رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
100

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 31 فروردین 95
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

110

: آخرین مهلت فروش صندوق سپاس منجر به افزایش معاملات این نماد شد به طوریکه نماد سپاس به تنهایی رتبه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله را در میان سایر صنایع به رتبه نخست انتقال داد. بعد از آن صنعت خودرو بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد اما این در حالی است که نسبت بین خریدار و فروشنده در این گروه جذاب نبوده و انتظار تحولی در وضعیت معاملات این صنعت نمی رود.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: در آخرین تحرکات حقوقی ها شاهد تغییر محسوسی در سمت خرید نبودیم؛ از سوی دیگر در نمادهای معدنی، درصدی ها در صدر جدول فروش قرار گرفتند!

از آنجایی که بررسی آخرین تحرکات پول هوشمند در بازار، همواره دغدغه بسیاری از فعالان بورس بوده است، بر آن شدیم تا به صورت روزانه و با بررسی آماری حجم و ارزش بازار در صنایع و نمادهای مختلف، از چند زاویه نگاهی به آخرین تحولات و تغییرات حجم و ارزش معاملاتی داشته باشیم تا بر اساس آن بتوان شرایط معاملاتی بهتری فراهم نموده و ردپای پول هوشمند را دنبال نمود. چرا که اعتقاد داریم سرمایه، هوشمند است و همواره، روند های اصلی، خواسته یا ناخواسته، با هدایت این سرمایه است که شکل می گیرند. لذا در این دست گزارشات که نسخه جاری، اولین نسخه از آن است، نگاهی به یکی از مهم ترین ارکان اصلی بازار، یعنی "پول" خواهیم داشت!

۱) حجم و ارزش معاملات

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی، به ترتیب با رشد ۲۸ و ۴۸ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است و این در حالی است که در روز قبلی نیز، شاهد رشد آنها بودیم. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان میدهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 31 فروردین 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 31 فروردین 95

در نمودار زیر، حجم معاملات را از نیمه اول بهمن ماه سال گذشته تا کنون و در قالب کندلی، نمایش داده ایم. همان گونه که مشخص است، در مقطع فعلی شاهد کف سازی حجم معاملات بر روی یک میلیون برگه سهم در روز هستیم. چنانچه حجم معاملات به زیر این عدد کاهش یابد، بازار به اصلاح بیشتر ادامه خواهد داد. اما رشد حجم به بالای سه میلیون، می تواند سیگنالی بر روی این نمودار باشد.

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 31 فروردین 95

بیست شرکت فوق در ۱۳ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 31 فروردین 95

همانگونه که در نمودار ۱-۳ مشخص است صنعت فلزات اساسی با حضور فخوز، فجر، فالوم، فخاس و فولاژ بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 31 فروردین 95

بیست شرکت فوق در ۱۲ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 31 فروردین 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است پراکندگی سهم در میان صنایع بسیار زیاد است.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند. نکته قابل توجه حضور صندوق سپاس در رتبه نخست بیشترین ارزش معاملات می باشد. البته سهم های خودرویی کماکان در لیست فوق حاضر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 31 فروردین 95

بیست شرکت ذکر شده در ۹ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 31 فروردین 95

همان گونه که از نمودارهای فوق مبرهن است گروه خودرو بیشترین سهم را در در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده اند و این در حالی است که در روزهای جاری، نسبت خریدار به فروشنده در این نمادها چندان جذاب نبوده و شاید این سیگنال را باید مبنی بر خروج پول های بزرگ از این صنعت در کوتاه مدت قلمداد نمود.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 31 فروردین 95

بیست شرکت فوق در ۱۳ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 31 فروردین 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش نیز پراکندگی در میان صنایع زیاد می باشد. و نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب نمود

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

اما در این بخش مستقیماً به سراغ طبقه بندی صنایع بر اساس ارزش معاملات رفته ایم. بر خلاف روزهای پیشین که صنعت بانک و اوراق مالی در این رده بندی در رتبه برتر قرار داشت، در روز جاری صندوق های قابل معامله، بیشترین ارزش معاملات کل بازار را به خود اختصاص داده است. رتبه نخست صندوق های قابل معامله در جدول زیر از آن جهت است که آخرین مهلت فروش صندوق سپاس در بازار، منجر شده بود تا در این نماد، معاملات بیشتری را شاهد باشیم.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 31 فروردین 95

۳) سهامداران حقوقی فعال

در این بخش به بررسی تحرکات پر حجم سهامداران حقوقی فعال در شرکت های زیر مجموعه می پردازیم.

