رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
100

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 13 اردیبهشت 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

58

: صنعت خودرو با سهم 37 درصدی در ارزش معاملات توانست رتبه نخست خود را حفظ کند که نشان از عدم خروج نقدینگی اخیراً وارد شده از این صنعت را دارد. از سایر صنایع می توان به گروه فلزات اساسی اشاره کرد که در جریان معاملات امروز با ورود تقاضایی پر حجم توانست دومین صنعت تاثیرگذار در رشد حجم معاملات کل باشد. اگر ورود جریان نقدینگی در این صنعت پایدار باشد پتانسیل آن را دارد که با صنعت خودرو در جذب نقدینگی و لیدری بازار رقابت کند. نکته آخر خروج اوراق تامین مالی از لیست 5 صنعت برتر از لحاظ ارزش معاملات می باشد.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: علایمی از خروج جریان نقدینگی از حالت سردرگمی و رکود به چشم می خورد. دنبال کردن معاملات روزهای آتی مشخص می نماید که این حجم وارد صنعت خودرو شده و معاملات این صنعت را بهبود می بخشد یا وارد صنعت جدیدی مانند گروه فلزات اساسی می شود و لیدر جدیدی را بر میگزیند

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب، با افزایش ۲۴ و ۳۵ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 13 اردیبهشت 95

در جریان معاملات امروز حجم کل به کمک نمادهای خودرویی نظیر خاور، خودرو و خساپا توانست کاهش دیروز را جبران کرده و بالاتر از حجم معاملات شنبه متوقف گردد. از آنجا که بخش عمده ای از پول بازار کماکان در صنعت خودرو در جریان می باشد و از طرفی انتشار خبر افزایش سرمایه خاور و هم چنین خبرهای مثبت از تعدیل خساپا، سهم های مذکور و به تبع آن سایر سهم های این صنعت را مثبت کردند و حتی برخی از نمادها مورد اقبال حقوقی قرار گرفتند از این رو انتظار می رود فردا در این صنعت و کل بازار معاملات مثبتی را شاهد باشیم.

لازم به ذکر است معاملات صنعت فلزات مانند ذوب، فاذر و ارفع در افزایش حجم معاملات بی تاثیر نبوده است، اما کماکان بخش عمده ای از نقدینگی بازار در صنعت خودرو می باشد. چنانچه پول از صنعت خودرو خارج شود معاملات صنعت فلزات نشان می دهد که پتانسیل لیدر شدن را دارد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 13 اردیبهشت 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 13 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در۱۵ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 13 اردیبهشت 95

با توجه به نمودار ۱-۳ صنعت فلزات اساسی بیشترین سهم را از لحاظ تعداد ۲۰ سهم فوق به خود اختصاص داده است. از آنجا که نمادهای این صنعت معاملات پر حجم و مثبتی را تجربه کردند چنین استنباط می شود که تقاضای پر حجم وارد این صنعت شده است و اگر ورود نقدینگی به این صنعت پایدار باشد قابلیت رقابت با صنعت خودرو در لیدری بازار را خواهد داشت.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 13 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۳ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 13 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است همانند روز های قبل صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است. این موضوع نشان از آن دارد که در این گروه، نمادها وارد فاز اصلاحی شده اند و با بررسی نمودار آن ها چنین نتیجه می شود که این صنعت پتانسیل رشد در هفته های آتی را دارد.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 13 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در ۱۱ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 13 اردیبهشت 95

همان گونه که از نمودارهای فوق مبرهن است در کنار گروه خودرو گروه فلزات اساسی نیز بیشترین سهم را از لحاظ تعداد بیست سهم پر ارزش بازار به خود اختصاص داده اند، که نشان از ورود بخشی از نقدینگی به این صنعت را دارد.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 13 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۲ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 13 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش نیز صنعت خودرو با داشتن نمادهای خاور، خفناور، خاهن، و ختراک و خرینگ بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای صنعت خودرو در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

اما در این بخش مستقیماً به سراغ طبقه بندی صنایع بر اساس ارزش معاملات رفته ایم. امروز نیز صنعت خودرو بیشترین ارزش معاملات را داشت که نشان می دهد نقدینگی از این صنعت خارج نشده است. اما بعد از صنعت خودرو گروه فلزات اساسی توانست سقف ارزش معاملات ۴ روز گذشته خود را بشکند و رتبه دوم را به خود اختصاص دهد. نکته دیگر خروج اوراق تامین مالی از لیست ۵ صنعت با بیشترین ارزش معاملات است.

