رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
100

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 25 اردیبهشت 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

41

: در جریان معاملات روز شنبه صنعت فلزات اساسی برای نخستین بار رتبه اول را در ماههای اخیر از لحاظ ارزش معاملات به خود اختصاص داده است. با افزایش سهم صنعت فلزات سهم صنعت خودرو رو به کاهش است. نکته دیگر آنکه با وجود سبزپوشی اکثر نمادها، حجم معاملات 35 درصد کاهش یافت.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: به دلیل رسیدن نمادها به محدوده حمایتی شاهد تشکیل صف خرید و معاملات رو به بالا در اکثر نمادها بودیم اما از آنجا که کلیت بازار کم حجم بود نمی‌توان این افزایش شاخص را به منزله پایان ریزش و برگشت روند صعودی تلقی کرد.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب، با کاهش ۳۵ و ۳۹ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 25 اردیبهشت 95

با وجود اینکه اکثر نمادهای بازار سبز پوش بودند اما حجم معاملات نسبت به روز گذشته ۳۵ درصد کاهش یافته و به زیر ۱۰۰۰ میلیون سهم رسید. از این رو نمی توان این مثبت بازار را به معنای پایان ریزش و برگشت روند صعودی بازار تلقی نمود. بنابراین انتظار می رورد این مثبت بازار کوتاه مدت باشد مگر آنکه شاهد افزایش شاخص با افزایش حجم باشیم.

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 25 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در۱۲ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 25 اردیبهشت 95

با توجه به نمودار ۱-۳ پراکندگی سهام در صنایع بسیار زیاد و نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش برگزید.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 25 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 25 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 25 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۰ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 25 اردیبهشت 95

همانند روزهای قبل دو صنعت خودرو و فلرات اساسی بیشترین سهم را در میان ۲۰ شرکت با بیشترین ارزش معاملات دارند. که نشان می دهد کماکان پول در این دو صنعت در گردش می باشد.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 25 اردیبهشت 95

در نمودار فوق ستون سبز نمایانگر نمادهاییست که امروز به لیست فوق افزوده شده اند.

بیست شرکت فوق در ۸ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 25 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خرینگ، خفانور، خاهن و خریخت بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای خودرو در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

همانگونه که از نمودار ۲-۱ مشخص است بر خلاف روزهای گذشته صنعت فلزات اساسی بیشترین سهم را در ارزش معاملات بازار داشته است و سهم صنعت خودرو رو به کاهش است. از این رو نمادهای فلزی در مقایسه با خودرویی ها تاثیر بیشتری در سبز پوشی بازار داشته اند. با حجم پولی که وارد این صنعت شده انتظار می رود در بازه کوتاه مدت شاهد معاملات مثبت در این صنعت باشیم.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 25 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 25 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: در جریان معاملات روز شنبه صنعت فلزات اساسی برای نخستین بار رتبه اول را در ماههای اخیر از لحاظ ارزش معاملات به خود اختصاص داده است. با افزایش سهم صنعت فلزات سهم صنعت خودرو رو به کاهش است. نکته دیگر آنکه با وجود سبزپوشی اکثر نمادها، حجم معاملات 35 درصد کاهش یافت.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: به دلیل رسیدن نمادها به محدوده حمایتی شاهد تشکیل صف خرید و معاملات رو به بالا در اکثر نمادها بودیم اما از آنجا که کلیت بازار کم حجم بود نمی‌توان این افزایش شاخص را به منزله پایان ریزش و برگشت روند صعودی تلقی کرد.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب، با کاهش ۳۵ و ۳۹ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 25 اردیبهشت 95

با وجود اینکه اکثر نمادهای بازار سبز پوش بودند اما حجم معاملات نسبت به روز گذشته ۳۵ درصد کاهش یافته و به زیر ۱۰۰۰ میلیون سهم رسید. از این رو نمی توان این مثبت بازار را به معنای پایان ریزش و برگشت روند صعودی بازار تلقی نمود. بنابراین انتظار می رورد این مثبت بازار کوتاه مدت باشد مگر آنکه شاهد افزایش شاخص با افزایش حجم باشیم.

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 25 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در۱۲ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 25 اردیبهشت 95

با توجه به نمودار ۱-۳ پراکندگی سهام در صنایع بسیار زیاد و نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش برگزید.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 25 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 25 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 25 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۰ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 25 اردیبهشت 95

همانند روزهای قبل دو صنعت خودرو و فلرات اساسی بیشترین سهم را در میان ۲۰ شرکت با بیشترین ارزش معاملات دارند. که نشان می دهد کماکان پول در این دو صنعت در گردش می باشد.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 25 اردیبهشت 95

در نمودار فوق ستون سبز نمایانگر نمادهاییست که امروز به لیست فوق افزوده شده اند.

بیست شرکت فوق در ۸ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 25 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خرینگ، خفانور، خاهن و خریخت بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای خودرو در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

همانگونه که از نمودار ۲-۱ مشخص است بر خلاف روزهای گذشته صنعت فلزات اساسی بیشترین سهم را در ارزش معاملات بازار داشته است و سهم صنعت خودرو رو به کاهش است. از این رو نمادهای فلزی در مقایسه با خودرویی ها تاثیر بیشتری در سبز پوشی بازار داشته اند. با حجم پولی که وارد این صنعت شده انتظار می رود در بازه کوتاه مدت شاهد معاملات مثبت در این صنعت باشیم.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 25 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 25 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/02/26
0
/
5
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333