رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
100

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 1 اردیبهشت 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

63

: در روز چهارشنبه صنعت خودرو کماکان بیشترین ارزش معاملات را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داد اما مجموع ارزش معاملات دو صنعت استخراج کانی های فلزی و فلزات اساسی، با اختلاف چشمگیری از ارزش معاملات صنعت خودرو بالاتر بود. اگر این حالت پایدار باشد این احتمال را می‌توان داد که صنعت فلزات لیدر بعدی بازار باشد.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: بیشترین تحرکات حقوقی در سمت فروشنده بوده است و شاهد خرید پر حجم در سمت خریدار نبودیم. از سوی دیگر حجم معاملات نسبت به روز گذشته 44 درصد کاهش یافته اما هنوز به کف سه ماهه خود یعنی 1 میلیون سهم نرسیده است.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی، به ترتیب با ریزش ۴۴ و ۳۵ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است و این در حالی است که در روز قبل شاهد رشد آنها بودیم. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 1 اردیبهشت 95

در نمودار زیر، حجم معاملات را از نیمه اول بهمن ماه سال گذشته تا کنون و در قالب کندلی، نمایش داده ایم. همان گونه که مشخص است، در مقطع فعلی شاهد کف سازی حجم معاملات بر روی یک میلیون برگه سهم در روز هستیم. چنانچه حجم معاملات به زیر این عدد کاهش یابد، بازار به اصلاح بیشتر ادامه خواهد داد. اما رشد حجم به بالای سه میلیون، می تواند سیگنالی بر روی این نمودار باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 1 اردیبهشت 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 1 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۲ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 1 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۳ مشخص است در میان صنایع پراکندگی از لحاظ تعداد سهم زیاد می باشد و نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب کرد.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 1 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۳ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 1 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است پراکندگی سهم در میان صنایع بسیار زیاد است.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 1 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در ۱۰ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 1 اردیبهشت 95

همان گونه که از نمودارهای فوق مبرهن است گروه خودرو بیشترین سهم را در در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده اند و این در حالی است که در روزهای جاری، نسبت خریدار به فروشنده در این نمادها چندان جذاب نبوده و شاید این سیگنال را باید مبنی بر خروج پول های بزرگ از این صنعت در کوتاه مدت قلمداد نمود.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 1 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۵ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 1 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش نیز پراکندگی در میان صنایع زیاد می باشد. و نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب نمود.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

اما در این بخش مستقیماً به سراغ طبقه بندی صنایع بر اساس ارزش معاملات رفته ایم. صنعت خوررو بیشترین ارزش معاملات را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است. اما اگر ارزش معاملات دو صنعت استخراج کانی های فلزی و فلزات اساسی را با هم جمع کنیم شاهد آن خواهیم بود که ارزش معاملات این دو صنعت با اختلاف چشمگیری از ارزش معاملات صنعت خودرو بالاتر بوده و اگر این حالت پایدار باشد این احتمال را می توان داد که صنعت فلزات لیدر بعدی بازار باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 1 اردیبهشت 95

۳) سهامداران حقوقی فعال

در این بخش به بررسی تحرکات پر حجم سهامداران حقوقی فعال در شرکت های زیر مجموعه می پردازیم.

بیشترین تغییرات در سهام تحت تملک شامل شرکت های زیر می باشد:

فروش ثاژن توسط شرکت پیشگامان عمران وتوسعه استان مازندران و خرید آن توسط شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس

فروش شسپا توسط شرکت گروه مالی سپهرصادرات

فروش وبانک توسط شرکت مدبران اقتصاد (سرمایه گذاری توسعه ملی و سرمایه گذاری تدبیر نیز از فروشندگان در این نماد بوده اند)

