رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
99

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهار شنبه 29 اردیبهشت 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

39

: در جریان معاملات امروز عرضه در برخی نمادها که در روز گذشته در قیمت مثبت معامله می شدند یا بعضاً صف خرید بودند، باعث شد کل ارزش معاملات 5 درصد کاهش یابد و شاخص کل نیز با درصد پایین تری نسبت به دیروز افزایش یابد. در میان صنایع، کماکان مجموع ارزش معاملات محصولات فلزی و فلزات اساسی بیشتر از ارزش معاملات صنعت خودرو می باشد که نشان می‌دهد هنوز پول از این صنعت خارج نشده است. اما نسبت به روز گذشته ارزش معاملات خودرو رشد کرده و توانسته رتبه نخست را در میان صنایع به خود اختصاص دهد.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با توجه به افزایش ارزش معاملات صنعت خودرو نسبت به روزهای گذشته و اخبار مثبت به گوش رسیده از این صنعت، انتظار می‌رود در روزهای آتی روند معاملات در این صنعت مثبت بوده و در مثبت بازار نیز مثمر ثمر واقع گردد و در صورت تدوام شرایط مجداداً لیدر بازار شود.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با کاهش ۵ و افزایش۵ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهار شنبه 29 اردیبهشت 95

در جریان معاملات امروز عرضه در برخی نمادها که در روز گذشته در قیمت مثبت معامله می شدند و بعضاً صف خرید بودند، باعث شد ارزش معاملات ۵ درصد کاهش یابد و شاخص کل نیز نسبت به روز گذشته رشد کمتری را تجربه کند. اما با وجود اخبار مثبت شنیده از صنعت خودرو و افزایش ارزش معاملات در این صنعت انتظار می رود فردا بازار به کمک خودرویی ها مثبت شود.

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهار شنبه 29 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در۱۳ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهار شنبه 29 اردیبهشت 95

با توجه به نمودار ۱-۳ پراکندگی سهم در نمودار بسیار زیاد است از این رو نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر بازار برگزید. نکته قابل توجه ورود صنعت رایانه به واسطه نمادهای مرقام و رانفور در لیست فوق می باشد. که نشان از ورود تقاضای جدید در این نمادها دارد.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهار شنبه 29 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهار شنبه 29 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است در این بخش صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهار شنبه 29 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۱ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهار شنبه 29 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است. در روزهای اخیر شاهد کاهش سهم این صنعت در لیست فوق بودیم. اما اخبار مثبت و افزایش ارزش معاملات این صنعت نشان می دهد که صنعت خودرو بار دیگر خود را برای لیدری بازار آماده می کند.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهار شنبه 29 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۲ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهار شنبه 29 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خزر، خرینگ بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای صنعت خودرو در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

با توجه به نمودار ۲-۱ مجموع ارزش معاملات دو صنعت محصولات فلزی و فلزات اساسی کماکان از ارزش معاملات صنعت خودرو بیشتر است که نشان می دهد پول هنوز از این صنعت خارج نشده است. اما ارزش معاملات صنعت خودرو نسبت به روز گذشته رشد داشته که نشان از بازگشت توجه بازار به این صنعت می باشد و با توجه به تعدیل مثبت سایپا و سایر اخبار مثبت به گوش رسیده از این صنعت انتظار می رود در روز های آتی سهم بیشتری از ارزش معاملات را به خود اختصاص دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهار شنبه 29 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهار شنبه 29 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: در جریان معاملات امروز عرضه در برخی نمادها که در روز گذشته در قیمت مثبت معامله می شدند یا بعضاً صف خرید بودند، باعث شد کل ارزش معاملات 5 درصد کاهش یابد و شاخص کل نیز با درصد پایین تری نسبت به دیروز افزایش یابد. در میان صنایع، کماکان مجموع ارزش معاملات محصولات فلزی و فلزات اساسی بیشتر از ارزش معاملات صنعت خودرو می باشد که نشان می‌دهد هنوز پول از این صنعت خارج نشده است. اما نسبت به روز گذشته ارزش معاملات خودرو رشد کرده و توانسته رتبه نخست را در میان صنایع به خود اختصاص دهد.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با توجه به افزایش ارزش معاملات صنعت خودرو نسبت به روزهای گذشته و اخبار مثبت به گوش رسیده از این صنعت، انتظار می‌رود در روزهای آتی روند معاملات در این صنعت مثبت بوده و در مثبت بازار نیز مثمر ثمر واقع گردد و در صورت تدوام شرایط مجداداً لیدر بازار شود.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با کاهش ۵ و افزایش۵ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهار شنبه 29 اردیبهشت 95

در جریان معاملات امروز عرضه در برخی نمادها که در روز گذشته در قیمت مثبت معامله می شدند و بعضاً صف خرید بودند، باعث شد ارزش معاملات ۵ درصد کاهش یابد و شاخص کل نیز نسبت به روز گذشته رشد کمتری را تجربه کند. اما با وجود اخبار مثبت شنیده از صنعت خودرو و افزایش ارزش معاملات در این صنعت انتظار می رود فردا بازار به کمک خودرویی ها مثبت شود.

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهار شنبه 29 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در۱۳ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهار شنبه 29 اردیبهشت 95

با توجه به نمودار ۱-۳ پراکندگی سهم در نمودار بسیار زیاد است از این رو نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر بازار برگزید. نکته قابل توجه ورود صنعت رایانه به واسطه نمادهای مرقام و رانفور در لیست فوق می باشد. که نشان از ورود تقاضای جدید در این نمادها دارد.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهار شنبه 29 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهار شنبه 29 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است در این بخش صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهار شنبه 29 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۱ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهار شنبه 29 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ صنعت خودرو بیشترین سهم را در ۲۰ نماد پر ارزش بازار به خود اختصاص داده است. در روزهای اخیر شاهد کاهش سهم این صنعت در لیست فوق بودیم. اما اخبار مثبت و افزایش ارزش معاملات این صنعت نشان می دهد که صنعت خودرو بار دیگر خود را برای لیدری بازار آماده می کند.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهار شنبه 29 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۲ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهار شنبه 29 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خزر، خرینگ بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای صنعت خودرو در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

با توجه به نمودار ۲-۱ مجموع ارزش معاملات دو صنعت محصولات فلزی و فلزات اساسی کماکان از ارزش معاملات صنعت خودرو بیشتر است که نشان می دهد پول هنوز از این صنعت خارج نشده است. اما ارزش معاملات صنعت خودرو نسبت به روز گذشته رشد داشته که نشان از بازگشت توجه بازار به این صنعت می باشد و با توجه به تعدیل مثبت سایپا و سایر اخبار مثبت به گوش رسیده از این صنعت انتظار می رود در روز های آتی سهم بیشتری از ارزش معاملات را به خود اختصاص دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهار شنبه 29 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهار شنبه 29 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/03/01
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333