رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
99

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 19 اردیبهشت 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

60

: با برداشته شدن صفوف خرید به دلیل بسته شدن سایپا برای تعدیل مثبت، حجم گروه خودرویی افزایش یافت و به تبع آن حجم کل بازار نیز به کف 1000 میلیون سهم واکنش نشان داده و تا 1400 میلیون سهم معامله گردید. در جریان معاملات گروه خودرویی، با وجود اینکه برخی نمادها مورد استقبال حقوقی قرار گرفت اما فشار فروش زیاد بود به طوری که افزاش حجم معاملات نتوانست شاخص کل را مثبت کند.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: از این رو به طور قطع نمی توان جهت خاصی را برای بازار فردا پیش بینی نمود مگر اینکه اخبار مثبت دیگری مانند افزایش سرمایه خودرو به کمک این صنعت بیاید و شاهد معاملات مثبت پر حجم دراین گروه و به تبع آن کل بازار باشیم.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب، با افزایش ۲۵ و ۳۰ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 19 اردیبهشت 95

بسته شدن نماد خساپا جهت تعدیل مثبت بازار را نجات داد و باعث شد حجم از کف ۱۰۰۰ میلیون سهم برگردد و تا ۱۴۰۰ میلیون برگه سهم معامله گردد. اما اینکه می توان به این افزایش حجم خوشبین بود به معاملات امروز نمادهای خودرویی باز می گردد. با وجود اینکه نمادهای خودرویی مورد استقبال حقوقی قرار گرفتند اما تمایل برای فروش در این گروه کم نبود به طوری که با افزایش حجم، شاخص کل نتوانست مثبت شود. از این رو نمی توان جهت خاصی را برای بازار فردا پیش بینی نمود مگر اینکه اخبار مثبت دیگری مانند افزایش سرمایه خودرو به کمک این بازار بیاید.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 19 اردیبهشت 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 19 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در۱۴ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 19 اردیبهشت 95

با توجه به نمودار ۱-۳ تقریبا پراکندگی سهام در میان صنایع برابر می باشد و نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب نمود.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 19 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 19 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است همانند روز های قبل صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است. این موضوع نشان از آن دارد که در این گروه، نمادها وارد فاز اصلاحی شده اند و لذا می توانند جهت ورود کم ریسک، مورد بررسی قرار گیرند.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 19 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در۹ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 19 اردیبهشت 95

همانند روزهای قبل دو صنعت خودرو و فلرات اساسی بیشترین سهم را در میان ۲۰ شرکت با بیشترین ارزش معاملات دارند و در مقایسه با روز های قبل سهم گروه خودرو افزایش یافته است.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 19 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 19 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش نیز صنعت خودرو با داشتن نمادهای خکاوه، خاور، خاهن، و خزر و ختوقا بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای صنعت خودرو در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

در جریان معاملات امروز حجم خودرو به دلیل بسته شدن خساپا جهت تعدیل افزایش یافت اما کماکان حجم اوراق تامین مالی نسبت به روزهای گذشته رو به افزایش است و به طور قطع نمی توان افزایش حجم کل بازار در روز شنبه را عاملی برای بهبود روند معاملات فردا دانست زیرا همانگونه که در نمودار ۲-۲ مشخص است حجم کل توسط گروه خودرویی افزایش یافته است و در این گروه نیز با وجود اینکه برخی از نمادها مانند خودرو و خاور مورد استقبال حقوقی قرار گرفت اما فشار فروش زیاد بود و تا زمانیکه اخبار مثبت نماد خودرو به کمک این گروه نیاید نمی توان معاملات مثبت پر حجمی را برای این گروه منتظر بود.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 19 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 19 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: با برداشته شدن صفوف خرید به دلیل بسته شدن سایپا برای تعدیل مثبت، حجم گروه خودرویی افزایش یافت و به تبع آن حجم کل بازار نیز به کف 1000 میلیون سهم واکنش نشان داده و تا 1400 میلیون سهم معامله گردید. در جریان معاملات گروه خودرویی، با وجود اینکه برخی نمادها مورد استقبال حقوقی قرار گرفت اما فشار فروش زیاد بود به طوری که افزاش حجم معاملات نتوانست شاخص کل را مثبت کند.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: از این رو به طور قطع نمی توان جهت خاصی را برای بازار فردا پیش بینی نمود مگر اینکه اخبار مثبت دیگری مانند افزایش سرمایه خودرو به کمک این صنعت بیاید و شاهد معاملات مثبت پر حجم دراین گروه و به تبع آن کل بازار باشیم.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب، با افزایش ۲۵ و ۳۰ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 19 اردیبهشت 95

بسته شدن نماد خساپا جهت تعدیل مثبت بازار را نجات داد و باعث شد حجم از کف ۱۰۰۰ میلیون سهم برگردد و تا ۱۴۰۰ میلیون برگه سهم معامله گردد. اما اینکه می توان به این افزایش حجم خوشبین بود به معاملات امروز نمادهای خودرویی باز می گردد. با وجود اینکه نمادهای خودرویی مورد استقبال حقوقی قرار گرفتند اما تمایل برای فروش در این گروه کم نبود به طوری که با افزایش حجم، شاخص کل نتوانست مثبت شود. از این رو نمی توان جهت خاصی را برای بازار فردا پیش بینی نمود مگر اینکه اخبار مثبت دیگری مانند افزایش سرمایه خودرو به کمک این بازار بیاید.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 19 اردیبهشت 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 19 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در۱۴ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 19 اردیبهشت 95

با توجه به نمودار ۱-۳ تقریبا پراکندگی سهام در میان صنایع برابر می باشد و نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب نمود.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 19 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 19 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است همانند روز های قبل صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است. این موضوع نشان از آن دارد که در این گروه، نمادها وارد فاز اصلاحی شده اند و لذا می توانند جهت ورود کم ریسک، مورد بررسی قرار گیرند.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 19 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در۹ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 19 اردیبهشت 95

همانند روزهای قبل دو صنعت خودرو و فلرات اساسی بیشترین سهم را در میان ۲۰ شرکت با بیشترین ارزش معاملات دارند و در مقایسه با روز های قبل سهم گروه خودرو افزایش یافته است.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 19 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 19 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش نیز صنعت خودرو با داشتن نمادهای خکاوه، خاور، خاهن، و خزر و ختوقا بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای صنعت خودرو در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

در جریان معاملات امروز حجم خودرو به دلیل بسته شدن خساپا جهت تعدیل افزایش یافت اما کماکان حجم اوراق تامین مالی نسبت به روزهای گذشته رو به افزایش است و به طور قطع نمی توان افزایش حجم کل بازار در روز شنبه را عاملی برای بهبود روند معاملات فردا دانست زیرا همانگونه که در نمودار ۲-۲ مشخص است حجم کل توسط گروه خودرویی افزایش یافته است و در این گروه نیز با وجود اینکه برخی از نمادها مانند خودرو و خاور مورد استقبال حقوقی قرار گرفت اما فشار فروش زیاد بود و تا زمانیکه اخبار مثبت نماد خودرو به کمک این گروه نیاید نمی توان معاملات مثبت پر حجمی را برای این گروه منتظر بود.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 19 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 19 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/02/20
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333