رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
ذوب (ممنوع-متوقف)
سهامی ذوب آهن اصفهان
فرابورس
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
140

پیشتازی ذوب در بورس تهران! چرا و تا کجا؟
نوع تحلیل : تکنیکال   |   نظر کارشناس : صعودی

114

: شرکت ذوب آهن اصفهان با نماد معاملاتی ذوب، در روز چهارشنبه، حجم معاملات بیش از ۱۳۰ میلیون برگه سهمی را از خود به جای گذاشت که در ۴ ماه اخیر چنین حجم معاملاتی، بی سابقه بوده است و این در حالی است که میانگین حجم معاملاتی یک ماه گذشته نیز کمتر از ۳۵ میلیون برگه سهم بوده است. با نگاهی به سابقه معاملات ۴ ماه اخیر متوجه می شویم که جذب این حجم از نقدینگی در آن زمان با خبر افزایش سرمایه شرکت صورت گرفته بود و در روزهای اخیر نیز ...
علت تحلیل: افزایش حجم معاملاتی و شایعات افزایش سرمایه
نتیجه‌گیری: با شکست باند مقاومتی ۲۹۲-۲۹۷ تومان می توان وارد معامله خرید شد.

شرکت ذوب آهن اصفهان با نماد معاملاتی ذوب، در روز چهارشنبه، حجم معاملات بیش از ۱۳۰ میلیون برگه سهمی را از خود به جای گذاشت که در ۴ ماه اخیر چنین حجم معاملاتی، بی سابقه بوده است و این در حالی است که میانگین حجم معاملاتی یک ماه گذشته نیز کمتر از ۳۵ میلیون برگه سهم بوده است. با نگاهی به سابقه معاملات ۴ ماه اخیر متوجه می شویم که جذب این حجم از نقدینگی در آن زمان با خبر افزایش سرمایه شرکت صورت گرفته بود و در روزهای اخیر نیز که باری دیگر شایعات افزایش سرمایه این شرکت در بازار داغ شده است، شاهد رشد فزاینده تقاضای خرید در این نماد هستیم. اگر چه شایعاتی نیز پیرامون تعدیل مثبت در گزارش سه ماهه برای این نماد مطرح شده است، تصمیم داریم فارغ از این حواشی، به بررسی نمودار قیمت این نماد بپردازیم!

در قدم اول به محاسبه عددی حمایت ها و مقاومت های قیمت خواهیم پرداخت. سقف قیمتی ماه های گذشته در نمودار ذوب در قیمت ۳۶۸ تومان تشکیل شده است. مقاومتی که قیمت در عبور از آن ناکام ماند و شروع به اصلاح و افت کرد. اما حمایت های قیمت در مسیر این افت در چه ترازی واقع شده اند؟

پیشتازی ذوب در بورس تهران! چرا و تا کجا؟

همان گونه که از محاسبات فوق مشخص است، مهم ترین سطوح حمایتی در ترازهای ۲۹۶ تومان و ۲۳۱ تومان واقع شده بودند. در نمودار نیز در هفته های اخیر شاهد تشکیل کف قیمت در تراز ۲۲۷ تومان بودیم که تطابق خوبی با ۲۳۱ تومان محاسباتی در بخش قبل داشت. اما در مسیر رشد، اولین مقاومت قیمت بر اساس این روش در کدام تراز قرار دارد؟ به عبارت ساده تر قیمت برای رشد بیشتر باید از سد کدام مقاومت عبور نماید؟

پیشتازی ذوب در بورس تهران! چرا و تا کجا؟

همان گونه که مشاهده می کنید، رشد بیشتر قیمت در روزهای پیش رو منوط به شکسته شدن مقاومت ۲۹۲ تومانی خواهد بود. مقاومتی که قیمت در هفته های اخیر از شکست آن ناکام ماند و در روز جاری (روز شنبه ۲۵ اردیبهشت) مستعد شکسته شدن است. اهداف بعدی قیمت به طریق فوق قابل محاسبه است که از مهم ترین اهداف می توان به ۳۶۳، ۴۴۴ و ۵۳۲ اشاره کرد.

