رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
100

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 18 اردیبهشت 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

50

: عدم برآورده شدن انتظارات از صنعت خودرو منجر به خستگی و خروج بخشی از سهامداران گردید. از طرفی حجم اوراق تامین مالی نسبت به روزهای گذشته افزایش یافت که بازگشت عدم اطمینان به بازار را نشان می دهد. نزدیکی به فصل مجامع و کاهش حجم گروه خودرو از جمله عواملی هستند که در کاهش حجم تا کف 1000 میلیون سهم موثر واقع شده اند. با توجه به رفتار حجم معاملات در روز های گذشته انتظار می رود حجم کل به این کف واکنش نشان داده و برگردد.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با توجه به معاملات صنعت خودرو و فلزات اساسی در روز شنبه نمی توان انتظار داشت که این افزایش حجم حداقل فردا از طریق این دو صنعت صورت پذیرد و علایمی از ورود نقدینگی به صنعت خاصی نیز رویت نشده است. از این رو فردا نیز شرایط راکدی برای بازار خواهد بود.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب، با کاهش ۱۲ و ۱۷ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 18 اردیبهشت 95

انتظارات جهت تحقق اخبار مثبت منجربه خستگی و خروج برخی از سهامداران از گروه خودرویی گردید. کاهش حجم گروه خودرو و نزدیکی به فصل مجامع از جمله عواملی هستند که منجر به کاهش حجم کل تا نزدیک ۱۰۰۰ میلیون سهم شدند.

با توجه به نمودار ۱-۱ انتظار می رود که حجم پس از رسیدن به کف ۱۰۰۰ میلیون سهم واکنش نشان داده و برگردد اما از آنجا که در روز شنبه در دو صنعت خودرو و فلزات اساسی که بیشترین حجم را به خود اختصاص داده اند معاملات چندان جذاب نبود، نمی توان انتظار داشت که از طریق این دو صنعت حجم کل افزایش یابد. از طرفی آثاری از ورود نقدینگی به صنعت خاصی نیز رؤیت نشده است. از این رو فردا نیز شرایط راکدی برای بازار در انتظار است. مگر آنکه وعده های صنعت خودرو برآورده گردد!

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 18 اردیبهشت 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 18 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در۱۲ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 18 اردیبهشت 95

با توجه به نمودار ۱-۳ تقریبا پراکندگی سهام در میان صنایع برابر می باشد.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 18 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۰ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 18 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است همانند روز های قبل صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است. این موضوع نشان از آن دارد که در این گروه، نمادها وارد فاز اصلاحی شده اند و لذا می توانند جهت ورود کم ریسک، مورد بررسی قرار گیرند.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 18 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۱ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 18 اردیبهشت 95

همانند روزهای قبل دو صنعت خودرو و فلرات اساسی بیشترین سهم را در میان ۲۰ شرکت با بیشترین ارزش معاملات دارند.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 18 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۰ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 18 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش نیز صنعت خودرو با داشتن نمادهای خعتبار، خمهر، خزر، و خریخت و صنعت فلزات اساسی با داشتن فمراد، فولای و فنوال بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای صنعت خودرو و فلزات در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

برآورده نشدن انتظارات در در صنعت خودرو منجربه خستگی گروهی از سهامداران و خروج بخشی از حجم وارد شده از این صنعت گردید. از طرفی حجم اوراق تامین مالی نسبت به روز گذشته افزایش یافته است که می توان بخشی از پول خارج شده از صنعت خودرو را به ورود در گروه اوراق تامین مالی نسبت داد. البته در جریان معاملات امروز ارزش معاملات صنعت فلزات نسبت به روز گذشته افزایش یافته است که به جز ارفع و فباهنر سایر نمادهای این صنعت معاملات جذابی نداشتند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 18 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 18 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: عدم برآورده شدن انتظارات از صنعت خودرو منجر به خستگی و خروج بخشی از سهامداران گردید. از طرفی حجم اوراق تامین مالی نسبت به روزهای گذشته افزایش یافت که بازگشت عدم اطمینان به بازار را نشان می دهد. نزدیکی به فصل مجامع و کاهش حجم گروه خودرو از جمله عواملی هستند که در کاهش حجم تا کف 1000 میلیون سهم موثر واقع شده اند. با توجه به رفتار حجم معاملات در روز های گذشته انتظار می رود حجم کل به این کف واکنش نشان داده و برگردد.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با توجه به معاملات صنعت خودرو و فلزات اساسی در روز شنبه نمی توان انتظار داشت که این افزایش حجم حداقل فردا از طریق این دو صنعت صورت پذیرد و علایمی از ورود نقدینگی به صنعت خاصی نیز رویت نشده است. از این رو فردا نیز شرایط راکدی برای بازار خواهد بود.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب، با کاهش ۱۲ و ۱۷ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 18 اردیبهشت 95

انتظارات جهت تحقق اخبار مثبت منجربه خستگی و خروج برخی از سهامداران از گروه خودرویی گردید. کاهش حجم گروه خودرو و نزدیکی به فصل مجامع از جمله عواملی هستند که منجر به کاهش حجم کل تا نزدیک ۱۰۰۰ میلیون سهم شدند.

با توجه به نمودار ۱-۱ انتظار می رود که حجم پس از رسیدن به کف ۱۰۰۰ میلیون سهم واکنش نشان داده و برگردد اما از آنجا که در روز شنبه در دو صنعت خودرو و فلزات اساسی که بیشترین حجم را به خود اختصاص داده اند معاملات چندان جذاب نبود، نمی توان انتظار داشت که از طریق این دو صنعت حجم کل افزایش یابد. از طرفی آثاری از ورود نقدینگی به صنعت خاصی نیز رؤیت نشده است. از این رو فردا نیز شرایط راکدی برای بازار در انتظار است. مگر آنکه وعده های صنعت خودرو برآورده گردد!

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 18 اردیبهشت 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 18 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در۱۲ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 18 اردیبهشت 95

با توجه به نمودار ۱-۳ تقریبا پراکندگی سهام در میان صنایع برابر می باشد.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 18 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۰ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 18 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است همانند روز های قبل صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است. این موضوع نشان از آن دارد که در این گروه، نمادها وارد فاز اصلاحی شده اند و لذا می توانند جهت ورود کم ریسک، مورد بررسی قرار گیرند.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 18 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۱ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 18 اردیبهشت 95

همانند روزهای قبل دو صنعت خودرو و فلرات اساسی بیشترین سهم را در میان ۲۰ شرکت با بیشترین ارزش معاملات دارند.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 18 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۰ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 18 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش نیز صنعت خودرو با داشتن نمادهای خعتبار، خمهر، خزر، و خریخت و صنعت فلزات اساسی با داشتن فمراد، فولای و فنوال بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای صنعت خودرو و فلزات در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

برآورده نشدن انتظارات در در صنعت خودرو منجربه خستگی گروهی از سهامداران و خروج بخشی از حجم وارد شده از این صنعت گردید. از طرفی حجم اوراق تامین مالی نسبت به روز گذشته افزایش یافته است که می توان بخشی از پول خارج شده از صنعت خودرو را به ورود در گروه اوراق تامین مالی نسبت داد. البته در جریان معاملات امروز ارزش معاملات صنعت فلزات نسبت به روز گذشته افزایش یافته است که به جز ارفع و فباهنر سایر نمادهای این صنعت معاملات جذابی نداشتند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 18 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 18 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/02/19
0
/
5
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333