رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
99

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 8 اردیبهشت 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : صعودی

91

: روز چهارشنبه صنعت خودرو با اختلاف چشم گیری کماکان رتبه نخست را از لحاظ ارزش معاملات به خود اختصاص داد اما از آنجا که در شرکت های بزرگی مانند فولاد خوزستان،گروه توسعه ملی و گل گهر تقاضا برای فروش بسیار زیاد بود، شاخص کل نتوانست با معاملات مثبت گروه خودرو، افزایش چشمگیری را تجربه کند. با افزایش حجم تقاضا در صنعت خودرو از روز سه شنبه و و انتقال نقدینگی از سه شرکت ذکر شده به سمت شرکت های خودرویی، می توان انتظار داشت که در روزهای آتی این صنعت کماکان لیدر بازار باشد و روز شنبه بازار مثبتی را تجربه کنیم.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: در نتیجه بهبود معاملات در صنعت خودرو از روز سه شنبه و و انتقال نقدینگی از شرکتهای بزرگ مانند فخوز، وبانک و کگل به سمت نمادهای خودرویی و همچنین در صورت ثبات اخبار مثبت در این صنعت می توان انتظار داشت که در روزهای آتی صنعت خودرو کماکان لیدر بازار باشد.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب، با افزایش ۱۵ و ۸ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 8 اردیبهشت 95

در نمودار زیر، حجم معاملات را از نیمه اول بهمن ماه سال گذشته تا کنون و در قالب کندلی، نمایش داده ایم. همان گونه که مشخص است، در مقطع فعلی کماکان شاهد کف سازی حجم معاملات بر روی یک میلیون برگه سهم در روز هستیم. چنانچه حجم معاملات به زیر این عدد کاهش یابد، بازار به اصلاح بیشتر ادامه خواهد داد.

همانگونه که انتظار می رفت حجم معاملات به کمک شرکت های خودرویی افزایش یافت. اما از آنجا که در شرکت های بزرگی مانند فخوز، وبانک و کگل تمایل به فروش بسیار زیاد بود، معاملات صنعت خودرو نتوانست شاخص کل را مثبت کند و این شاخص تقریبا در سطح روز قبل بسته شد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 8 اردیبهشت 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 8 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در۱۲ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 8 اردیبهشت 95

با توجه به نمودار ۱-۳ صنعت کاشی سرامیک با داشتن نمادهای کپارس، کلوند و کسعدی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است. این موضوع نشان از آن دارد که گروه کاشی سرامیک در مقایسه با سایر صنایع بیشترین حجم را نسبت به حجم میانگین ماهانه خود تجربه کرده اند و از آنجا که در هفته های اخیر اصلاح مناسبی را داشته اند، می توانند جهت ورود کم ریسک مورد بررسی قرار گیرند.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 8 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۰ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 8 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است. این موضوع نشان از آن دارد که در این گروه، نمادهایی مانند زنجان، مارون و جم وارد فاز اصلاحی شده اند و لذا می توانند جهت ورود کم ریسک، مورد بررسی قرار گیرند.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 8 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در ۱۱ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 8 اردیبهشت 95

همان گونه که از نمودارهای فوق مبرهن است گروه خودرو بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده اند. با توجه به افزایش حجم تقاضای این صنعت در روزهای سه شنبه و چهار شنبه می توان انتظار داشت که صنعت خودرو در روزهای آتی کماکان لیدر بازار باشد.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 8 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۳ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 8 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش نیز صنعت خودرو با داشتن نمادهای خریخت، ختراک، خکاوه، خپارس، خفناور و خشرق بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای صنعت خودرو در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

