رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
100

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 1 خرداد 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

41

: در جریان معاملات روز شنبه با وجود اینکه بازار در حالت نیمه تعطیل به سر می برد و حجم و ارزش کل نسبت به روز گذشته کاهش یافته بودند، اما ارزش معاملات صنعت خودرو افزایش یافته به گونه ای که توانست سقف ارزشی چهار روز اخیر خود را بشکند و از مجموع ارزش معاملات صنعت فلزات اساسی و محصولات فلزی فراتر رود.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: معاملات صنعت خودرو در دو روز اخیر نشان می دهد که بار دیگر تقاضا به این صنعت بازگشته و در حال جذب نقدینگی به سمت خود می باشد.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با کاهش ۲۶ و ۲۵ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 1 خرداد 95

با توجه به بازار نیمه تعطیل امروز حجم و ارزش معاملات نسبت به روز گذشته کاهشی بوده است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 1 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 1 خرداد 95

بیست شرکت فوق در۱۴ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 1 خرداد 95

با توجه به نمودار ۱-۳ پراکندگی سهم در نمودار بسیار زیاد است از این رو نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر بازار برگزید.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 1 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۳ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 1 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است در این بخش صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 1 خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۱ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 1 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است. اخبار مثبت و افزایش ارزش معاملات این صنعت نشان می دهد که صنعت خودرو بار دیگر خود را برای لیدری بازار آماده می کند.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 1 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۲ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 1 خرداد 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خاهن، خکار، خزامیا و خکمک بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای صنعت خودرو در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

در جریان معاملات امروز با وجود اینکه بازار در حالت نیمه تعطیل به سر می برد و حجم و ارزش کل معاملات کاهشی بود، اما ارزش معاملات صنعت خودرو افزایش یافته و توانست سقف ارزشی ۴ روز اخیر خود را بشکند و از مجموع ارزش معاملات صنعت فلزات اساسی و محصولات فلزی فراتر رود که نشان می دهد حجم پول در حال انتقال به سمت صنعت خودرو می باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 1 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 1 خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: در جریان معاملات روز شنبه با وجود اینکه بازار در حالت نیمه تعطیل به سر می برد و حجم و ارزش کل نسبت به روز گذشته کاهش یافته بودند، اما ارزش معاملات صنعت خودرو افزایش یافته به گونه ای که توانست سقف ارزشی چهار روز اخیر خود را بشکند و از مجموع ارزش معاملات صنعت فلزات اساسی و محصولات فلزی فراتر رود.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: معاملات صنعت خودرو در دو روز اخیر نشان می دهد که بار دیگر تقاضا به این صنعت بازگشته و در حال جذب نقدینگی به سمت خود می باشد.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با کاهش ۲۶ و ۲۵ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 1 خرداد 95

با توجه به بازار نیمه تعطیل امروز حجم و ارزش معاملات نسبت به روز گذشته کاهشی بوده است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 1 خرداد 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 1 خرداد 95

بیست شرکت فوق در۱۴ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 1 خرداد 95

با توجه به نمودار ۱-۳ پراکندگی سهم در نمودار بسیار زیاد است از این رو نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر بازار برگزید.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 1 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۳ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 1 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است در این بخش صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 1 خرداد 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۱ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 1 خرداد 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است. اخبار مثبت و افزایش ارزش معاملات این صنعت نشان می دهد که صنعت خودرو بار دیگر خود را برای لیدری بازار آماده می کند.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 1 خرداد 95

بیست شرکت فوق در ۱۲ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 1 خرداد 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خاهن، خکار، خزامیا و خکمک بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای صنعت خودرو در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

در جریان معاملات امروز با وجود اینکه بازار در حالت نیمه تعطیل به سر می برد و حجم و ارزش کل معاملات کاهشی بود، اما ارزش معاملات صنعت خودرو افزایش یافته و توانست سقف ارزشی ۴ روز اخیر خود را بشکند و از مجموع ارزش معاملات صنعت فلزات اساسی و محصولات فلزی فراتر رود که نشان می دهد حجم پول در حال انتقال به سمت صنعت خودرو می باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 1 خرداد 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 1 خرداد 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/03/03
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333