رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
100

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 22 اردیبهشت 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

45

: حجم معاملات نسبت به روز گذشته 17 درصد رشد کرد اما در کنار این رشد ارزش معاملات نیز توانست 17 درصد رشد کند که برداشته شدن صف فروش نماد خودرو توسط حقوقی و صف خرید شدن مجدد نماد ذوب پس عرضه سنگین حقوقی توانستند بیشترین تاثیر را در افزایش ارزش معاملات داشتنه باشند. البته معاملات در سایر نمادهای هم گروه به گونه ای بود که صنعت خودرو و فلزات با سهمی تقریبا برابر رتبه نخست در ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با افزایش ارزش معاملات در کنار افزایش حجم و هم چنین رؤیت حمایت در برخی از نمادهای دو صنعت لیدر بازار یعنی خودرو و فلزات اساسی می توان انتظار داشت که در روز شنبه نسبت به دو روز گذشته معاملات بهتری را شاهد باشیم.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی، با افزایش ۱۷ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 22 اردیبهشت 95

حجم کل نسبت به روز گذشته ۱۷ درصد افزایش یافت اما در کنار افزایش این حجم، ارزش معاملات نیز ۱۷ درصد رشد کرد که نشان از کاهش فشار فروش در روز چهارشنبه می باشد. لازم به ذکر است که برداشته شدن صف فروش خودرو توسط حقوقی و صف خرید شدن مجدد نماد ذوب پس از عرضه سنگین حقوقی بیشترین تاثیر را در افزایش ارزش معاملات روز چهارشنبه داشتند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 22 اردیبهشت 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 22 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در۱۰ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 22 اردیبهشت 95

با توجه به نمودار ۱-۳ صنعت شیمیایی و قندی بیشترین سهم را از لحاظ تعداد به خود اختصاص داده اند. حضور سهام قندی در بازار منفی چندان هم دور از انتظار نمی باشد.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 22 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 22 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است صنعت دارویی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است. دلیل حضور صنعت دارویی در این بخش نزدیک شدن به فصل مجامع می باشد.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 22 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۱ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 22 اردیبهشت 95

همانند روزهای قبل دو صنعت خودرو و فلرات اساسی بیشترین سهم را در میان ۲۰ شرکت با بیشترین ارزش معاملات دارند که نشان می دهد کماکان پول در این دو صنعت در گردش می باشد. نکته قابل توجه افزایش سهم صنعت فلزات اساسی به اندازه سهم صنعت خودرو می باشد.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 22 اردیبهشت 95

در نمودار فوق ستون های سبز نمایانگر نمادهاییست که در روز چهارشنبه به لیست فوق افزوده شده اند.

بیست شرکت فوق در ۸ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 22 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خکار، ختراک، خعتبار، خاور ، خکاوه و خفناور و صنعت فلزات اساسی با داشتن نمادهای جدید ااورود ذوب و وتوکا بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای صنعت فلزات و خودرو در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

با توجه به نمودار۲-۱ ارزش معاملات صنعت فلزات اساسی و خودرو به هم نزدیک می شود که می توان چنین استنباط کرد که بخشی از پول از صنعت خودرو به صنعت فلزات اساسی انتقال یافته است. و در حال حاضر این دو صنعت لیدر بازار می باشند.

همانگونه که در نمودار ۲-۲ مشخص است با افزایش ارزش معاملات نسبت به روز گذشته، ارزش معاملات فلزات اساسی و تا حدودی خودرو و شیمیایی افزایش یافته است و ارزش معاملات اوراق تامین مالی همچنان رو به کاهش است.

