رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

رفتارشناسی حرکات قیمت نفت از دریچه ای متفاوت
نوع تحلیل : تکنیکال   |   نظر کارشناس : صعودی

60

: در نمودار قیمت نفت دو سطح مقاومتی مهم در ترازهای ۴۱.۸۰ و ۵۸.۶۸ دلار داریم که سطح اول شکسته شده است و انتظار داریم در ماههای پیش رو، شاهد رشد قیمت تا محدوده مقاومتی دوم باشیم.
علت تحلیل: بررسی حرکات قیمت نفت
نتیجه‌گیری: بر اساس سیگنال خرید اولیه که با شکسته ۴۱.۸۰ دلار صادر شده است و بر اساس الزام دیده شدن تراز مقاومتی دوم، انتظار می رود برآیند حرکات قیمت نفت در ماههای پیش رو صعودی باشد.

رفتار شناسی قیمت به دلیل آنکه صرفاً بر اساس قیمت پایه ریزی شده است، یکی از قابل اعتمادترین سبک های تحلیلی است. چرا که در این روش بدون استفاده از هر نشانگر(اندیکاتور)ی و بدون در نظر گرفتن اخبار و شایعات و تحولات و ...، صرفاً به تحلیل دیتای خام قیمت می پردازیم. چرا که اعتقاد داریم جمع بندی همه عوامل اثر گذار در قیمت نمایانگر است و لذا "قیمت هیچ گاه دروغ نمی گوید"! در این تحلیل قصد داریم از این نما، به تحلیل رفتار قیمت نفت جهانی(USOIL) بپردازیم.

آنچه قبل از شروع لازم است بیان شود این است که بر اساس تئوری نگارنده، حرکات قیمت در بازار در قالب گام هایی صورت می گیرد که به لحاظ زمانی و قیمتی، متناظر نیستند و صرفاً با استفاده از این دو بُعد نیز، نمی توان مقایسه درستی بین این گام ها داشت. آنچه مهم است در نظر گرفته شود این است که هر گام قیمت به مثابه مخزنی عمل می نماید که انرژی گام ِ قبلی به آن وارد شده و در گام بعد از خود، این انرژی را می تواند تخلیه کند.

در نگاه ساده تر فرض کنید که یک مخزن آب داریم. این مخزن در دو جهت شمال و جنوب می تواند تخلیه شود. مخزن مورد نظر ما یک مسیر ورودی نیز مطابق شکل دارد. چنانچه میزان خروجی مخزن (که مجموع میزان خروجی شمال و جنوب است) با میزان ورودی مخزن برابر باشد، سطح آب مخزن ثابت مانده و آبی از آن تخلیه نمی شود. اما چنانچه میزان خروجی یکی از جهت های شمال یا جنوب افزایش یابد، با توجه به اینکه قدرت ورودی ِ ما ثابت است، مخزن شروع به تخلیه شدن خواهد نمود و آب ذخیره شده در آن در یکی از جهت های شمال یا جنوب، تخلیه خواهد شد.

رفتارشناسی حرکات قیمت نفت از دریچه ای متفاوت

به عقیده بنده، در بازار نیز با چنین رویه ای رو به رو هستیم؛ با این مدلسازی که گام فعلی ِ قیمت همان مخزن ماست و جریان ِ ورودی نیز همان گام قبلی ِ قیمت است و جریان خروجی نیز در دو جهت خرید یا فروش، در حال شکل گیری است و بسته به اینکه قدرت کدام سمت، خریدار یا فروشنده، از قدرت جریان ِ ورودی بتواند بیشتر شود، جهت ِ بعدی ِ بازار مشخص خواهد شد. چرا که انرژی ِ ذخیره شده در مخزن یا به عبارت ساده تر قدرت پول ذخیره شده در گام فعلی، در آن جهت تخلیه خواهد شد! اما در جایی که قدرت خروجی و ورودی برابر باشد، شاهد برابری قدرت خریدار و فروشنده هستیم و این ترازها، همان ترازهایی هستند که سطوح حمایت و مقاومت شکل می گیرند.