فروش ومعادن توسط شرکت گروه مالی بانک مسکن

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 1 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 1 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 1 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: در روز چهارشنبه صنعت خودرو کماکان بیشترین ارزش معاملات را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داد اما مجموع ارزش معاملات دو صنعت استخراج کانی های فلزی و فلزات اساسی، با اختلاف چشمگیری از ارزش معاملات صنعت خودرو بالاتر بود. اگر این حالت پایدار باشد این احتمال را می‌توان داد که صنعت فلزات لیدر بعدی بازار باشد.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: بیشترین تحرکات حقوقی در سمت فروشنده بوده است و شاهد خرید پر حجم در سمت خریدار نبودیم. از سوی دیگر حجم معاملات نسبت به روز گذشته 44 درصد کاهش یافته اما هنوز به کف سه ماهه خود یعنی 1 میلیون سهم نرسیده است.

۱)گزارش ارزش و حجم

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی، به ترتیب با ریزش ۴۴ و ۳۵ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است و این در حالی است که در روز قبل شاهد رشد آنها بودیم. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان می دهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 1 اردیبهشت 95

در نمودار زیر، حجم معاملات را از نیمه اول بهمن ماه سال گذشته تا کنون و در قالب کندلی، نمایش داده ایم. همان گونه که مشخص است، در مقطع فعلی شاهد کف سازی حجم معاملات بر روی یک میلیون برگه سهم در روز هستیم. چنانچه حجم معاملات به زیر این عدد کاهش یابد، بازار به اصلاح بیشتر ادامه خواهد داد. اما رشد حجم به بالای سه میلیون، می تواند سیگنالی بر روی این نمودار باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 1 اردیبهشت 95

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 1 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۲ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 1 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۳ مشخص است در میان صنایع پراکندگی از لحاظ تعداد سهم زیاد می باشد و نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب کرد.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 1 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۳ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 1 اردیبهشت 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است پراکندگی سهم در میان صنایع بسیار زیاد است.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 1 اردیبهشت 95

بیست شرکت ذکر شده در ۱۰ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 1 اردیبهشت 95

همان گونه که از نمودارهای فوق مبرهن است گروه خودرو بیشترین سهم را در در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده اند و این در حالی است که در روزهای جاری، نسبت خریدار به فروشنده در این نمادها چندان جذاب نبوده و شاید این سیگنال را باید مبنی بر خروج پول های بزرگ از این صنعت در کوتاه مدت قلمداد نمود.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 1 اردیبهشت 95

بیست شرکت فوق در ۱۵ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 1 اردیبهشت 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش نیز پراکندگی در میان صنایع زیاد می باشد. و نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب نمود.

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

اما در این بخش مستقیماً به سراغ طبقه بندی صنایع بر اساس ارزش معاملات رفته ایم. صنعت خوررو بیشترین ارزش معاملات را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است. اما اگر ارزش معاملات دو صنعت استخراج کانی های فلزی و فلزات اساسی را با هم جمع کنیم شاهد آن خواهیم بود که ارزش معاملات این دو صنعت با اختلاف چشمگیری از ارزش معاملات صنعت خودرو بالاتر بوده و اگر این حالت پایدار باشد این احتمال را می توان داد که صنعت فلزات لیدر بعدی بازار باشد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 1 اردیبهشت 95

۳) سهامداران حقوقی فعال

در این بخش به بررسی تحرکات پر حجم سهامداران حقوقی فعال در شرکت های زیر مجموعه می پردازیم.

بیشترین تغییرات در سهام تحت تملک شامل شرکت های زیر می باشد:

فروش ثاژن توسط شرکت پیشگامان عمران وتوسعه استان مازندران و خرید آن توسط شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس

فروش شسپا توسط شرکت گروه مالی سپهرصادرات

فروش وبانک توسط شرکت مدبران اقتصاد (سرمایه گذاری توسعه ملی و سرمایه گذاری تدبیر نیز از فروشندگان در این نماد بوده اند)

فروش ومعادن توسط شرکت گروه مالی بانک مسکن

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 1 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 1 اردیبهشت 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - چهارشنبه 1 اردیبهشت 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/02/04
0
/
6
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333