با توجه به معاملات دو لیدر بازار در روز چهارشنبه، نظیر برداشته شدن صف خودرو توسط حقوقی، افزایش تقاضا در نماد خزامیا، صف خرید شدن مجدد نماد ذوب پس از عرضه سنگین حقوقی و حمایت از سهام ارفع میتوان انتظار داشت که بازار در روز شنبه نسبت به دو روز قبل معاملات بهتری را داشته باشد

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 22 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 22 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: حجم معاملات نسبت به روز گذشته 17 درصد رشد کرد اما در کنار این رشد ارزش معاملات نیز توانست 17 درصد رشد کند که برداشته شدن صف فروش نماد خودرو توسط حقوقی و صف خرید شدن مجدد نماد ذوب پس عرضه سنگین حقوقی توانستند بیشترین تاثیر را در افزایش ارزش معاملات داشتنه باشند. البته معاملات در سایر نمادهای هم گروه به گونه ای بود که صنعت خودرو و فلزات با سهمی تقریبا برابر رتبه نخست در ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با افزایش ارزش معاملات در کنار افزایش حجم و هم چنین رؤیت حمایت در برخی از نمادهای دو صنعت لیدر بازار یعنی خودرو و فلزات اساسی می توان انتظار داشت که در روز شنبه نسبت به دو روز گذشته معاملات بهتری را شاهد باشیم.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی، با افزایش ۱۷ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 22 اردیبهشت 95

حجم کل نسبت به روز گذشته ۱۷ درصد افزایش یافت اما در کنار افزایش این حجم، ارزش معاملات نیز ۱۷ درصد رشد کرد که نشان از کاهش فشار فروش در روز چهارشنبه می باشد. لازم به ذکر است که برداشته شدن صف فروش خودرو توسط حقوقی و صف خرید شدن مجدد نماد ذوب پس از عرضه سنگین حقوقی بیشترین تاثیر را در افزایش ارزش معاملات روز چهارشنبه داشتند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 22 اردیبهشت 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 22 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در۱۰ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 22 اردیبهشت 95

با توجه به نمودار ۱-۳ صنعت شیمیایی و قندی بیشترین سهم را از لحاظ تعداد به خود اختصاص داده اند. حضور سهام قندی در بازار منفی چندان هم دور از انتظار نمی باشد.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 22 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 22 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است صنعت دارویی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است. دلیل حضور صنعت دارویی در این بخش نزدیک شدن به فصل مجامع می باشد.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 22 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۱ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 22 اردیبهشت 95

همانند روزهای قبل دو صنعت خودرو و فلرات اساسی بیشترین سهم را در میان ۲۰ شرکت با بیشترین ارزش معاملات دارند که نشان می دهد کماکان پول در این دو صنعت در گردش می باشد. نکته قابل توجه افزایش سهم صنعت فلزات اساسی به اندازه سهم صنعت خودرو می باشد.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 22 اردیبهشت 95

در نمودار فوق ستون های سبز نمایانگر نمادهاییست که در روز چهارشنبه به لیست فوق افزوده شده اند.

بیست شرکت فوق در ۸ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 22 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش صنعت خودرو با داشتن نمادهای جدید الورود خکار، ختراک، خعتبار، خاور ، خکاوه و خفناور و صنعت فلزات اساسی با داشتن نمادهای جدید ااورود ذوب و وتوکا بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای صنعت فلزات و خودرو در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

با توجه به نمودار۲-۱ ارزش معاملات صنعت فلزات اساسی و خودرو به هم نزدیک می شود که می توان چنین استنباط کرد که بخشی از پول از صنعت خودرو به صنعت فلزات اساسی انتقال یافته است. و در حال حاضر این دو صنعت لیدر بازار می باشند.

همانگونه که در نمودار ۲-۲ مشخص است با افزایش ارزش معاملات نسبت به روز گذشته، ارزش معاملات فلزات اساسی و تا حدودی خودرو و شیمیایی افزایش یافته است و ارزش معاملات اوراق تامین مالی همچنان رو به کاهش است.

با توجه به معاملات دو لیدر بازار در روز چهارشنبه، نظیر برداشته شدن صف خودرو توسط حقوقی، افزایش تقاضا در نماد خزامیا، صف خرید شدن مجدد نماد ذوب پس از عرضه سنگین حقوقی و حمایت از سهام ارفع میتوان انتظار داشت که بازار در روز شنبه نسبت به دو روز قبل معاملات بهتری را داشته باشد

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 22 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 22 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/02/24
0
/
5
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333