اما در این بخش مستقیماً به سراغ طبقه بندی صنایع بر اساس ارزش معاملات رفته ایم. لازم به ذکر است که صنعت خودرو با اختلاف زیادی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. با توجه به افزایش حجم تقاضا این صنعت از روز سه شنبه، می توان انتظار داشت که صنعت خودرو در روزهای آتی کماکان لیدر بازار باشد. نکته دیگر کاهش سهم اوراق تامین مالی در لیست ۵ صنعت برتر و ورود صنعت بانک به این لیست می باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 8 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: روز چهارشنبه صنعت خودرو با اختلاف چشم گیری کماکان رتبه نخست را از لحاظ ارزش معاملات به خود اختصاص داد اما از آنجا که در شرکت های بزرگی مانند فولاد خوزستان،گروه توسعه ملی و گل گهر تقاضا برای فروش بسیار زیاد بود، شاخص کل نتوانست با معاملات مثبت گروه خودرو، افزایش چشمگیری را تجربه کند. با افزایش حجم تقاضا در صنعت خودرو از روز سه شنبه و و انتقال نقدینگی از سه شرکت ذکر شده به سمت شرکت های خودرویی، می توان انتظار داشت که در روزهای آتی این صنعت کماکان لیدر بازار باشد و روز شنبه بازار مثبتی را تجربه کنیم.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: در نتیجه بهبود معاملات در صنعت خودرو از روز سه شنبه و و انتقال نقدینگی از شرکتهای بزرگ مانند فخوز، وبانک و کگل به سمت نمادهای خودرویی و همچنین در صورت ثبات اخبار مثبت در این صنعت می توان انتظار داشت که در روزهای آتی صنعت خودرو کماکان لیدر بازار باشد.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب، با افزایش ۱۵ و ۸ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 8 اردیبهشت 95

در نمودار زیر، حجم معاملات را از نیمه اول بهمن ماه سال گذشته تا کنون و در قالب کندلی، نمایش داده ایم. همان گونه که مشخص است، در مقطع فعلی کماکان شاهد کف سازی حجم معاملات بر روی یک میلیون برگه سهم در روز هستیم. چنانچه حجم معاملات به زیر این عدد کاهش یابد، بازار به اصلاح بیشتر ادامه خواهد داد.

همانگونه که انتظار می رفت حجم معاملات به کمک شرکت های خودرویی افزایش یافت. اما از آنجا که در شرکت های بزرگی مانند فخوز، وبانک و کگل تمایل به فروش بسیار زیاد بود، معاملات صنعت خودرو نتوانست شاخص کل را مثبت کند و این شاخص تقریبا در سطح روز قبل بسته شد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 8 اردیبهشت 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 8 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در۱۲ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 8 اردیبهشت 95

با توجه به نمودار ۱-۳ صنعت کاشی سرامیک با داشتن نمادهای کپارس، کلوند و کسعدی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است. این موضوع نشان از آن دارد که گروه کاشی سرامیک در مقایسه با سایر صنایع بیشترین حجم را نسبت به حجم میانگین ماهانه خود تجربه کرده اند و از آنجا که در هفته های اخیر اصلاح مناسبی را داشته اند، می توانند جهت ورود کم ریسک مورد بررسی قرار گیرند.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 8 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۰ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 8 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است. این موضوع نشان از آن دارد که در این گروه، نمادهایی مانند زنجان، مارون و جم وارد فاز اصلاحی شده اند و لذا می توانند جهت ورود کم ریسک، مورد بررسی قرار گیرند.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 8 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در ۱۱ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 8 اردیبهشت 95

همان گونه که از نمودارهای فوق مبرهن است گروه خودرو بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده اند. با توجه به افزایش حجم تقاضای این صنعت در روزهای سه شنبه و چهار شنبه می توان انتظار داشت که صنعت خودرو در روزهای آتی کماکان لیدر بازار باشد.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 8 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۳ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 8 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش نیز صنعت خودرو با داشتن نمادهای خریخت، ختراک، خکاوه، خپارس، خفناور و خشرق بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، نتیجه اینکه نمادهای صنعت خودرو در مقایسه با سایر صنایع با درصد بالاتری از ارزش روز خود معامله شده اند.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

اما در این بخش مستقیماً به سراغ طبقه بندی صنایع بر اساس ارزش معاملات رفته ایم. لازم به ذکر است که صنعت خودرو با اختلاف زیادی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. با توجه به افزایش حجم تقاضا این صنعت از روز سه شنبه، می توان انتظار داشت که صنعت خودرو در روزهای آتی کماکان لیدر بازار باشد. نکته دیگر کاهش سهم اوراق تامین مالی در لیست ۵ صنعت برتر و ورود صنعت بانک به این لیست می باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 8 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/02/10
0
/
9
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333