رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
100

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 12 اردیبهشت 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

72

: یکشنبه صنعت خودرو به دلیل افزایش معنا دار حجم معاملات در نمادهای خاور و خودرو و هم چنین فروش خساپا توانست بیشترین سهم را از لحاظ ارزش معاملات به خود اختصاص دهد. نکته دیگر ورود صنعت محصولات فلزی به دلیل معاملات پر حجم فاذر در لیست 5 صنعت برتر از لحاظ ارزش معاملات می باشد.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با رو به پایین معامله شدن نماد خودرو، حجم وارد شده روز قبل به طور کامل از آن خارج نشد از این رو انتظار می رود پس از استراحت مقطعی روند معاملات در این نماد بهبود یابد.در مورد کلیات بازار علایمی از ورود نقدینگی در صنعت خاص رویت نشده است و کماکان سرگردان است.

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب، با کاهش ۱۸ و ۲۲ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 12 اردیبهشت 95

در جریان معاملات امروز حجم کل به اندازه رشد دیروز کاهش یافت. لازم به ذکر است حجم وارد شده در نماد خودرو هنوز به طور کامل خارج نشده و انتظار می رود پس از استراحت، روند معاملات در این نماد بهبود یابد. اما در مورد کلیات بازار نقدینگی کماکان سرگردان است و انتظار می رورد به صورت تک سهم در گردش باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 12 اردیبهشت 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 12 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در۱۵ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 12 اردیبهشت 95

با توجه به نمودار ۱-۳ بر خلاف روزهای گذشته که صنعت کاشی سرامیک بیشترین سهم را داشت، امروز به دلیل پراکندگی سهام نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب نمود.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 12 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۳ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 12 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است همانند روز های قبل صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است. این موضوع نشان از آن دارد که در این گروه، نمادها وارد فاز اصلاحی شده اند و لذا می توانند جهت ورود کم ریسک، مورد بررسی قرار گیرند.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 12 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در ۱۱ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 12 اردیبهشت 95

همان گونه که از نمودارهای فوق مبرهن است سهم گروه خودرو در این بخش رو به کاهش است و اگر خبر مثبتی از این صنعت به گوش نرسد انتظار می رود سهم کماکان کاهش یابد.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 12 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۲ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 12 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش نیز صنعت خودرو با داشتن نمادهای خاور، خفناور، خریخت، و خنصیر و خرینگ بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای صنعت خودرو در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند.

لازم به ذکر است نمادهای خشرق، خفناور، خرینگ و خنصیر در دو، سه روز اخیر در لیست فوق تکرار شده اند که از میان آنها نماد خشرق معاملات جذاب تری دارد.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

اما در این بخش مستقیماً به سراغ طبقه بندی صنایع بر اساس ارزش معاملات رفته ایم. در روز یکشنبه نیز صنعت خودرو به دلیل افزایش معنا دار حجم معاملات در نمادهای خاور و خودرو و هم چنین فروش خساپا توانست بیشترین سهم را از لحاظ ارزش معاملات به خود اختصاص دهد.
نکته دیگر ورود صنعت محصولات فلزی به دلیل معاملات پر حجم فاذر در لیست 5 صنعت برتر از لحاظ ارزش معاملات می باشد.

با بررسی معاملات، علایمی از ورود این پول در صنعت خاص رویت نشده و کماکان این پول سرگردان و به صورت تک سهم در گردش می باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 12 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 12 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان

پ.ن.در گزارش فوق معاملات بلوکی نمادهای جم، شیراز و مبین حذف شده است.


برچسب‌ها:

: یکشنبه صنعت خودرو به دلیل افزایش معنا دار حجم معاملات در نمادهای خاور و خودرو و هم چنین فروش خساپا توانست بیشترین سهم را از لحاظ ارزش معاملات به خود اختصاص دهد. نکته دیگر ورود صنعت محصولات فلزی به دلیل معاملات پر حجم فاذر در لیست 5 صنعت برتر از لحاظ ارزش معاملات می باشد.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با رو به پایین معامله شدن نماد خودرو، حجم وارد شده روز قبل به طور کامل از آن خارج نشد از این رو انتظار می رود پس از استراحت مقطعی روند معاملات در این نماد بهبود یابد.در مورد کلیات بازار علایمی از ورود نقدینگی در صنعت خاص رویت نشده است و کماکان سرگردان است.

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب، با کاهش ۱۸ و ۲۲ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 12 اردیبهشت 95

در جریان معاملات امروز حجم کل به اندازه رشد دیروز کاهش یافت. لازم به ذکر است حجم وارد شده در نماد خودرو هنوز به طور کامل خارج نشده و انتظار می رود پس از استراحت، روند معاملات در این نماد بهبود یابد. اما در مورد کلیات بازار نقدینگی کماکان سرگردان است و انتظار می رورد به صورت تک سهم در گردش باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 12 اردیبهشت 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 12 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در۱۵ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 12 اردیبهشت 95

با توجه به نمودار ۱-۳ بر خلاف روزهای گذشته که صنعت کاشی سرامیک بیشترین سهم را داشت، امروز به دلیل پراکندگی سهام نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب نمود.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 12 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۳ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 12 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است همانند روز های قبل صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است. این موضوع نشان از آن دارد که در این گروه، نمادها وارد فاز اصلاحی شده اند و لذا می توانند جهت ورود کم ریسک، مورد بررسی قرار گیرند.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 12 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در ۱۱ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 12 اردیبهشت 95

همان گونه که از نمودارهای فوق مبرهن است سهم گروه خودرو در این بخش رو به کاهش است و اگر خبر مثبتی از این صنعت به گوش نرسد انتظار می رود سهم کماکان کاهش یابد.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 12 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۲ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 12 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش نیز صنعت خودرو با داشتن نمادهای خاور، خفناور، خریخت، و خنصیر و خرینگ بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای صنعت خودرو در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند.

لازم به ذکر است نمادهای خشرق، خفناور، خرینگ و خنصیر در دو، سه روز اخیر در لیست فوق تکرار شده اند که از میان آنها نماد خشرق معاملات جذاب تری دارد.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

اما در این بخش مستقیماً به سراغ طبقه بندی صنایع بر اساس ارزش معاملات رفته ایم. در روز یکشنبه نیز صنعت خودرو به دلیل افزایش معنا دار حجم معاملات در نمادهای خاور و خودرو و هم چنین فروش خساپا توانست بیشترین سهم را از لحاظ ارزش معاملات به خود اختصاص دهد.
نکته دیگر ورود صنعت محصولات فلزی به دلیل معاملات پر حجم فاذر در لیست 5 صنعت برتر از لحاظ ارزش معاملات می باشد.

با بررسی معاملات، علایمی از ورود این پول در صنعت خاص رویت نشده و کماکان این پول سرگردان و به صورت تک سهم در گردش می باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 12 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - شنبه 12 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان

پ.ن.در گزارش فوق معاملات بلوکی نمادهای جم، شیراز و مبین حذف شده است.


برچسب‌ها:
1395/02/13
0
/
7
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333