و اما نمودار قیمت...

در نمودار قیمت اما پس از آنکه در ماههای اخیر شاهد رشد قیمت از محدوده ۱۵۰ تا ۳۷۰ تومان بودیم، قیمت در مسیر اصلاح قرار گرفت و نزدیک به ۶۱.۸ درصد از این گام حرکتی را اصلاح کرد و به سطح حمایتی ناشی از محدوده تبدیل سطح (مستطیل زرد رنگ) رسید و به آن واکنش نشان داد. اخیراً الگویی شبیه به سر و شانه کف (که البته به عقیده نگارنده ایده آل نیست) در این محدوده شکل گرفته است. رشد قیمت چه در قالب این الگو و چه بر اساس آرایش موج های شکل گرفته، منوط به شکسته شدن سقف مینوری قیمت در ۲۹۰ تومان است که در روز جاری قیمت مستعد شکست این مقاومت می باشد. با شکسته شدن این سقف، انتظار داریم در هفته های پیش رو، دست کم شاهد رشد قیمت تا محدوده سقف قبلی در ۳۶۵ الی ۳۷۰ تومان باشیم اما محدوده ۴۰۰ تومان نیز می تواند به عنوان هدف بعدی قیمت در نظر گرفته شود. از سوی دیگر با شکسته شدن سقف قبلی، مقاومت مهمی شکسته می شود و قیمت را وارد فاز جدیدی از صعود خواهد نمود که حتی می تواند هدف ۵۰۰ تومان را نشانه برود. در هر حال به نظر می رسد حد ضرر فعلی معاملات خرید در ۲۵۰ تومان واقع است و ذوب قرار است که با رشد قیمت، بار دیگر کام سهامدارانش را شیرین نماید!

پیشتازی ذوب در بورس تهران! چرا و تا کجا؟

تهیه و تنظیم: مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:

: شرکت ذوب آهن اصفهان با نماد معاملاتی ذوب، در روز چهارشنبه، حجم معاملات بیش از ۱۳۰ میلیون برگه سهمی را از خود به جای گذاشت که در ۴ ماه اخیر چنین حجم معاملاتی، بی سابقه بوده است و این در حالی است که میانگین حجم معاملاتی یک ماه گذشته نیز کمتر از ۳۵ میلیون برگه سهم بوده است. با نگاهی به سابقه معاملات ۴ ماه اخیر متوجه می شویم که جذب این حجم از نقدینگی در آن زمان با خبر افزایش سرمایه شرکت صورت گرفته بود و در روزهای اخیر نیز ...
علت تحلیل: افزایش حجم معاملاتی و شایعات افزایش سرمایه
نتیجه‌گیری: با شکست باند مقاومتی ۲۹۲-۲۹۷ تومان می توان وارد معامله خرید شد.

شرکت ذوب آهن اصفهان با نماد معاملاتی ذوب، در روز چهارشنبه، حجم معاملات بیش از ۱۳۰ میلیون برگه سهمی را از خود به جای گذاشت که در ۴ ماه اخیر چنین حجم معاملاتی، بی سابقه بوده است و این در حالی است که میانگین حجم معاملاتی یک ماه گذشته نیز کمتر از ۳۵ میلیون برگه سهم بوده است. با نگاهی به سابقه معاملات ۴ ماه اخیر متوجه می شویم که جذب این حجم از نقدینگی در آن زمان با خبر افزایش سرمایه شرکت صورت گرفته بود و در روزهای اخیر نیز که باری دیگر شایعات افزایش سرمایه این شرکت در بازار داغ شده است، شاهد رشد فزاینده تقاضای خرید در این نماد هستیم. اگر چه شایعاتی نیز پیرامون تعدیل مثبت در گزارش سه ماهه برای این نماد مطرح شده است، تصمیم داریم فارغ از این حواشی، به بررسی نمودار قیمت این نماد بپردازیم!

