رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

تحلیل بازار طلا و ارز - 23 فروردین 95
نوع تحلیل : تکنیکال   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

71

: در قرارداد سکه سررسید آبان 95 در تایم فریم یکساعته مهمترین مقاومت سطح 1080000 تومان و مهمترین حمایت سطح 1061500 تومان می باشد. در نمودار اونس مهمترین سطح مقاومتی در تایم فریم یکساعته تراز 1259.12 دلار می باشد که با شکسته شدن این تراز سیگنال خرید صادر خواهد شد.
علت تحلیل: گزارش تحلیلی خبری روزانه
نتیجه‌گیری: در نمودار اونس مادامیکه سطح اعتباری 1239.52 دلار شکسته نشده باشد، به دنبال گرفتن سیگنال خرید هستیم.

1) شاخص قدرت سنجی:

تحلیل بازار طلا و ارز - 23 فروردین 95

2) آمار معاملات:

تحلیل بازار طلا و ارز - 23 فروردین 95

تحلیل بازار طلا و ارز - 23 فروردین 95

تحلیل بازار طلا و ارز - 23 فروردین 95

3) سطوح حمایت و مقاومت روزانه:

تحلیل بازار طلا و ارز - 23 فروردین 95

4) تحلیل اونس :

اونس در ساعات اولیه بازگشایی بازارهای جهانی با حرکت صعودی همراه بود. در حال حاضر مهمترین مقاومت در تایم فریم یکساعته تراز ۱۲۵۹.۱۲ دلار می باشد که با شکسته شدن این تراز سیگنال خرید صادر خواهد شد. مادامیکه سطح اعتباری ۱۲۳۹.۵۲ دلار شکسته نشده باشد، این تراز برای گرفتن سیگنال خرید تحت نظر می باشد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 23 فروردین 95

همانطور که در تحلیل های قبلی منتشر شده در سایت ارشن به آرایش امواج صعودی اشاره شده بود، بهتر است در اصلاحات قیمت به دنبال فرصت خرید باشیم. همچنین تراز قیمتی ۱۲۵۲ دلار نیز به عنوان سطح مقامتی می باشد که خریداران سطوح پایین تر می توانند اقدام به شناسایی سود کنند.

تحلیل بازار طلا و ارز - 23 فروردین 95

5) تحلیل آتی:

در تحلیل روز گذشته قرارداد سکه سررسید آبان ۹۵ عنوان شد که در تایم فریم یکساعته با شکست سطح ۱۰۷۱۰۰۰ تومان سیگنال خرید صادر شده است که محدوده مناسب برای ورود به معامله خرید ۱۰۶۶۵۰۰-۱۰۶۷۵۰۰ تومان ارزیابی شد. حد ضرر در این حالت تراز قیمتی ۱۰۶۱۵۰۰ تومان میباشد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 23 فروردین 95

از طرفی در حال حاضر با توجه به آخرین گام حرکتی قیمت در تایم فریم یکساعته در صورتیکه تراز قیمتی ۱۰۷۲۵۰۰ تومان شکسته شود، سیگنال فروش صادر خواهد شد. این سطح تا زمانی برای گرفتن سیگنال فروش معتبر خواهد بود که سطح مقاومتی ۱۰۸۰۰۰۰ تومان شکسته نشده باشد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 23 فروردین 95

6) فاصله معاملات :

فاصله معاملات قرارداد آتی سکه سررسید آبان ۹۵ در روز معاملاتی یکشنبه ۲۲ فروردین ۹۵ با سکه نقدی به ازای هر روز، به شرح زیر می باشد:

تحلیل بازار طلا و ارز - 23 فروردین 95

7) تحلیل ارز:

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید قیمت کماکان در همان محدوده قبلی در حال نوسان است و سطح معتبر جدید را ایجاد نکرده است. چنانچه قیمت میتوانست تراز ۳۴۵۰ تومان را بشکند با اطمینان بالایی می توانستیم بگوییم که در موج C قرار داریم اما قیمت تا تراز ۳۴۸۲ تومان صعود کرد و این صعود، شروع موج C را با ابهام رو به رو می کند؛ چرا که ممکن است موج B هنوز پایان نیافته باشد. حال چنانچه قیمت بالای تراز ۳۵۰۰ تومان برود، احتمالا در موج C از موج B قرار داریم که می تواند قیمت را حد اقل تا تراز ۳۵۱۸ تومان بالا ببرد. اما چنانچه قیمت زیر تراز ۳۴۶۹ تومان برود به احتمال زیاد کماکان در موج C از ABC اصلی هستیم و صعود روز گذشته موج ۱ از ۵ موج نزولی C اصلی قیمت بوده است. کماکان با شکست سطح ۳۵۰۰ تومان انتظار افزایش تا سطح ۳۵۱۸ تومان و با شکست سطح ۳۴۷۰ تومان انتظار ریزش تا محدوده ۳۴۳۰ تومان را داریم.

