رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
99

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 28 اردیبهشت 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

31

: رشد نرخ‌های جهانی مخصوصاً قیمت نفت باعث شد که شاخص کل 312 واحد رشد کند. در جریان معاملات امروز حجم کل نسبت به دیروز ثابت ماند که به معنای عدم ورود حجم تقاضای جدید به بازار است اما با ثبات حجم، ارزش معاملات 11 درصد رشد کرد که دلیل این رشد می تواند به دلیل پر حجم معامله شدن برخی نمادها در درصد مثبت قیمت آن باشد. از جمله این نمادها می توان به ذوب و پلاسک اشاره کرد.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با توجه به معاملات بازار از جمله معاملات در برخی نمادها در درصد مثبت انتظار می رود فردا نیز بازار به نسبت مثبت باشد.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با افزایش۲ و ۱۱ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 28 اردیبهشت 95

حجم معاملات نسبت به روز گذشته ثابت بوده اما ارزش معاملات ۱۱ درصد رشد کرده است. ثبات حجم به معنای عدم ورود تقاضای جدید به بازار می باشد اما افزایش ارزش معاملات به معنای معاملات پر حجم در درصد مثبت برخی نمادها مانند ذوب و پلاسک می باشد. از آنجا که نمادهایی از این قبیل پر حجم و در قیمت های بالا معامله شده اند انتظار می رود فردا نیز مثبت باشند و در مثبت فردا بازار مثمر ثمر واقع شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 28 اردیبهشت 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 28 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در۱۴ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 28 اردیبهشت 95

با توجه به نمودار ۱-۳ پراکندگی سهم در نمودار بسیار زیاد است از این رو نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر بازار برگزید.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 28 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۳ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 28 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است در این بخش صنعت دارویی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 28 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۳ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 28 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ با معاملات امروز سهم گروه فلزات بار دیگر با سهم گروه خودرو برابر شد.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 28 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۴ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 28 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خاهن و خمحور و ختور و صنعت فلزات اساسی با داشتن نمادهای جدیدالورود ذوب، فلوله، فولای و وتوکا بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای صنعت خودرو و فلزات در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

همانگونه که از نمودار ۲-۱ معاملات پر حجم ذوب باعث شد ارزش معاملات صنعت فلزات نسبت به خودرو افزایش یابد و رتبه نخست را از لحاظ ارزش معاملات به خود اختصاص دهد. لازم به ذکر است با توجه به نمودار۲-۲ با افزایش قیمت نفت ارزش معاملات صنعت فرآورده های نفتی رو به افزایش است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 28 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 28 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: رشد نرخ‌های جهانی مخصوصاً قیمت نفت باعث شد که شاخص کل 312 واحد رشد کند. در جریان معاملات امروز حجم کل نسبت به دیروز ثابت ماند که به معنای عدم ورود حجم تقاضای جدید به بازار است اما با ثبات حجم، ارزش معاملات 11 درصد رشد کرد که دلیل این رشد می تواند به دلیل پر حجم معامله شدن برخی نمادها در درصد مثبت قیمت آن باشد. از جمله این نمادها می توان به ذوب و پلاسک اشاره کرد.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با توجه به معاملات بازار از جمله معاملات در برخی نمادها در درصد مثبت انتظار می رود فردا نیز بازار به نسبت مثبت باشد.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب ، با افزایش۲ و ۱۱ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 28 اردیبهشت 95

حجم معاملات نسبت به روز گذشته ثابت بوده اما ارزش معاملات ۱۱ درصد رشد کرده است. ثبات حجم به معنای عدم ورود تقاضای جدید به بازار می باشد اما افزایش ارزش معاملات به معنای معاملات پر حجم در درصد مثبت برخی نمادها مانند ذوب و پلاسک می باشد. از آنجا که نمادهایی از این قبیل پر حجم و در قیمت های بالا معامله شده اند انتظار می رود فردا نیز مثبت باشند و در مثبت فردا بازار مثمر ثمر واقع شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 28 اردیبهشت 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 28 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در۱۴ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 28 اردیبهشت 95

با توجه به نمودار ۱-۳ پراکندگی سهم در نمودار بسیار زیاد است از این رو نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر بازار برگزید.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 28 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۳ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 28 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است در این بخش صنعت دارویی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 28 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۳ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 28 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ با معاملات امروز سهم گروه فلزات بار دیگر با سهم گروه خودرو برابر شد.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 28 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۴ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 28 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خاهن و خمحور و ختور و صنعت فلزات اساسی با داشتن نمادهای جدیدالورود ذوب، فلوله، فولای و وتوکا بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای صنعت خودرو و فلزات در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

همانگونه که از نمودار ۲-۱ معاملات پر حجم ذوب باعث شد ارزش معاملات صنعت فلزات نسبت به خودرو افزایش یابد و رتبه نخست را از لحاظ ارزش معاملات به خود اختصاص دهد. لازم به ذکر است با توجه به نمودار۲-۲ با افزایش قیمت نفت ارزش معاملات صنعت فرآورده های نفتی رو به افزایش است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 28 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 28 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/02/29
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333