رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
99

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 15 اردیبهشت 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

78

: ورود تقاضای پر حجم در دو صنعت خودرو و فلزات اساسی در روز دوشنبه که منجر به افزایش حجم کل شد، با معاملات دو روز اخیر به دلیل عدم برآورده شدن انتظارات بازار، ناکام مانده و تا سطح 1،200 میلیون سهم کاهش یافت و منجربه ورود مجدد گروه تامین مالی به لیست 5 صنعت برتر از لخاظ ارزش معاملات گردید. با این وجود کماکان بخش عمده ای از پول در صنعت خودرو در گردش بوده و در انتطار تایید اخبار مثبت رسیده از این صنعت می باشد و دو گروه اوراق تامین مالی و فلزات به ترتیب در رتبه دوم و سوم از لحاظ ارزش معاملات قرار دارند.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: روند معاملات روزهای آتی به اخبار صنعت خودرویی و بازار جهانی وابسته است و این اخبار مشخص می سازد که آیا حجم معاملات می تواند از این رکود خارج شود یا باید در انتظار کاهش بیشتر حجم و شکستن کف 1000 میلیون سهم باشیم.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب، با کاهش ۱۴ و ۷ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 15 اردیبهشت 95

افزایش حجمی که روز دوشنبه با ورود تقاضای پر حجم در دو صنعت خودرو و فلزات اساسی رقم خورده بود با معاملات دو روز اخیر ناکام مانده و تا سطح ۱،۲۷۷ میلیون سهم کاهش یافت. روند معاملاتی روزهای آتی به اخبار صنعت خودرویی و بازار جهانی وابسته است که مشخص می سازد بازار می تواند از این رکود خارج شود یا باید منتظر کاهش بیشتر حجم و شکستن کف ۱۰۰۰ میلیون سهم باشیم.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 15 اردیبهشت 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 15 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در۱۰ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 15 اردیبهشت 95

با توجه به نمودار ۱-۳ سهم صنعت خودرو و فلزات به دلیل عدم برآورده شدن انتظارات بازار از این صنایع، کاهش یافته و از طرفی سهم صنعت دارویی در نمودار فوق افزایش گردیده است که نشان از بازگشت آرام آرام توجه بازار به صنعت دارویی دارد.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 15 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۲ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 15 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است صنعت شیمیایی همانند ۵ روز قبل بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است. این موضوع نشان از آن دارد که در این گروه، نمادها وارد فاز اصلاحی شده اند و لذا کماکان می توانند جهت ورود کم ریسک، مورد بررسی قرار گیرند.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 15 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۱ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 15 اردیبهشت 95

همان گونه که از نمودارهای فوق مبرهن است صنعت خودرو، با وجود اینکه امروز شاهد خریدهای پر حجم در این صنعت نبودیم و حتی در برخی نمادها مانند خساپا قدرت فروشنده بیشتر از خریدار بود یا نماد خمهر که شاهد بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بودیم، کماکان بیشترین سهم را در میان سایر صنایع دارد که نشان می دهد بیشترین حجم پول در این صنعت در گردش می باشد.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 15 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۰ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 15 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش نیز صنعت خودرو با داشتن نمادهای خاور، خرینگ، ختراک، و خشرق، خمهر و خوساز بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای صنعت خودرو در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

اما در این بخش مستقیماً به سراغ طبقه بندی صنایع بر اساس ارزش معاملات رفته ایم. همانگونه که نمودار ۲_۱ نشان می دهد بیشترین حجم پول در صنعت خودرو در گردش می باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 15 اردیبهشت 95

در نمودار زیر حجم معاملات صنایع برتر در هفته اخیر با هم مقایسه شده است. همانگونه که از نمودار زیر مشخص است هیچ یک از صنایع نتوانستند با معاملات روز چهارشنبه سقف حجم پنج روز گذشته خود را بشکنند که این موضوع چندان هم دور از انتظار نبود زیرا در دو روز اخیر حجم معاملات روند کاهشی به خود گرفته است. برای مثال در دو شنبه به دلیل رسیدن اخبار مثبت از دو صنعت خودرو و فلزات اساسی تقاضایی پر حجم وارد این دو صنعت شد. اما در روز سه شنبه به دلیل عدم برآوره شدن این اخبار مثبت حجم در این دو صنعت به خصوص صنعت خودرو کاهش یافت و در مقابل منجر به افزایش حجم معاملات در اوراق تامین مالی و تا حدودی صنعت بانکی گردید. در روز چهار شنبه حجم معاملات در صنعت خودرو نسبت به روز قبل افزایش و در مقابل حجم اوراق تامین مالی کاهش یافت اما نمی توان به این افزایش حجم زیاد خوشبین بود زیرا در برخی از نمادها مانند خساپا و خمهر که در افزایش حجم کل بی تاتیر نبودند، قدرت فروشنده بیشتر از خریدار بود.