برای درک بهتر موضوع به نمودار زیر که مربوط به نفت جهانی(USOIL) است، در سال ۲۰۰۸ توجه نمایید. فرض کنید گام فعلی مورد نظر ما همان کندل ماه سپتامبر است که جریان ورودی ِ آن می شود میزان حرکت ِ قیمت در ماه ِ آگوست. اگر مقدار حرکت ِ ماه آگوست را به انتهای ماه سپتامبر منتقل کنیم، ترازی که در آن قدرت ورود و خروج برابر می شود را به دست می آوریم. این تراز چنانچه شکسته شود، منجر به تخلیه انرژی ماه سپتامبر در جهت فروش و افت بیشتر قیمت خواهد شد. اما شکسته نشدن آن به معنای برابری قدرت خریدار و فروشنده و بازگشت روند قیمت خواهد بود. همان طور که مشاهده می کنید این تراز در نزدیکی ۳۲ دلار تبدیل به یک سطح حمایتی معتبر شده است و پس از آن شاهد رشد قیمت تا محدوده ۱۱۵ دلار نیز بوده ایم!

رفتارشناسی حرکات قیمت نفت از دریچه ای متفاوت

اما آنچه مهم است، وضعیت فعلی نمودار است. در انتهای نمودار اما کار کمی دشوار شده است چرا که با دو جریان ورودی رو به رو هستیم. این درست به مثابه این است که یک مخزن از دو مسیر متفاوت تغذیه شود و این دو مسیر متفاوت در زمان های متفاوت عملکرد متفاوتی داشته باشند! اما در هر حال این موضوعی نیست که نگران آن باشیم و قطعاً با کمی درایت قابل تحلیل خواهد بود. آنچه می خواهیم تحلیل کنیم، گام حرکتی قیمت در حد فاصل ماه ژانویه تا مارچ سال جاری است. در این دوره پس از آنکه قیمت نفت تا محدوده ۲۶ دلار نیز افت نمود، شاهد کف سازی قیمت و بازگشت محدودی بودیم. جریان های ورودی به این گام، دو جریان متفاوت هستند: ۱. جریانی که ناشی از ماه آخر سال ۲۰۱۵ است و ۷.۹۵ دلار قدرت دارد. ۲. جریانی که ناشی از حرکت قیمت در نیمه دوم سال ۲۰۱۵ است و ۲۴.۸۳ دلار قدرت دارد. اما بر اساس این قدرت های ورودی، کدام سطوح می توانند تبدیل به مقاومت هایی شوند که شکسته شدن آن ها به منزله صدور سیگنال خواهد بود؟

با توجه به آنکه دو جریان ورودی داریم، دو سطح مقاومتی مهم خواهیم داشت که در ترازهای ۴۱.۸۰ دلار و ۵۸.۶۸ دلار واقع شده اند. چنانچه سطح اول را مد نظر قرار دهیم، حرکت قیمت در ماه آپریل سال جاری یعنی ماه گذشته، منجر به شکسته شدن آن شده است و بر این اساس اولین سیگنال خرید صادر شده است. اما سطح بعدی در تراز ۵۸.۶۸ دلار واقع است و از اهمیت بیشتری برخوردار است و با توجه به اینکه قیمت حتی در صورتی که در شکست آن ناتوان باشد باید این تراز را رؤیت نماید (چرا؟ به پاراگراف های قبل رجوع نمایید!)؛ انتظار می رود که در ماههای آینده شاهد رؤیت این تراز قیمتی باشیم. جمع بندی اینکه بر اساس سیگنال خرید اولیه و بر اساس الزام دیده شدن این قیمت، انتظار می رود برآیند حرکات قیمت نفت در ماههای پیش رو صعودی باشد.