از مطالب فوق می توان چنین نتیجه گرفت که جریان پول در حال خروج از حالت رکود می باشد و این روند معاملات روزهای آتیست که مشخص می کند پول وارد صنعت جدیدی مانند صنعت فلزات اساسی می شود و لیدر جدیدی برای بازار انتخاب می کند یا اینکه وارد صنعت خودرو شده و معاملات این صنعت را تقویت می کند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 13 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 13 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان: صنعت خودرو با سهم 37 درصدی در ارزش معاملات توانست رتبه نخست خود را حفظ کند که نشان از عدم خروج نقدینگی اخیراً وارد شده از این صنعت را دارد. از سایر صنایع می توان به گروه فلزات اساسی اشاره کرد که در جریان معاملات امروز با ورود تقاضایی پر حجم توانست دومین صنعت تاثیرگذار در رشد حجم معاملات کل باشد. اگر ورود جریان نقدینگی در این صنعت پایدار باشد پتانسیل آن را دارد که با صنعت خودرو در جذب نقدینگی و لیدری بازار رقابت کند. نکته آخر خروج اوراق تامین مالی از لیست 5 صنعت برتر از لحاظ ارزش معاملات می باشد.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: علایمی از خروج جریان نقدینگی از حالت سردرگمی و رکود به چشم می خورد. دنبال کردن معاملات روزهای آتی مشخص می نماید که این حجم وارد صنعت خودرو شده و معاملات این صنعت را بهبود می بخشد یا وارد صنعت جدیدی مانند گروه فلزات اساسی می شود و لیدر جدیدی را بر میگزیند

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب، با افزایش ۲۴ و ۳۵ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 13 اردیبهشت 95

در جریان معاملات امروز حجم کل به کمک نمادهای خودرویی نظیر خاور، خودرو و خساپا توانست کاهش دیروز را جبران کرده و بالاتر از حجم معاملات شنبه متوقف گردد. از آنجا که بخش عمده ای از پول بازار کماکان در صنعت خودرو در جریان می باشد و از طرفی انتشار خبر افزایش سرمایه خاور و هم چنین خبرهای مثبت از تعدیل خساپا، سهم های مذکور و به تبع آن سایر سهم های این صنعت را مثبت کردند و حتی برخی از نمادها مورد اقبال حقوقی قرار گرفتند از این رو انتظار می رود فردا در این صنعت و کل بازار معاملات مثبتی را شاهد باشیم.

لازم به ذکر است معاملات صنعت فلزات مانند ذوب، فاذر و ارفع در افزایش حجم معاملات بی تاثیر نبوده است، اما کماکان بخش عمده ای از نقدینگی بازار در صنعت خودرو می باشد. چنانچه پول از صنعت خودرو خارج شود معاملات صنعت فلزات نشان می دهد که پتانسیل لیدر شدن را دارد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 13 اردیبهشت 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 13 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در۱۵ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 13 اردیبهشت 95

با توجه به نمودار ۱-۳ صنعت فلزات اساسی بیشترین سهم را از لحاظ تعداد ۲۰ سهم فوق به خود اختصاص داده است. از آنجا که نمادهای این صنعت معاملات پر حجم و مثبتی را تجربه کردند چنین استنباط می شود که تقاضای پر حجم وارد این صنعت شده است و اگر ورود نقدینگی به این صنعت پایدار باشد قابلیت رقابت با صنعت خودرو در لیدری بازار را خواهد داشت.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 13 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۳ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 13 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است همانند روز های قبل صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است. این موضوع نشان از آن دارد که در این گروه، نمادها وارد فاز اصلاحی شده اند و با بررسی نمودار آن ها چنین نتیجه می شود که این صنعت پتانسیل رشد در هفته های آتی را دارد.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 13 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در ۱۱ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 13 اردیبهشت 95

همان گونه که از نمودارهای فوق مبرهن است در کنار گروه خودرو گروه فلزات اساسی نیز بیشترین سهم را از لحاظ تعداد بیست سهم پر ارزش بازار به خود اختصاص داده اند، که نشان از ورود بخشی از نقدینگی به این صنعت را دارد.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 13 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۲ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 13 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش نیز صنعت خودرو با داشتن نمادهای خاور، خفناور، خاهن، و ختراک و خرینگ بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای صنعت خودرو در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

اما در این بخش مستقیماً به سراغ طبقه بندی صنایع بر اساس ارزش معاملات رفته ایم. امروز نیز صنعت خودرو بیشترین ارزش معاملات را داشت که نشان می دهد نقدینگی از این صنعت خارج نشده است. اما بعد از صنعت خودرو گروه فلزات اساسی توانست سقف ارزش معاملات ۴ روز گذشته خود را بشکند و رتبه دوم را به خود اختصاص دهد. نکته دیگر خروج اوراق تامین مالی از لیست ۵ صنعت با بیشترین ارزش معاملات است.

از مطالب فوق می توان چنین نتیجه گرفت که جریان پول در حال خروج از حالت رکود می باشد و این روند معاملات روزهای آتیست که مشخص می کند پول وارد صنعت جدیدی مانند صنعت فلزات اساسی می شود و لیدر جدیدی برای بازار انتخاب می کند یا اینکه وارد صنعت خودرو شده و معاملات این صنعت را تقویت می کند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 13 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 13 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


1395/02/14
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333