با وجود نوسان حجم در چند روز اخیر بخش عمده ای از پول در صنعت خودرو و در انتظار برآورده شدن اخبار مثبت رسیده از این صنعت می باشد. دو گروه بعدی اوراق تامین مالی و فلزات اساسی می باشند که با اختلاف کم از هم به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار دارند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 15 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: ورود تقاضای پر حجم در دو صنعت خودرو و فلزات اساسی در روز دوشنبه که منجر به افزایش حجم کل شد، با معاملات دو روز اخیر به دلیل عدم برآورده شدن انتظارات بازار، ناکام مانده و تا سطح 1،200 میلیون سهم کاهش یافت و منجربه ورود مجدد گروه تامین مالی به لیست 5 صنعت برتر از لخاظ ارزش معاملات گردید. با این وجود کماکان بخش عمده ای از پول در صنعت خودرو در گردش بوده و در انتطار تایید اخبار مثبت رسیده از این صنعت می باشد و دو گروه اوراق تامین مالی و فلزات به ترتیب در رتبه دوم و سوم از لحاظ ارزش معاملات قرار دارند.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: روند معاملات روزهای آتی به اخبار صنعت خودرویی و بازار جهانی وابسته است و این اخبار مشخص می سازد که آیا حجم معاملات می تواند از این رکود خارج شود یا باید در انتظار کاهش بیشتر حجم و شکستن کف 1000 میلیون سهم باشیم.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب، با کاهش ۱۴ و ۷ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 15 اردیبهشت 95

افزایش حجمی که روز دوشنبه با ورود تقاضای پر حجم در دو صنعت خودرو و فلزات اساسی رقم خورده بود با معاملات دو روز اخیر ناکام مانده و تا سطح ۱،۲۷۷ میلیون سهم کاهش یافت. روند معاملاتی روزهای آتی به اخبار صنعت خودرویی و بازار جهانی وابسته است که مشخص می سازد بازار می تواند از این رکود خارج شود یا باید منتظر کاهش بیشتر حجم و شکستن کف ۱۰۰۰ میلیون سهم باشیم.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 15 اردیبهشت 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 15 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در۱۰ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 15 اردیبهشت 95

با توجه به نمودار ۱-۳ سهم صنعت خودرو و فلزات به دلیل عدم برآورده شدن انتظارات بازار از این صنایع، کاهش یافته و از طرفی سهم صنعت دارویی در نمودار فوق افزایش گردیده است که نشان از بازگشت آرام آرام توجه بازار به صنعت دارویی دارد.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 15 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۲ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 15 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است صنعت شیمیایی همانند ۵ روز قبل بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است. این موضوع نشان از آن دارد که در این گروه، نمادها وارد فاز اصلاحی شده اند و لذا کماکان می توانند جهت ورود کم ریسک، مورد بررسی قرار گیرند.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 15 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در۱۱ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 15 اردیبهشت 95

همان گونه که از نمودارهای فوق مبرهن است صنعت خودرو، با وجود اینکه امروز شاهد خریدهای پر حجم در این صنعت نبودیم و حتی در برخی نمادها مانند خساپا قدرت فروشنده بیشتر از خریدار بود یا نماد خمهر که شاهد بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بودیم، کماکان بیشترین سهم را در میان سایر صنایع دارد که نشان می دهد بیشترین حجم پول در این صنعت در گردش می باشد.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 15 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۰ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 15 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش نیز صنعت خودرو با داشتن نمادهای خاور، خرینگ، ختراک، و خشرق، خمهر و خوساز بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای صنعت خودرو در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

اما در این بخش مستقیماً به سراغ طبقه بندی صنایع بر اساس ارزش معاملات رفته ایم. همانگونه که نمودار ۲_۱ نشان می دهد بیشترین حجم پول در صنعت خودرو در گردش می باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 15 اردیبهشت 95

در نمودار زیر حجم معاملات صنایع برتر در هفته اخیر با هم مقایسه شده است. همانگونه که از نمودار زیر مشخص است هیچ یک از صنایع نتوانستند با معاملات روز چهارشنبه سقف حجم پنج روز گذشته خود را بشکنند که این موضوع چندان هم دور از انتظار نبود زیرا در دو روز اخیر حجم معاملات روند کاهشی به خود گرفته است. برای مثال در دو شنبه به دلیل رسیدن اخبار مثبت از دو صنعت خودرو و فلزات اساسی تقاضایی پر حجم وارد این دو صنعت شد. اما در روز سه شنبه به دلیل عدم برآوره شدن این اخبار مثبت حجم در این دو صنعت به خصوص صنعت خودرو کاهش یافت و در مقابل منجر به افزایش حجم معاملات در اوراق تامین مالی و تا حدودی صنعت بانکی گردید. در روز چهار شنبه حجم معاملات در صنعت خودرو نسبت به روز قبل افزایش و در مقابل حجم اوراق تامین مالی کاهش یافت اما نمی توان به این افزایش حجم زیاد خوشبین بود زیرا در برخی از نمادها مانند خساپا و خمهر که در افزایش حجم کل بی تاتیر نبودند، قدرت فروشنده بیشتر از خریدار بود.

با وجود نوسان حجم در چند روز اخیر بخش عمده ای از پول در صنعت خودرو و در انتظار برآورده شدن اخبار مثبت رسیده از این صنعت می باشد. دو گروه بعدی اوراق تامین مالی و فلزات اساسی می باشند که با اختلاف کم از هم به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار دارند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 15 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/02/18
0
/
5
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333