رفتارشناسی حرکات قیمت نفت از دریچه ای متفاوت

تحلیلگر: مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:

: در نمودار قیمت نفت دو سطح مقاومتی مهم در ترازهای ۴۱.۸۰ و ۵۸.۶۸ دلار داریم که سطح اول شکسته شده است و انتظار داریم در ماههای پیش رو، شاهد رشد قیمت تا محدوده مقاومتی دوم باشیم.
علت تحلیل: بررسی حرکات قیمت نفت
نتیجه‌گیری: بر اساس سیگنال خرید اولیه که با شکسته ۴۱.۸۰ دلار صادر شده است و بر اساس الزام دیده شدن تراز مقاومتی دوم، انتظار می رود برآیند حرکات قیمت نفت در ماههای پیش رو صعودی باشد.

رفتار شناسی قیمت به دلیل آنکه صرفاً بر اساس قیمت پایه ریزی شده است، یکی از قابل اعتمادترین سبک های تحلیلی است. چرا که در این روش بدون استفاده از هر نشانگر(اندیکاتور)ی و بدون در نظر گرفتن اخبار و شایعات و تحولات و ...، صرفاً به تحلیل دیتای خام قیمت می پردازیم. چرا که اعتقاد داریم جمع بندی همه عوامل اثر گذار در قیمت نمایانگر است و لذا "قیمت هیچ گاه دروغ نمی گوید"! در این تحلیل قصد داریم از این نما، به تحلیل رفتار قیمت نفت جهانی(USOIL) بپردازیم.

آنچه قبل از شروع لازم است بیان شود این است که بر اساس تئوری نگارنده، حرکات قیمت در بازار در قالب گام هایی صورت می گیرد که به لحاظ زمانی و قیمتی، متناظر نیستند و صرفاً با استفاده از این دو بُعد نیز، نمی توان مقایسه درستی بین این گام ها داشت. آنچه مهم است در نظر گرفته شود این است که هر گام قیمت به مثابه مخزنی عمل می نماید که انرژی گام ِ قبلی به آن وارد شده و در گام بعد از خود، این انرژی را می تواند تخلیه کند.

در نگاه ساده تر فرض کنید که یک مخزن آب داریم. این مخزن در دو جهت شمال و جنوب می تواند تخلیه شود. مخزن مورد نظر ما یک مسیر ورودی نیز مطابق شکل دارد. چنانچه میزان خروجی مخزن (که مجموع میزان خروجی شمال و جنوب است) با میزان ورودی مخزن برابر باشد، سطح آب مخزن ثابت مانده و آبی از آن تخلیه نمی شود. اما چنانچه میزان خروجی یکی از جهت های شمال یا جنوب افزایش یابد، با توجه به اینکه قدرت ورودی ِ ما ثابت است، مخزن شروع به تخلیه شدن خواهد نمود و آب ذخیره شده در آن در یکی از جهت های شمال یا جنوب، تخلیه خواهد شد.

رفتارشناسی حرکات قیمت نفت از دریچه ای متفاوت

به عقیده بنده، در بازار نیز با چنین رویه ای رو به رو هستیم؛ با این مدلسازی که گام فعلی ِ قیمت همان مخزن ماست و جریان ِ ورودی نیز همان گام قبلی ِ قیمت است و جریان خروجی نیز در دو جهت خرید یا فروش، در حال شکل گیری است و بسته به اینکه قدرت کدام سمت، خریدار یا فروشنده، از قدرت جریان ِ ورودی بتواند بیشتر شود، جهت ِ بعدی ِ بازار مشخص خواهد شد. چرا که انرژی ِ ذخیره شده در مخزن یا به عبارت ساده تر قدرت پول ذخیره شده در گام فعلی، در آن جهت تخلیه خواهد شد! اما در جایی که قدرت خروجی و ورودی برابر باشد، شاهد برابری قدرت خریدار و فروشنده هستیم و این ترازها، همان ترازهایی هستند که سطوح حمایت و مقاومت شکل می گیرند.