در قدم اول به محاسبه عددی حمایت ها و مقاومت های قیمت خواهیم پرداخت. سقف قیمتی ماه های گذشته در نمودار ذوب در قیمت ۳۶۸ تومان تشکیل شده است. مقاومتی که قیمت در عبور از آن ناکام ماند و شروع به اصلاح و افت کرد. اما حمایت های قیمت در مسیر این افت در چه ترازی واقع شده اند؟

پیشتازی ذوب در بورس تهران! چرا و تا کجا؟

همان گونه که از محاسبات فوق مشخص است، مهم ترین سطوح حمایتی در ترازهای ۲۹۶ تومان و ۲۳۱ تومان واقع شده بودند. در نمودار نیز در هفته های اخیر شاهد تشکیل کف قیمت در تراز ۲۲۷ تومان بودیم که تطابق خوبی با ۲۳۱ تومان محاسباتی در بخش قبل داشت. اما در مسیر رشد، اولین مقاومت قیمت بر اساس این روش در کدام تراز قرار دارد؟ به عبارت ساده تر قیمت برای رشد بیشتر باید از سد کدام مقاومت عبور نماید؟

پیشتازی ذوب در بورس تهران! چرا و تا کجا؟

همان گونه که مشاهده می کنید، رشد بیشتر قیمت در روزهای پیش رو منوط به شکسته شدن مقاومت ۲۹۲ تومانی خواهد بود. مقاومتی که قیمت در هفته های اخیر از شکست آن ناکام ماند و در روز جاری (روز شنبه ۲۵ اردیبهشت) مستعد شکسته شدن است. اهداف بعدی قیمت به طریق فوق قابل محاسبه است که از مهم ترین اهداف می توان به ۳۶۳، ۴۴۴ و ۵۳۲ اشاره کرد.

و اما نمودار قیمت...

در نمودار قیمت اما پس از آنکه در ماههای اخیر شاهد رشد قیمت از محدوده ۱۵۰ تا ۳۷۰ تومان بودیم، قیمت در مسیر اصلاح قرار گرفت و نزدیک به ۶۱.۸ درصد از این گام حرکتی را اصلاح کرد و به سطح حمایتی ناشی از محدوده تبدیل سطح (مستطیل زرد رنگ) رسید و به آن واکنش نشان داد. اخیراً الگویی شبیه به سر و شانه کف (که البته به عقیده نگارنده ایده آل نیست) در این محدوده شکل گرفته است. رشد قیمت چه در قالب این الگو و چه بر اساس آرایش موج های شکل گرفته، منوط به شکسته شدن سقف مینوری قیمت در ۲۹۰ تومان است که در روز جاری قیمت مستعد شکست این مقاومت می باشد. با شکسته شدن این سقف، انتظار داریم در هفته های پیش رو، دست کم شاهد رشد قیمت تا محدوده سقف قبلی در ۳۶۵ الی ۳۷۰ تومان باشیم اما محدوده ۴۰۰ تومان نیز می تواند به عنوان هدف بعدی قیمت در نظر گرفته شود. از سوی دیگر با شکسته شدن سقف قبلی، مقاومت مهمی شکسته می شود و قیمت را وارد فاز جدیدی از صعود خواهد نمود که حتی می تواند هدف ۵۰۰ تومان را نشانه برود. در هر حال به نظر می رسد حد ضرر فعلی معاملات خرید در ۲۵۰ تومان واقع است و ذوب قرار است که با رشد قیمت، بار دیگر کام سهامدارانش را شیرین نماید!

پیشتازی ذوب در بورس تهران! چرا و تا کجا؟

تهیه و تنظیم: مصطفی پازوکی


برچسب‌ها:
1395/02/25
0
/
9
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333