بیشترین تغییرات در سهام تحت تملک شامل شرکت های زیر می باشد:

خرید وصنا توسط 4 شرکت حقوقی که به عبارتند از: صندوق سرمایه BFM، شرکت مدبران اقتصاد، صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت توسعه صنایع بهشهر

خرید بکام در سه روز متوالی توسط شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان

فروش کاما توسط شرکت گروه مالی بانک پارسیان

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 31 فروردین 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 31 فروردین 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 31 فروردین 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:

: آخرین مهلت فروش صندوق سپاس منجر به افزایش معاملات این نماد شد به طوریکه نماد سپاس به تنهایی رتبه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله را در میان سایر صنایع به رتبه نخست انتقال داد. بعد از آن صنعت خودرو بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد اما این در حالی است که نسبت بین خریدار و فروشنده در این گروه جذاب نبوده و انتظار تحولی در وضعیت معاملات این صنعت نمی رود.
علت تحلیل: بررسی آخرین تحرکات بازار از پنجره حجم و ارزش معاملات
نتیجه‌گیری: در آخرین تحرکات حقوقی ها شاهد تغییر محسوسی در سمت خرید نبودیم؛ از سوی دیگر در نمادهای معدنی، درصدی ها در صدر جدول فروش قرار گرفتند!

از آنجایی که بررسی آخرین تحرکات پول هوشمند در بازار، همواره دغدغه بسیاری از فعالان بورس بوده است، بر آن شدیم تا به صورت روزانه و با بررسی آماری حجم و ارزش بازار در صنایع و نمادهای مختلف، از چند زاویه نگاهی به آخرین تحولات و تغییرات حجم و ارزش معاملاتی داشته باشیم تا بر اساس آن بتوان شرایط معاملاتی بهتری فراهم نموده و ردپای پول هوشمند را دنبال نمود. چرا که اعتقاد داریم سرمایه، هوشمند است و همواره، روند های اصلی، خواسته یا ناخواسته، با هدایت این سرمایه است که شکل می گیرند. لذا در این دست گزارشات که نسخه جاری، اولین نسخه از آن است، نگاهی به یکی از مهم ترین ارکان اصلی بازار، یعنی "پول" خواهیم داشت!

۱) حجم و ارزش معاملات

حجم و ارزش معاملات در روز جاری در بورس تهران و با حذف معاملات بلوکی، به ترتیب با رشد ۲۸ و ۴۸ درصدی نسبت به روز گذشته همراه بوده است و این در حالی است که در روز قبلی نیز، شاهد رشد آنها بودیم. جدول زیر، آیتم های فوق برای روز جاری و روز قبل را نشان میدهد.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 31 فروردین 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 31 فروردین 95

در نمودار زیر، حجم معاملات را از نیمه اول بهمن ماه سال گذشته تا کنون و در قالب کندلی، نمایش داده ایم. همان گونه که مشخص است، در مقطع فعلی شاهد کف سازی حجم معاملات بر روی یک میلیون برگه سهم در روز هستیم. چنانچه حجم معاملات به زیر این عدد کاهش یابد، بازار به اصلاح بیشتر ادامه خواهد داد. اما رشد حجم به بالای سه میلیون، می تواند سیگنالی بر روی این نمودار باشد.

در بازار امروز چه سهم هایی بالاتر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش به محاسبه نسبت حجم معاملات روز جاری هر نماد به میانگین حجم معاملات ماهیانه پرداخته ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ نماد که بیشترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 31 فروردین 95

بیست شرکت فوق در ۱۳ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 31 فروردین 95

همانگونه که در نمودار ۱-۳ مشخص است صنعت فلزات اساسی با حضور فخوز، فجر، فالوم، فخاس و فولاژ بیشترین سهم را در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده است.

