رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
100

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

55

: روز یکشنبه صنعت اوراق تأمین مالی با اختلاف ناچیزی از صنعت خودرو، رتبه نخست را از لحاظ ارزش معاملات به خود اختصاص داد. در صنعت خودرو حقوقی در اکثر نمادها فروشنده بوده و نسبت خریدار به فروشنده کماکان دلچسب نیست که حاکی از خروج کدهای بزرگ و ورود کدهای خرد به این نمادها می باشد. البته نماد خودرو از این امر مستثنی بوده و معاملات خوبی را در این نماد شاهد بودیم.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با توجه به افزایش تقاضا برای خرید اوراق تامین مالی، فروش حقوقی در صنعت خودرو و نسبت ضعیف خریدار و فروشنده در این صنعت می توان چنین استنباط کرد که هنوز تحرکات هدفمندی را در بازار شاهد نیستیم.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب، با کاهش ناچیز ۲ درصدی و افزایش ۵ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است و این در حالی است که در روز قبلی نیز، شاهد کاهش آنها بودیم. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

در نمودار زیر، حجم معاملات را از نیمه اول بهمن ماه سال گذشته تا کنون و در قالب کندلی، نمایش داده ایم. همان گونه که مشخص است، در مقطع فعلی کماکان شاهد کف سازی حجم معاملات بر روی یک میلیون برگه سهم در روز هستیم. چنانچه حجم معاملات به زیر این عدد کاهش یابد، بازار به اصلاح بیشتر ادامه خواهد داد. با توجه به معاملات امروز حجم معاملات به کف سه ماهه خود نزدیک می شود.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۶ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

در نمودار ۱-۳ پراکندگی سهام زیاد می باشد و کماکان در روزهای جاری نمی توان در این بخش به صنعت خاصی اشاره کرد.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در۱۰ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در ۱۱ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

همان گونه که از نمودارهای فوق مبرهن است گروه خودرو بیشترین سهم را در در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده اند. به جز نماد خودرو، کماکان نسبت خریدار به فروشنده در نمادهای خودرویی چندان جذاب نبوده و سهامداران حقوقی در درصدهای مثبت در طرف خریدار ظاهر میشوند.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۴ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش نیز صنعت خودرو با داشتن نمادهای خکار، خریخت، ختوقا، ختراک، خکاوه، خشرق و خاهن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

اما در این بخش مستقیماً به سراغ طبقه بندی صنایع بر اساس ارزش معاملات رفته ایم. ارزش معاملات صنعت اوراق تأمین مالی با اختلاف ناچیزی بالاتر از صنعت خودرو بوده و رتبه یک در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است که نشان دهنده وجود عدم اطمینان به بازار می باشد. در معاملات صنعت خودرو حقوقی در اکثر نمادها فروشنده بوده و همچنان نسبت خریدار به فروشنده در این نمادها جذاب نمی باشد که حکایت از خروج کدهای بزرگ و ورود کدهای خرد به این نمادها را دارد. البته نماد خودرو از این امر مستثنی بوده و روز یکشنبه شاهد معاملات خوبی در این نماد بودیم. نکته دیگر ورود صنعت فرآورده های نفتی به لیست ۵ صنعت برتر از لحاظ ارزش معاملات است و دلیل این امر افزایش قیمت نفت و شایعه تک نرخی شدن نرخ ارز می باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

در نمودار زیر روند ارزش معاملات صنایع برتر را در چهار روز اخیر با هم مقایسه می کنیم:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

۳) سهامداران حقوقی فعال

در این بخش به بررسی تحرکات پر حجم سهامداران حقوقی فعال در شرکت های زیر مجموعه می پردازیم. از نکات قابل توجه می توان به فروش بترانس توسط شرکت صنعت و تجارت آداک، فروش ختوقا توسط شرکت سرمایه گذاری سمند و فروش فملی توسط شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان اشاره کرد.

