رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 7 اردیبهشت 9520
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : صعودی

24

: در روز سه شنبه نمادهای صنعت خودرو رتبه نخست را در میان سایر صنایع به خود اختصاص دادند. با مقایسه معاملات نمادهای این صنعت از روز شنبه که رشد در این صنعت آغاز شد، در روز سه شنبه معاملات در نمادهای خودرویی بهبود یافت. از طرفی دیگر حجم معاملات بازار نسبت به روز گذشته کاهش یافته اما این کاهش حجم با کاهش شاخص کل همراه بوده که از این آرایش می توان اصلاح در روند معاملات را انتظار داشت. از آنجا که معاملات در صنعت خودرو به نسبت روزهای قبل بهبود یافته است، می توان رشدی مقطعی در بازار را انتظار داشت.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با توجه به معاملات نمادهای خودرویی انتظار رشد کوتاه مدت در این صنعت وجود دارد.

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب،با کاهش ۲۰ و ۱۶درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 7 اردیبهشت 9520

در نمودار زیر، حجم معاملات را از نیمه اول بهمن ماه سال گذشته تا کنون و در قالب کندلی، نمایش داده ایم. با توجه کاهش شاخص همراه با کاهش حجم می توان چنین استنباط که بازار هم چنان منتظر بهبود است و می توان اصلاح در روند معاملات را انتظار داشت و از آنجا که معاملات در نمادهای خودرویی نسبت به روز های قبل بهبود یافته، می توان در روز آتی رشدی مقطعی در بازار را به کمک نمادهای خودرویی پیشبینی نمود.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 7 اردیبهشت 9520

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 7 اردیبهشت 9520

بیست شرکت فوق در۱۴ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 7 اردیبهشت 9520

با توجه به نمودار ۱-۳ پراکندگی سهم در میان صنایع زیاد است.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 7 اردیبهشت 9520

بیست شرکت فوق در ۱۰ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 7 اردیبهشت 9520

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 7 اردیبهشت 9520

بیست شرکت ذکر شده در ۱۰ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 7 اردیبهشت 9520

همان گونه که از نمودارهای فوق مبرهن است گروه خودرو بیشترین سهم را در در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده اند.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 7 اردیبهشت 9520

بیست شرکت فوق در ۱۴ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 7 اردیبهشت 9520

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش نیز صنعت خودرو با داشتن نمادهای خفناور، ختراک، خاور، خپارس و خاهن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

اما در این بخش مستقیماً به سراغ طبقه بندی صنایع بر اساس ارزش معاملات رفته ایم. لازم به ذکر است که صنعت خودرو با اختلاف زیادی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 7 اردیبهشت 9520

نمودار زیر ارزش معاملات صنایع برتر در ۵ روز اخیر با هم مقایسه می کند همانگونه که در نمودار زیر مشخص است معاملات صنعت بانکی سقف ۵ روزه خود را شکسته است. هم چنین ارزش معاملات صنعت فلزی در مقایسه با روزهای قبل رو به کاهش است. در صنعت خودرو ارزش معاملات یکشنیه به بالاترین حد خود در ۵ روز گذشته رسیده بود که این امر به دلیل فروش حقوقی در قیمت های بالا بوده است. اما دوشنبه با خرید نمادهای این صنعت در قیمت های پایین ارزش معاملات نسبت به روز گذشته کاهش یافته است ولی همچنان رتبه یک را در میان صنایع دیگر دارد و نشان دهنده گردش پول در این صنعت می باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 7 اردیبهشت 9520

۳) سهامداران حقوقی فعال

در این بخش به بررسی تحرکات پر حجم سهامداران حقوقی فعال در شرکت های زیر مجموعه می پردازیم.