در بازار امروز چه سهم هایی پایین تر از میانگین ماهانه خود معامله شده اند؟

در این بخش اما بار دیگر به محاسبه همان نسبت بخش قبلی پرداخته ایم اما این بار، شرکت هایی که کمترین نسبت در روز جاری داشته اند را مورد توجه قرار داده ایم. با بررسی نسبت حجم معاملات به میانگین ماهانه حجم کل شرکت ها، ۲۰ شرکت که کمترین نسبت را دارند به قرار زیر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 31 فروردین 95

بیست شرکت فوق در ۱۲ صنعت معامله می شوند که در نمودار زیر نشان داده شده است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 31 فروردین 95

همانگونه که در نمودار ۱-۵ مشخص است پراکندگی سهم در میان صنایع بسیار زیاد است.

بیشترین ارزش معاملات امروز از آن چه شرکت هایی بوده است؟

۲۰ شرکتی که بیشترین ارزش معاملات در روز جاری را به خود اختصاص داده اند، به قرار زیر می باشند. نکته قابل توجه حضور صندوق سپاس در رتبه نخست بیشترین ارزش معاملات می باشد. البته سهم های خودرویی کماکان در لیست فوق حاضر می باشند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 31 فروردین 95

بیست شرکت ذکر شده در ۹ صنعت به قرار زیر معامله می شوند.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 31 فروردین 95

همان گونه که از نمودارهای فوق مبرهن است گروه خودرو بیشترین سهم را در در میان سایر صنایع به خود اختصاص داده اند و این در حالی است که در روزهای جاری، نسبت خریدار به فروشنده در این نمادها چندان جذاب نبوده و شاید این سیگنال را باید مبنی بر خروج پول های بزرگ از این صنعت در کوتاه مدت قلمداد نمود.

در بازار امروز چه سهم هایی بیشترین نسبت ارزش معاملات به ارزش روز را داشتند؟

در این قسمت به بررسی نسبت ارزش معاملات هر نماد در مقایسه با ارزش روز نماد مربوطه پرداخته و نمادهایی که بیشترین نسبت مذکور را دارا هستند را رده بندی کرده ایم. در ۲۰ ردیف اول این رده بندی، ترتیب قرار گیری نمادها به قرار زیر است.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 31 فروردین 95

بیست شرکت فوق در ۱۳ صنعت قرار دارند که سهم هر صنعت به قرار زیر است:

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 31 فروردین 95

همان گونه که مشاهده می کنید، در این بخش نیز پراکندگی در میان صنایع زیاد می باشد. و نمی توان صنعت خاصی را به عنوان لیدر این بخش انتخاب نمود

۲) پنج صنعت برتر به لحاظ ارزش معاملات

اما در این بخش مستقیماً به سراغ طبقه بندی صنایع بر اساس ارزش معاملات رفته ایم. بر خلاف روزهای پیشین که صنعت بانک و اوراق مالی در این رده بندی در رتبه برتر قرار داشت، در روز جاری صندوق های قابل معامله، بیشترین ارزش معاملات کل بازار را به خود اختصاص داده است. رتبه نخست صندوق های قابل معامله در جدول زیر از آن جهت است که آخرین مهلت فروش صندوق سپاس در بازار، منجر شده بود تا در این نماد، معاملات بیشتری را شاهد باشیم.

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 31 فروردین 95

۳) سهامداران حقوقی فعال

در این بخش به بررسی تحرکات پر حجم سهامداران حقوقی فعال در شرکت های زیر مجموعه می پردازیم.

بیشترین تغییرات در سهام تحت تملک شامل شرکت های زیر می باشد:

خرید وصنا توسط 4 شرکت حقوقی که به عبارتند از: صندوق سرمایه BFM، شرکت مدبران اقتصاد، صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت توسعه صنایع بهشهر

خرید بکام در سه روز متوالی توسط شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان

فروش کاما توسط شرکت گروه مالی بانک پارسیان

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 31 فروردین 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 31 فروردین 95

جریان نقدینگی به کدام سو می رود؟ - سه شنبه 31 فروردین 95

تهیه و تنظیم: آدنا طروسیان


برچسب‌ها:
1395/02/01
0
/
17
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333