رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

تحلیل بازار طلا و ارز - ۰۳ خرداد ۹۵
نوع تحلیل : تکنیکال   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

53

: در روز گذشته با شکسته شدن نخستین سطح حمایتی شاهد افت قیمت تا حمایت بعدی بودیم. در وضعیت فعلی سیگنال معاملاتی فعالی نداریم و در انتظار شکسته شدن یکی از سطوح حمایتی و مقاومتی ذکر شده برای گرفتن سیگنال جدید هستیم.
علت تحلیل: گزارش تحلیلی خبری روزانه
نتیجه‌گیری: با شکسته شدن تراز حمایتی ۱۰۸۶۰۰۰ تومان سیگنال فروش در سکه آتی سررسید اسفند ماه ۹۵ صادر خواهد شد و از سوی دیگر شکسته شدن تراز مقاومتی ۱۰۹۳۵۰۰ تومان می‌تواند به منزله صدور سیگنال خرید باشد.

1) شاخص قدرت سنجی:

تحلیل بازار طلا و ارز - 03 خرداد 95

2) سطوح حمایت و مقاومت روزانه:

تحلیل بازار طلا و ارز - 03 خرداد 95

3) تحلیل اونس:

در آخرین تحلیل اونس در روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۵ به سطوح مقاومتی در ۱۲۸۲ و ۱۲۸۴ دلار اشاره کرده بودیم که پس از آنکه قیمت در عبور از این سطوح ناتوان ماند، با افت همراه شد و به دنبال آن با شکسته شدن سطوح حمایتی در ۱۲۶۰ دلار و ۱۲۵۲ دلار، افت محسوسی را در قیمت اونس طلای جهانی شاهد بودیم. اما در روز جاری نزدیکترین سطوح مقاومتی قیمت در ۱۲۵۹.۴۵ و ۱۲۶۸.۳۶ دلار واقع شده اند که شکسته شدن هر کدام از آنها مادامیکه سطح ۱۲۴۷.۷۷ دلار شکسته نشده باشد، می تواند منجر به صدور سیگنال خرید شود. از سوی دیگر اما نزدیکترین سطح حمایتی قیمت در ۱۲۵۱.۰۶ دلار در روز جمعه شکسته شده است و انتظار داریم افت محدودی را به تبع این شکسته در آغاز معاملات در هفته جاری شاهد باشیم. مهم ترین سطح حمایتی قیمت اما در تراز ۱۲۴۲.۶۹ دلار واقع است که در صورت شکسته شدن آن، سیگنال فروش جدیدی صادر خواهد شد. قابل ذکر است که کلیه سطوح مذکور در تایم فریم یک ساعته باید دنبال شوند.

تحلیل بازار طلا و ارز - 03 خرداد 95

4) تحلیل آتی:

در نمودار سکه سررسید اسفند ۹۵ در روز گذشته از دو سطح حمایتی معتبر در ترازهای ۱۰۹۱۵۰۰ و ۱۰۸۷۰۰۰ تومان به عنوان مهم ترین حمایت های پیش روی قیمت که شکسته شدن آن ها منجر به صدور سیگنال خواهد شد، یاد کرده بودیم و همان گونه که شاهد بودیم، شکسته شدن حمایت اول منجر به افت قیمت تا تراز حمایتی دوم گردید. اما در روز جاری نزدیکترین سطوح حمایتی در ترازهای ۱۰۸۶۰۰۰ و ۱۰۸۳۵۰۰ تومان قرار دارند که شکسته شدن هر کدام می تواند منجر به صدور سیگنال فروش شود و در سمت مقابل باید از ۱۰۹۳۵۰۰ تومان به عنوان نزدیکترین سطح مقاومتی برای گرفتن سیگنال خرید نام ببریم. مهم ترین تراز مقاومتی بعدی در ۱۱۰۰۰۰۰ تومان قرار دارد که از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و شکسته شدن آن می تواند سیگنال مهم دیگری در جهت خرید باشد. کلیه سطوح ذکر شده برای تایم فریم یک ساعته بوده و شکسته شدن آن ها باید در همین تایم فریم مورد توجه قرار گیرد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 03 خرداد 95

5) فاصله معاملات:

فاصله معاملات قرارداد آتی سکه سررسید اسفند ۹۵ در روز معاملاتی شنبه ۱ خرداد ۹۵ با سکه نقدی به ازای هر روز، به شرح زیر می باشد:

تحلیل بازار طلا و ارز - 03 خرداد 95

تحلیلگر: مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:
فایل‌های پیوست:

: در روز گذشته با شکسته شدن نخستین سطح حمایتی شاهد افت قیمت تا حمایت بعدی بودیم. در وضعیت فعلی سیگنال معاملاتی فعالی نداریم و در انتظار شکسته شدن یکی از سطوح حمایتی و مقاومتی ذکر شده برای گرفتن سیگنال جدید هستیم.
علت تحلیل: گزارش تحلیلی خبری روزانه
نتیجه‌گیری: با شکسته شدن تراز حمایتی ۱۰۸۶۰۰۰ تومان سیگنال فروش در سکه آتی سررسید اسفند ماه ۹۵ صادر خواهد شد و از سوی دیگر شکسته شدن تراز مقاومتی ۱۰۹۳۵۰۰ تومان می‌تواند به منزله صدور سیگنال خرید باشد.

1) شاخص قدرت سنجی:

تحلیل بازار طلا و ارز - 03 خرداد 95

2) سطوح حمایت و مقاومت روزانه:

تحلیل بازار طلا و ارز - 03 خرداد 95

3) تحلیل اونس:

در آخرین تحلیل اونس در روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۵ به سطوح مقاومتی در ۱۲۸۲ و ۱۲۸۴ دلار اشاره کرده بودیم که پس از آنکه قیمت در عبور از این سطوح ناتوان ماند، با افت همراه شد و به دنبال آن با شکسته شدن سطوح حمایتی در ۱۲۶۰ دلار و ۱۲۵۲ دلار، افت محسوسی را در قیمت اونس طلای جهانی شاهد بودیم. اما در روز جاری نزدیکترین سطوح مقاومتی قیمت در ۱۲۵۹.۴۵ و ۱۲۶۸.۳۶ دلار واقع شده اند که شکسته شدن هر کدام از آنها مادامیکه سطح ۱۲۴۷.۷۷ دلار شکسته نشده باشد، می تواند منجر به صدور سیگنال خرید شود. از سوی دیگر اما نزدیکترین سطح حمایتی قیمت در ۱۲۵۱.۰۶ دلار در روز جمعه شکسته شده است و انتظار داریم افت محدودی را به تبع این شکسته در آغاز معاملات در هفته جاری شاهد باشیم. مهم ترین سطح حمایتی قیمت اما در تراز ۱۲۴۲.۶۹ دلار واقع است که در صورت شکسته شدن آن، سیگنال فروش جدیدی صادر خواهد شد. قابل ذکر است که کلیه سطوح مذکور در تایم فریم یک ساعته باید دنبال شوند.

تحلیل بازار طلا و ارز - 03 خرداد 95

4) تحلیل آتی:

در نمودار سکه سررسید اسفند ۹۵ در روز گذشته از دو سطح حمایتی معتبر در ترازهای ۱۰۹۱۵۰۰ و ۱۰۸۷۰۰۰ تومان به عنوان مهم ترین حمایت های پیش روی قیمت که شکسته شدن آن ها منجر به صدور سیگنال خواهد شد، یاد کرده بودیم و همان گونه که شاهد بودیم، شکسته شدن حمایت اول منجر به افت قیمت تا تراز حمایتی دوم گردید. اما در روز جاری نزدیکترین سطوح حمایتی در ترازهای ۱۰۸۶۰۰۰ و ۱۰۸۳۵۰۰ تومان قرار دارند که شکسته شدن هر کدام می تواند منجر به صدور سیگنال فروش شود و در سمت مقابل باید از ۱۰۹۳۵۰۰ تومان به عنوان نزدیکترین سطح مقاومتی برای گرفتن سیگنال خرید نام ببریم. مهم ترین تراز مقاومتی بعدی در ۱۱۰۰۰۰۰ تومان قرار دارد که از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و شکسته شدن آن می تواند سیگنال مهم دیگری در جهت خرید باشد. کلیه سطوح ذکر شده برای تایم فریم یک ساعته بوده و شکسته شدن آن ها باید در همین تایم فریم مورد توجه قرار گیرد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 03 خرداد 95

5) فاصله معاملات:

فاصله معاملات قرارداد آتی سکه سررسید اسفند ۹۵ در روز معاملاتی شنبه ۱ خرداد ۹۵ با سکه نقدی به ازای هر روز، به شرح زیر می باشد:

تحلیل بازار طلا و ارز - 03 خرداد 95

تحلیلگر: مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:
فایل‌های پیوست:
1395/03/03
0
/
8
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333