بیشترین تغییرات در سهام تحت تملک شامل شرکت های زیر می باشد:

خرید بشهاب توسط شرکت سرمایه گذاری پارس توشه

فروش بنیرو توسط شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا

فروش پردیس توسط صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان

فروش کطبس توسط شرکت صنعتی معدنی شمال شرق شاهرود

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 7 اردیبهشت 9520

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 7 اردیبهشت 9520

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: در روز سه شنبه نمادهای صنعت خودرو رتبه نخست را در میان سایر صنایع به خود اختصاص دادند. با مقایسه معاملات نمادهای این صنعت از روز شنبه که رشد در این صنعت آغاز شد، در روز سه شنبه معاملات در نمادهای خودرویی بهبود یافت. از طرفی دیگر حجم معاملات بازار نسبت به روز گذشته کاهش یافته اما این کاهش حجم با کاهش شاخص کل همراه بوده که از این آرایش می توان اصلاح در روند معاملات را انتظار داشت. از آنجا که معاملات در صنعت خودرو به نسبت روزهای قبل بهبود یافته است، می توان رشدی مقطعی در بازار را انتظار داشت.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با توجه به معاملات نمادهای خودرویی انتظار رشد کوتاه مدت در این صنعت وجود دارد.

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب،با کاهش ۲۰ و ۱۶درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 7 اردیبهشت 9520

در نمودار زیر، حجم معاملات را از نیمه اول بهمن ماه سال گذشته تا کنون و در قالب کندلی، نمایش داده ایم. با توجه کاهش شاخص همراه با کاهش حجم می توان چنین استنباط که بازار هم چنان منتظر بهبود است و می توان اصلاح در روند معاملات را انتظار داشت و از آنجا که معاملات در نمادهای خودرویی نسبت به روز های قبل بهبود یافته، می توان در روز آتی رشدی مقطعی در بازار را به کمک نمادهای خودرویی پیشبینی نمود.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 7 اردیبهشت 9520

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 7 اردیبهشت 9520

بیست شرکت فوق در۱۴ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 7 اردیبهشت 9520

با توجه به نمودار ۱-۳ پراکندگی سهم در میان صنایع زیاد است.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 7 اردیبهشت 9520

بیست شرکت فوق در ۱۰ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 7 اردیبهشت 9520

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 7 اردیبهشت 9520

بیست شرکت ذکر شده در ۱۰ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 7 اردیبهشت 9520

همان گونه که از نمودارهای فوق مبرهن است گروه خودرو بیشترین سهم را در در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده اند.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 7 اردیبهشت 9520

بیست شرکت فوق در ۱۴ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 7 اردیبهشت 9520

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش نیز صنعت خودرو با داشتن نمادهای خفناور، ختراک، خاور، خپارس و خاهن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

اما در این بخش مستقیماً به سراغ طبقه بندی صنایع بر اساس ارزش معاملات رفته ایم. لازم به ذکر است که صنعت خودرو با اختلاف زیادی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 7 اردیبهشت 9520

نمودار زیر ارزش معاملات صنایع برتر در ۵ روز اخیر با هم مقایسه می کند همانگونه که در نمودار زیر مشخص است معاملات صنعت بانکی سقف ۵ روزه خود را شکسته است. هم چنین ارزش معاملات صنعت فلزی در مقایسه با روزهای قبل رو به کاهش است. در صنعت خودرو ارزش معاملات یکشنیه به بالاترین حد خود در ۵ روز گذشته رسیده بود که این امر به دلیل فروش حقوقی در قیمت های بالا بوده است. اما دوشنبه با خرید نمادهای این صنعت در قیمت های پایین ارزش معاملات نسبت به روز گذشته کاهش یافته است ولی همچنان رتبه یک را در میان صنایع دیگر دارد و نشان دهنده گردش پول در این صنعت می باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 7 اردیبهشت 9520

۳) سهامداران حقوقی فعال

در این بخش به بررسی تحرکات پر حجم سهامداران حقوقی فعال در شرکت های زیر مجموعه می پردازیم.

بیشترین تغییرات در سهام تحت تملک شامل شرکت های زیر می باشد:

خرید بشهاب توسط شرکت سرمایه گذاری پارس توشه

فروش بنیرو توسط شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا

فروش پردیس توسط صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان

فروش کطبس توسط شرکت صنعتی معدنی شمال شرق شاهرود

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 7 اردیبهشت 9520

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 7 اردیبهشت 9520

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/02/08
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333