خبهمن و خوساز بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای صنعت خودرو در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند که نشان از ورود تقاضا در این صنعت را دارد.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

افزایش قیمت نفت و نرخ های جهانی منجربه افزایش ارزش معاملات فرآورده های نفتی و فلزات گردید به طوری که این گروه ها در کنار گروه خودرو در لیست ۵ صنعت پر ارزش بازار قرار گرفتند. شایعات مثبت و منفی مربوط به گروه خودرو کماکان ادامه دارد و تا زمانیکه صحت و سقم معافیت تجدید ارزیابی در این گروه مشخص نشود معاملات در این گروه نوسانی خواهد بود. رشد ارزش معاملات گروه بانکی نیز با دوام نبود و در دو روز گذشته شاهد کاهش ارزش معاملات در این گروه هستیم.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 5 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 5 خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/03/08
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333