رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
100

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 4 خرداد 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

29

: عدم تحقق شایعات مربوط به گروه خودرویی منجر به خروج برخی از سهامداران و کاهش ارزش این صنعت و به تبع آن ارزش کل بازار گردید. اما صنعت خودرو کماکان رتبه نخست را از لحاظ ارزش معاملات دارد. در صنعت بانک ارزش معاملات کماکان به قوت خود باقیست و در صنعت فلزات اساسی نیز ارزش معاملات با افت نرخ های جهانی رو به کاهش است.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: موج عرضه در صنعت خودرو منجر به کاهش ارزش معاملات بازار گردید اما از آنجا که با کاهش ارزش معاملات و تشدید عرضه، حجم کل نیز کاهش پیدا کرده است از این رو می توان به بازار امیدوار بود.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با کاهش ۱۳ و ۶ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 4 خرداد 95

بر خلاف روز گذشته که بازار بیشتر بر مدار خرید بود، افت قیمت های جهانی و عدم تأیید شایعات مربوط به گروه خودرویی که باعث خستگی و خروج برخی از سهامداران این گروه گردید، عرضه بازار را تشدید کرد و باعث شد ارزش معاملاتنسبت به دیروز کاهش یابد. اما از آنجا که حجم کل نیز کاهشی بود می توان چنین استنباط کرد که هنوز بازار منتظر محرک است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 4 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 4 خرداد 95

بیست شرکت فوق در۱۴ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 4 خرداد 95

با توجه به نمودار ۱-۳ به دلیل پراکندگی بالای سهام در میان صنایع مختلف نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب نمود.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 4 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۲ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 4 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ به دلیل پراکندگی بالای سهام در میان صنایع مختلف نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب نمود.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 4 خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۲ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 4 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است. که نشان می دهد کماکان نوجه بازار جذب این صنعت می باشد.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 4 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 4 خرداد 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خرینگ، خزر، خفنوار و خکاوه که در برخی از آن ها شایعه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی به گوش می رسد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای صنعت خودرو در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند که نشان از ورود تقاضا در این صنعت را دارد.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

ارزش معاملات صنعت خودرو کماکان با اختلاف زیادی از سایر صنایع رتبه یک را دارد. انتظار جهت تحقق اخبار مثبت بعضی از سهامداران را خسته و باعث خروج بخشی از حجم پول وارد شده گردید. ولی همانگونه که مشخص است تمام پول از این صنعت خارج نشده و هنوز عده ای منتظر تحقق شایعات می باشند. در صنعت بانک نیز ارزش معاملات کماکان به قوت خود باقیست اما معاملات به اندازه ای نبود که بتواند سقف دیروز را بشکند. در صنعت فلزات نیز کاهش نرخ های جهانی باعث شده است ارزش معاملات این صنعت سیر نزولی به خود گیرد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 4 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 4 خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: عدم تحقق شایعات مربوط به گروه خودرویی منجر به خروج برخی از سهامداران و کاهش ارزش این صنعت و به تبع آن ارزش کل بازار گردید. اما صنعت خودرو کماکان رتبه نخست را از لحاظ ارزش معاملات دارد. در صنعت بانک ارزش معاملات کماکان به قوت خود باقیست و در صنعت فلزات اساسی نیز ارزش معاملات با افت نرخ های جهانی رو به کاهش است.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: موج عرضه در صنعت خودرو منجر به کاهش ارزش معاملات بازار گردید اما از آنجا که با کاهش ارزش معاملات و تشدید عرضه، حجم کل نیز کاهش پیدا کرده است از این رو می توان به بازار امیدوار بود.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با کاهش ۱۳ و ۶ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 4 خرداد 95

بر خلاف روز گذشته که بازار بیشتر بر مدار خرید بود، افت قیمت های جهانی و عدم تأیید شایعات مربوط به گروه خودرویی که باعث خستگی و خروج برخی از سهامداران این گروه گردید، عرضه بازار را تشدید کرد و باعث شد ارزش معاملاتنسبت به دیروز کاهش یابد. اما از آنجا که حجم کل نیز کاهشی بود می توان چنین استنباط کرد که هنوز بازار منتظر محرک است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 4 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 4 خرداد 95

بیست شرکت فوق در۱۴ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 4 خرداد 95

با توجه به نمودار ۱-۳ به دلیل پراکندگی بالای سهام در میان صنایع مختلف نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب نمود.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 4 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۲ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 4 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ به دلیل پراکندگی بالای سهام در میان صنایع مختلف نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب نمود.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 4 خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۲ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 4 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است. که نشان می دهد کماکان نوجه بازار جذب این صنعت می باشد.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 4 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 4 خرداد 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خرینگ، خزر، خفنوار و خکاوه که در برخی از آن ها شایعه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی به گوش می رسد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای صنعت خودرو در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند که نشان از ورود تقاضا در این صنعت را دارد.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

ارزش معاملات صنعت خودرو کماکان با اختلاف زیادی از سایر صنایع رتبه یک را دارد. انتظار جهت تحقق اخبار مثبت بعضی از سهامداران را خسته و باعث خروج بخشی از حجم پول وارد شده گردید. ولی همانگونه که مشخص است تمام پول از این صنعت خارج نشده و هنوز عده ای منتظر تحقق شایعات می باشند. در صنعت بانک نیز ارزش معاملات کماکان به قوت خود باقیست اما معاملات به اندازه ای نبود که بتواند سقف دیروز را بشکند. در صنعت فلزات نیز کاهش نرخ های جهانی باعث شده است ارزش معاملات این صنعت سیر نزولی به خود گیرد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 4 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 4 خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/03/05
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333