برای درک بهتر موضوع به نمودار زیر که مربوط به نفت جهانی(USOIL) است، در سال ۲۰۰۸ توجه نمایید. فرض کنید گام فعلی مورد نظر ما همان کندل ماه سپتامبر است که جریان ورودی ِ آن می شود میزان حرکت ِ قیمت در ماه ِ آگوست. اگر مقدار حرکت ِ ماه آگوست را به انتهای ماه سپتامبر منتقل کنیم، ترازی که در آن قدرت ورود و خروج برابر می شود را به دست می آوریم. این تراز چنانچه شکسته شود، منجر به تخلیه انرژی ماه سپتامبر در جهت فروش و افت بیشتر قیمت خواهد شد. اما شکسته نشدن آن به معنای برابری قدرت خریدار و فروشنده و بازگشت روند قیمت خواهد بود. همان طور که مشاهده می کنید این تراز در نزدیکی ۳۲ دلار تبدیل به یک سطح حمایتی معتبر شده است و پس از آن شاهد رشد قیمت تا محدوده ۱۱۵ دلار نیز بوده ایم!

رفتارشناسی حرکات قیمت نفت از دریچه ای متفاوت

اما آنچه مهم است، وضعیت فعلی نمودار است. در انتهای نمودار اما کار کمی دشوار شده است چرا که با دو جریان ورودی رو به رو هستیم. این درست به مثابه این است که یک مخزن از دو مسیر متفاوت تغذیه شود و این دو مسیر متفاوت در زمان های متفاوت عملکرد متفاوتی داشته باشند! اما در هر حال این موضوعی نیست که نگران آن باشیم و قطعاً با کمی درایت قابل تحلیل خواهد بود. آنچه می خواهیم تحلیل کنیم، گام حرکتی قیمت در حد فاصل ماه ژانویه تا مارچ سال جاری است. در این دوره پس از آنکه قیمت نفت تا محدوده ۲۶ دلار نیز افت نمود، شاهد کف سازی قیمت و بازگشت محدودی بودیم. جریان های ورودی به این گام، دو جریان متفاوت هستند: ۱. جریانی که ناشی از ماه آخر سال ۲۰۱۵ است و ۷.۹۵ دلار قدرت دارد. ۲. جریانی که ناشی از حرکت قیمت در نیمه دوم سال ۲۰۱۵ است و ۲۴.۸۳ دلار قدرت دارد. اما بر اساس این قدرت های ورودی، کدام سطوح می توانند تبدیل به مقاومت هایی شوند که شکسته شدن آن ها به منزله صدور سیگنال خواهد بود؟

با توجه به آنکه دو جریان ورودی داریم، دو سطح مقاومتی مهم خواهیم داشت که در ترازهای ۴۱.۸۰ دلار و ۵۸.۶۸ دلار واقع شده اند. چنانچه سطح اول را مد نظر قرار دهیم، حرکت قیمت در ماه آپریل سال جاری یعنی ماه گذشته، منجر به شکسته شدن آن شده است و بر این اساس اولین سیگنال خرید صادر شده است. اما سطح بعدی در تراز ۵۸.۶۸ دلار واقع است و از اهمیت بیشتری برخوردار است و با توجه به اینکه قیمت حتی در صورتی که در شکست آن ناتوان باشد باید این تراز را رؤیت نماید (چرا؟ به پاراگراف های قبل رجوع نمایید!)؛ انتظار می رود که در ماههای آینده شاهد رؤیت این تراز قیمتی باشیم. جمع بندی اینکه بر اساس سیگنال خرید اولیه و بر اساس الزام دیده شدن این قیمت، انتظار می رود برآیند حرکات قیمت نفت در ماههای پیش رو صعودی باشد.

رفتارشناسی حرکات قیمت نفت از دریچه ای متفاوت

تحلیلگر: مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:
1395/03/03
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333