رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 27 اردیبهشت 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

47

: حجم معاملات نسبت به روز گذشته کاهش یافته اما شاخص به کمک گروه بانکی و بلوک پالایشگاهی توانست 117 واحد رشد کند. در حجم معاملات امروز، کماکان دو صنعت خودرو و فلزات اساسی بیشترین سهم را داشتند و با وجود اینکه صنعت بانکی در دو روز اخیر مورد توجه بازار بوده است در لیست 5 صنعت پر ارزش بازار نمی باشد.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با توجه به معاملات صنعت بانکی انتظار می رود فردا نیز تاثیر مثبت بر شاخص کل داشته باشند اما حجم معاملات در این صنعت به اندازه ای نیست که بتوان معاملات دو روز اخیر را به منزله رونق در صنعت بانکی تلقی نمود.

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب، با کاهش۲۰ و ۲۷ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 27 اردیبهشت 95

حجم معاملات نسبت به روز گذشته کاهشی بوده اما شاخص به کمک نمادهای بانکی و بلوک پالایشی توانست ۱۱۷ واحد افزایش یابد. با توجه به معاملات نماد بانکی انتظار می رود فردا نیز تاثیر مثبت بر شاخص داشته باشند اما حجم معاملات در بانکی ها به اندزاه ای نیست که بتوان به معاملات دو روز اخیر آن ها خوشبین بود.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 27 اردیبهشت 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 27 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در۱۵ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 27 اردیبهشت 95

با توجه به نمودار ۱-۳ پراکندگی سهم در نمودار بسیار زیاد است. از این رو نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر بازار برگزید.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 27 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 27 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است در این بخش نیز صنعت پتروشیمی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 27 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۳ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 27 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ مشخص است سهم صنعت فلزات اساسی در ۲۰ نماد پر ارزش بازار کاهش یافته است اما صنعت خودرو، که با داشتن ۴ نماد کماکان بیشترین سهم را از لحاظ تعداد نماد به خود اختصاص داده است این طور نشان می دهد که هنوز پول از این صنعت بطور کامل خارج نشده است. نکته دیگر، با وجود اینکه در دو روز گذشته شاهد بازگشت توجه بازار به صنعت بانکی می باشیم اما با توجه به نمودار فوق آثاری از ورود نقدینگی در این صنعت دیده نمی شود.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 27 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۴ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 27 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خزر و خکار بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای خودرو در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

همانگونه که از نمودار ۲-۱ مشخص است دو صنعت فلزات اساسی و خودرو با اختلاف ناچیزی کماکان بیشترین سهم را از لحاظ ارزش معاملات به خود اختصاص داده اند. اما با مقایسه ارزش معاملات صنایع در چند روز اخیر (نمودار۲-۲) متوجه می شویم که ارزش معاملات صنعت خودرو و فلزات اساسی کاهش یافته و سهم فرآورده های نفتی و سرمایه گذاری ها افزایش یافته است. لازم به ذکر است با وجود اینکه صنعت بانکی در دو روز اخیر مورد توجه بازار بوده است اما در بخش صنایع پر ارزش بازار نیز آثاری از این صنعت به چشم نمی خورد از این رو نمی توان به معاملات صنعت بانک چندان خوشبین بود.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 27 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 27 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: حجم معاملات نسبت به روز گذشته کاهش یافته اما شاخص به کمک گروه بانکی و بلوک پالایشگاهی توانست 117 واحد رشد کند. در حجم معاملات امروز، کماکان دو صنعت خودرو و فلزات اساسی بیشترین سهم را داشتند و با وجود اینکه صنعت بانکی در دو روز اخیر مورد توجه بازار بوده است در لیست 5 صنعت پر ارزش بازار نمی باشد.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با توجه به معاملات صنعت بانکی انتظار می رود فردا نیز تاثیر مثبت بر شاخص کل داشته باشند اما حجم معاملات در این صنعت به اندازه ای نیست که بتوان معاملات دو روز اخیر را به منزله رونق در صنعت بانکی تلقی نمود.

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب، با کاهش۲۰ و ۲۷ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 27 اردیبهشت 95

حجم معاملات نسبت به روز گذشته کاهشی بوده اما شاخص به کمک نمادهای بانکی و بلوک پالایشی توانست ۱۱۷ واحد افزایش یابد. با توجه به معاملات نماد بانکی انتظار می رود فردا نیز تاثیر مثبت بر شاخص داشته باشند اما حجم معاملات در بانکی ها به اندزاه ای نیست که بتوان به معاملات دو روز اخیر آن ها خوشبین بود.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 27 اردیبهشت 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 27 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در۱۵ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 27 اردیبهشت 95

با توجه به نمودار ۱-۳ پراکندگی سهم در نمودار بسیار زیاد است. از این رو نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر بازار برگزید.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 27 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 27 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است در این بخش نیز صنعت پتروشیمی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 27 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۳ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 27 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۷ مشخص است سهم صنعت فلزات اساسی در ۲۰ نماد پر ارزش بازار کاهش یافته است اما صنعت خودرو، که با داشتن ۴ نماد کماکان بیشترین سهم را از لحاظ تعداد نماد به خود اختصاص داده است این طور نشان می دهد که هنوز پول از این صنعت بطور کامل خارج نشده است. نکته دیگر، با وجود اینکه در دو روز گذشته شاهد بازگشت توجه بازار به صنعت بانکی می باشیم اما با توجه به نمودار فوق آثاری از ورود نقدینگی در این صنعت دیده نمی شود.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 27 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۴ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 27 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خزر و خکار بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای خودرو در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

همانگونه که از نمودار ۲-۱ مشخص است دو صنعت فلزات اساسی و خودرو با اختلاف ناچیزی کماکان بیشترین سهم را از لحاظ ارزش معاملات به خود اختصاص داده اند. اما با مقایسه ارزش معاملات صنایع در چند روز اخیر (نمودار۲-۲) متوجه می شویم که ارزش معاملات صنعت خودرو و فلزات اساسی کاهش یافته و سهم فرآورده های نفتی و سرمایه گذاری ها افزایش یافته است. لازم به ذکر است با وجود اینکه صنعت بانکی در دو روز اخیر مورد توجه بازار بوده است اما در بخش صنایع پر ارزش بازار نیز آثاری از این صنعت به چشم نمی خورد از این رو نمی توان به معاملات صنعت بانک چندان خوشبین بود.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 27 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 27 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/02/28
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333