بیشترین تغییرات در سهام تحت تملک شامل شرکت های زیر می باشد:

خرید بکام توسط شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان

خرید ثاژن توسط شرکت توسعه کارآفرینی دلیران پارس

فروش خزامیا و خکاوه توسط شرکت سهامی بیمه ایران

فروش سدشت توسط شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان و خروج از سهامداران درصدی

خرید ولساپا توسط شرکتهای شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر، شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان و شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران

همانگونه که مشخص است حقوقی ها در نماد های خودرویی، بیشتر در سمت فروشنده فعال بوده اند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: روز یکشنبه صنعت اوراق تأمین مالی با اختلاف ناچیزی از صنعت خودرو، رتبه نخست را از لحاظ ارزش معاملات به خود اختصاص داد. در صنعت خودرو حقوقی در اکثر نمادها فروشنده بوده و نسبت خریدار به فروشنده کماکان دلچسب نیست که حاکی از خروج کدهای بزرگ و ورود کدهای خرد به این نمادها می باشد. البته نماد خودرو از این امر مستثنی بوده و معاملات خوبی را در این نماد شاهد بودیم.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: با توجه به افزایش تقاضا برای خرید اوراق تامین مالی، فروش حقوقی در صنعت خودرو و نسبت ضعیف خریدار و فروشنده در این صنعت می توان چنین استنباط کرد که هنوز تحرکات هدفمندی را در بازار شاهد نیستیم.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی به ترتیب، با کاهش ناچیز ۲ درصدی و افزایش ۵ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است و این در حالی است که در روز قبلی نیز، شاهد کاهش آنها بودیم. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

در نمودار زیر، حجم معاملات را از نیمه اول بهمن ماه سال گذشته تا کنون و در قالب کندلی، نمایش داده ایم. همان گونه که مشخص است، در مقطع فعلی کماکان شاهد کف سازی حجم معاملات بر روی یک میلیون برگه سهم در روز هستیم. چنانچه حجم معاملات به زیر این عدد کاهش یابد، بازار به اصلاح بیشتر ادامه خواهد داد. با توجه به معاملات امروز حجم معاملات به کف سه ماهه خود نزدیک می شود.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۶ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

در نمودار ۱-۳ پراکندگی سهام زیاد می باشد و کماکان در روزهای جاری نمی توان در این بخش به صنعت خاصی اشاره کرد.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در۱۰ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است صنعت شیمیایی بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در ۱۱ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

همان گونه که از نمودارهای فوق مبرهن است گروه خودرو بیشترین سهم را در در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده اند. به جز نماد خودرو، کماکان نسبت خریدار به فروشنده در نمادهای خودرویی چندان جذاب نبوده و سهامداران حقوقی در درصدهای مثبت در طرف خریدار ظاهر میشوند.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۴ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش نیز صنعت خودرو با داشتن نمادهای خکار، خریخت، ختوقا، ختراک، خکاوه، خشرق و خاهن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

اما در این بخش مستقیماً به سراغ طبقه بندی صنایع بر اساس ارزش معاملات رفته ایم. ارزش معاملات صنعت اوراق تأمین مالی با اختلاف ناچیزی بالاتر از صنعت خودرو بوده و رتبه یک در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است که نشان دهنده وجود عدم اطمینان به بازار می باشد. در معاملات صنعت خودرو حقوقی در اکثر نمادها فروشنده بوده و همچنان نسبت خریدار به فروشنده در این نمادها جذاب نمی باشد که حکایت از خروج کدهای بزرگ و ورود کدهای خرد به این نمادها را دارد. البته نماد خودرو از این امر مستثنی بوده و روز یکشنبه شاهد معاملات خوبی در این نماد بودیم. نکته دیگر ورود صنعت فرآورده های نفتی به لیست ۵ صنعت برتر از لحاظ ارزش معاملات است و دلیل این امر افزایش قیمت نفت و شایعه تک نرخی شدن نرخ ارز می باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

در نمودار زیر روند ارزش معاملات صنایع برتر را در چهار روز اخیر با هم مقایسه می کنیم:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

۳) سهامداران حقوقی فعال

در این بخش به بررسی تحرکات پر حجم سهامداران حقوقی فعال در شرکت های زیر مجموعه می پردازیم. از نکات قابل توجه می توان به فروش بترانس توسط شرکت صنعت و تجارت آداک، فروش ختوقا توسط شرکت سرمایه گذاری سمند و فروش فملی توسط شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان اشاره کرد.

بیشترین تغییرات در سهام تحت تملک شامل شرکت های زیر می باشد:

خرید بکام توسط شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان

خرید ثاژن توسط شرکت توسعه کارآفرینی دلیران پارس

فروش خزامیا و خکاوه توسط شرکت سهامی بیمه ایران

فروش سدشت توسط شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان و خروج از سهامداران درصدی

خرید ولساپا توسط شرکتهای شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر، شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان و شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران

همانگونه که مشخص است حقوقی ها در نماد های خودرویی، بیشتر در سمت فروشنده فعال بوده اند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - یکشنبه 5 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/02/06
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333