رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
99

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

18

: حجم و ارزش معاملات در روز دوشنبه به ترتیب 41 و 29 درصد نسبت به روز گذشته افزایش یافت و صنعت خودرو بیشترین سهم را در این افزایش حجم داشت به گونه ای که رتبه نخست را از لحاظ ارزش معاملات به خود اختصاص داد. اما آرایش نه چندان جذاب خریدار و فروشنده و تمایل به فروش حقوقی باعث می شود که به معاملات صنعت خودرو و به تبع آن افزایش حجم روز دوشنبه چندان خوشبین نباشیم.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با توجه به سهم بالای معاملات حقوقی در افزایش حجم روز دوشنبه و از طرف دیگر نسبت ضعیف خریدار به فروشنده و فروش حقوقی، نمی توان به افزایش به این افزایش حجم بازار خوشبین بود.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب، با افزایش ۴۱ و ۲۹ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

در نمودار زیر، حجم معاملات را از نیمه اول بهمن ماه سال گذشته تا کنون و در قالب کندلی، نمایش داده ایم. همان گونه که مشخص است، در مقطع فعلی کماکان شاهد کف سازی حجم معاملات بر روی یک میلیون برگه سهم در روز هستیم. چنانچه حجم معاملات به زیر این عدد کاهش یابد، بازار به اصلاح بیشتر ادامه خواهد داد. با توجه به معاملات امروز حجم نزدیک به کف ۱ میلیون سهم واکنش نشان داد و برگشت البته روند معاملات نتوانست سقف سه روزه خود را رد کند. توجه به این امر ضروری است که معاملات صنعت خودرو سهم زیادی در حجم امروز داشته و با توجه به خریداران و فروشندگان این صنعت نمی توان روند مناسبی را در کوتاه مدت برای آن متصور بود و به تبع آن به این افزایش حجم خوشبین بود.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

با توجه به نمودار ۱-۳ صنعت دارویی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است. دارویی ها که در هفته های اخیر اصلاح مناسبی را تجربه کرده اند، این روزها در محدوده های حمایتی مناسبی معامله می شوند و از گزینه های کم ریسک بازار به شمار می آیند.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

بیست شرکت فوق در۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است صنعت غذایی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است. این موضوع نشان از آن دارد که در این گروه، نمادها وارد فاز اصلاحی شده اند و لذا می توانند جهت ورود کم ریسک، مورد بررسی قرار گیرند.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

بیست شرکت ذکر شده در ۱۰ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

همان گونه که از نمودارهای فوق مبرهن است گروه خودرو بیشترین سهم را در در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده اند که نشان دهنده در گردش بودن پول در این صنعت می باشد. البته به جز نماد خپارسکماکان نسبت خریدار به فروشنده در این نمادها چندان جذاب نبوده و سهامداران حقوقی از هر مثبتی برای فروش سهم استفاده می کنند.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

بیست شرکت فوق در ۱۰ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش نیز صنعت خودرو با داشتن نمادهای خکار، خریخت، خزامیا، ختراک، خکاوه، خپارس و خاهن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. از نکات قابل توجه حضور نماد خزامیا در لیست فوق می باشد. در چند روز اخیر نسبت خریدار به فروشنده در این نماد چندان جذاب نبوده و بیمه ایران در این نماد فروشنده می باشد. حال یکی از دلایلی که چرا این نماد بالاتر از ارزش روز معامله می شود، می تواند بالا معامله شدن این سهم برای خروج کدهای بزرگ باشد.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

اما در این بخش مستقیماً به سراغ طبقه بندی صنایع بر اساس ارزش معاملات رفته ایم. لازم به ذکر است که صنعت خودرو با اختلاف زیادی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. از نموار زیر میتوان چنین برداشت کرد که پول هم چنان در صنعت خودرو در جریان است اما سوال این است که آیا این پول در صنعت خودرو دوام دارد یا خیر؟

از آرایش خریدار و فروشنده در چند روز اخیر و و بر مدار فروش بودن حقوقی ها در این صنعت، استنباط می شود که حضور پول در صنعت خودرو دوام چندانی نخواهد داشت مگر آنکه طریقه معاملات در این صنعت تغییر یابد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

در نمودار زیر روند ارزش معاملات صنایع برتر را در پنج روز اخیر با هم مقایسه می کنیم:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

۳) سهامداران حقوقی فعال

در این بخش به بررسی تحرکات پر حجم سهامداران حقوقی فعال در شرکت های زیر مجموعه می پردازیم. از نکات قابل توجه می توان به فروش خکاوه و وساپا توسط بیمه ایران، فروش خساپا توسط شرکتهای سرمایه گذاری نیوان ابتکار و شرکت توسعه سرمایه رادین و فروش خودرو توسط شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اشاره کرد.

بیشترین تغییرات در سهام تحت تملک شامل شرکت های زیر می باشد:

خرید وتوصا توسط شرکتهای شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه، شرکت ترکویزپارتنرزلیمیتد، شرکت س اتهران ، شرکت س اخراسان رضوی، شرکت س ااصفهان، شرکت س اخوزستان، شرکت س اآذربایجان شرقی، شرکت س امازندران، شرکت س اکرمان، شرکت س اگیلان.

خرید دپارس توسط شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین، شرکت سرمایه گذاری صباتامین، شرکت داروپخش، شرکت سرمایه گذاری پویا

خرید دروز توسط شرکت تجهیزات پزشکی ودارویی پوراطب

خرید سدشت توسط شرکت سیمان سپاهان

همانگونه که مشخص است حقوقی در نماد خودرویی، بیشتر در سمت فروشنده فعال بوده است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: حجم و ارزش معاملات در روز دوشنبه به ترتیب 41 و 29 درصد نسبت به روز گذشته افزایش یافت و صنعت خودرو بیشترین سهم را در این افزایش حجم داشت به گونه ای که رتبه نخست را از لحاظ ارزش معاملات به خود اختصاص داد. اما آرایش نه چندان جذاب خریدار و فروشنده و تمایل به فروش حقوقی باعث می شود که به معاملات صنعت خودرو و به تبع آن افزایش حجم روز دوشنبه چندان خوشبین نباشیم.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با توجه به سهم بالای معاملات حقوقی در افزایش حجم روز دوشنبه و از طرف دیگر نسبت ضعیف خریدار به فروشنده و فروش حقوقی، نمی توان به افزایش به این افزایش حجم بازار خوشبین بود.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب، با افزایش ۴۱ و ۲۹ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

در نمودار زیر، حجم معاملات را از نیمه اول بهمن ماه سال گذشته تا کنون و در قالب کندلی، نمایش داده ایم. همان گونه که مشخص است، در مقطع فعلی کماکان شاهد کف سازی حجم معاملات بر روی یک میلیون برگه سهم در روز هستیم. چنانچه حجم معاملات به زیر این عدد کاهش یابد، بازار به اصلاح بیشتر ادامه خواهد داد. با توجه به معاملات امروز حجم نزدیک به کف ۱ میلیون سهم واکنش نشان داد و برگشت البته روند معاملات نتوانست سقف سه روزه خود را رد کند. توجه به این امر ضروری است که معاملات صنعت خودرو سهم زیادی در حجم امروز داشته و با توجه به خریداران و فروشندگان این صنعت نمی توان روند مناسبی را در کوتاه مدت برای آن متصور بود و به تبع آن به این افزایش حجم خوشبین بود.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

بیست شرکت فوق در ۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

با توجه به نمودار ۱-۳ صنعت دارویی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است. دارویی ها که در هفته های اخیر اصلاح مناسبی را تجربه کرده اند، این روزها در محدوده های حمایتی مناسبی معامله می شوند و از گزینه های کم ریسک بازار به شمار می آیند.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

بیست شرکت فوق در۱۱ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است صنعت غذایی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است. این موضوع نشان از آن دارد که در این گروه، نمادها وارد فاز اصلاحی شده اند و لذا می توانند جهت ورود کم ریسک، مورد بررسی قرار گیرند.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

بیست شرکت ذکر شده در ۱۰ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

همان گونه که از نمودارهای فوق مبرهن است گروه خودرو بیشترین سهم را در در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده اند که نشان دهنده در گردش بودن پول در این صنعت می باشد. البته به جز نماد خپارسکماکان نسبت خریدار به فروشنده در این نمادها چندان جذاب نبوده و سهامداران حقوقی از هر مثبتی برای فروش سهم استفاده می کنند.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

بیست شرکت فوق در ۱۰ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش نیز صنعت خودرو با داشتن نمادهای خکار، خریخت، خزامیا، ختراک، خکاوه، خپارس و خاهن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. از نکات قابل توجه حضور نماد خزامیا در لیست فوق می باشد. در چند روز اخیر نسبت خریدار به فروشنده در این نماد چندان جذاب نبوده و بیمه ایران در این نماد فروشنده می باشد. حال یکی از دلایلی که چرا این نماد بالاتر از ارزش روز معامله می شود، می تواند بالا معامله شدن این سهم برای خروج کدهای بزرگ باشد.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

اما در این بخش مستقیماً به سراغ طبقه بندی صنایع بر اساس ارزش معاملات رفته ایم. لازم به ذکر است که صنعت خودرو با اختلاف زیادی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. از نموار زیر میتوان چنین برداشت کرد که پول هم چنان در صنعت خودرو در جریان است اما سوال این است که آیا این پول در صنعت خودرو دوام دارد یا خیر؟

از آرایش خریدار و فروشنده در چند روز اخیر و و بر مدار فروش بودن حقوقی ها در این صنعت، استنباط می شود که حضور پول در صنعت خودرو دوام چندانی نخواهد داشت مگر آنکه طریقه معاملات در این صنعت تغییر یابد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

در نمودار زیر روند ارزش معاملات صنایع برتر را در پنج روز اخیر با هم مقایسه می کنیم:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

۳) سهامداران حقوقی فعال

در این بخش به بررسی تحرکات پر حجم سهامداران حقوقی فعال در شرکت های زیر مجموعه می پردازیم. از نکات قابل توجه می توان به فروش خکاوه و وساپا توسط بیمه ایران، فروش خساپا توسط شرکتهای سرمایه گذاری نیوان ابتکار و شرکت توسعه سرمایه رادین و فروش خودرو توسط شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اشاره کرد.

بیشترین تغییرات در سهام تحت تملک شامل شرکت های زیر می باشد:

خرید وتوصا توسط شرکتهای شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه، شرکت ترکویزپارتنرزلیمیتد، شرکت س اتهران ، شرکت س اخراسان رضوی، شرکت س ااصفهان، شرکت س اخوزستان، شرکت س اآذربایجان شرقی، شرکت س امازندران، شرکت س اکرمان، شرکت س اگیلان.

خرید دپارس توسط شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین، شرکت سرمایه گذاری صباتامین، شرکت داروپخش، شرکت سرمایه گذاری پویا

خرید دروز توسط شرکت تجهیزات پزشکی ودارویی پوراطب

خرید سدشت توسط شرکت سیمان سپاهان

همانگونه که مشخص است حقوقی در نماد خودرویی، بیشتر در سمت فروشنده فعال بوده است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - دوشنبه 6 اردیبهشت 9520

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/02/07
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333