تحلیل بازار طلا و ارز - 23 فروردین 95

در تصویر ذیل نوسانات قیمت در بازه نیم ساعته از ابتدای سال 95 را مشاهده می کنید. قیمت در حال متراکم شدن در یک محدوده مثلث شکل است. خروج قیمت از این محدوده نیز می تواند جهت قیمت را در کوتاه مدت مشخص کند.

تحلیل بازار طلا و ارز - 23 فروردین 95

تحلیلگران: فاطمه توتونچی، مجید حصاری


برچسب‌ها:
فایل‌های پیوست:

: در قرارداد سکه سررسید آبان 95 در تایم فریم یکساعته مهمترین مقاومت سطح 1080000 تومان و مهمترین حمایت سطح 1061500 تومان می باشد. در نمودار اونس مهمترین سطح مقاومتی در تایم فریم یکساعته تراز 1259.12 دلار می باشد که با شکسته شدن این تراز سیگنال خرید صادر خواهد شد.
علت تحلیل: گزارش تحلیلی خبری روزانه
نتیجه‌گیری: در نمودار اونس مادامیکه سطح اعتباری 1239.52 دلار شکسته نشده باشد، به دنبال گرفتن سیگنال خرید هستیم.

1) شاخص قدرت سنجی:

تحلیل بازار طلا و ارز - 23 فروردین 95

2) آمار معاملات:

تحلیل بازار طلا و ارز - 23 فروردین 95

تحلیل بازار طلا و ارز - 23 فروردین 95

تحلیل بازار طلا و ارز - 23 فروردین 95

3) سطوح حمایت و مقاومت روزانه:

تحلیل بازار طلا و ارز - 23 فروردین 95

4) تحلیل اونس :

اونس در ساعات اولیه بازگشایی بازارهای جهانی با حرکت صعودی همراه بود. در حال حاضر مهمترین مقاومت در تایم فریم یکساعته تراز ۱۲۵۹.۱۲ دلار می باشد که با شکسته شدن این تراز سیگنال خرید صادر خواهد شد. مادامیکه سطح اعتباری ۱۲۳۹.۵۲ دلار شکسته نشده باشد، این تراز برای گرفتن سیگنال خرید تحت نظر می باشد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 23 فروردین 95

همانطور که در تحلیل های قبلی منتشر شده در سایت ارشن به آرایش امواج صعودی اشاره شده بود، بهتر است در اصلاحات قیمت به دنبال فرصت خرید باشیم. همچنین تراز قیمتی ۱۲۵۲ دلار نیز به عنوان سطح مقامتی می باشد که خریداران سطوح پایین تر می توانند اقدام به شناسایی سود کنند.

تحلیل بازار طلا و ارز - 23 فروردین 95

5) تحلیل آتی:

در تحلیل روز گذشته قرارداد سکه سررسید آبان ۹۵ عنوان شد که در تایم فریم یکساعته با شکست سطح ۱۰۷۱۰۰۰ تومان سیگنال خرید صادر شده است که محدوده مناسب برای ورود به معامله خرید ۱۰۶۶۵۰۰-۱۰۶۷۵۰۰ تومان ارزیابی شد. حد ضرر در این حالت تراز قیمتی ۱۰۶۱۵۰۰ تومان میباشد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 23 فروردین 95

از طرفی در حال حاضر با توجه به آخرین گام حرکتی قیمت در تایم فریم یکساعته در صورتیکه تراز قیمتی ۱۰۷۲۵۰۰ تومان شکسته شود، سیگنال فروش صادر خواهد شد. این سطح تا زمانی برای گرفتن سیگنال فروش معتبر خواهد بود که سطح مقاومتی ۱۰۸۰۰۰۰ تومان شکسته نشده باشد.

تحلیل بازار طلا و ارز - 23 فروردین 95

6) فاصله معاملات :

فاصله معاملات قرارداد آتی سکه سررسید آبان ۹۵ در روز معاملاتی یکشنبه ۲۲ فروردین ۹۵ با سکه نقدی به ازای هر روز، به شرح زیر می باشد:

تحلیل بازار طلا و ارز - 23 فروردین 95

7) تحلیل ارز:

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید قیمت کماکان در همان محدوده قبلی در حال نوسان است و سطح معتبر جدید را ایجاد نکرده است. چنانچه قیمت میتوانست تراز ۳۴۵۰ تومان را بشکند با اطمینان بالایی می توانستیم بگوییم که در موج C قرار داریم اما قیمت تا تراز ۳۴۸۲ تومان صعود کرد و این صعود، شروع موج C را با ابهام رو به رو می کند؛ چرا که ممکن است موج B هنوز پایان نیافته باشد. حال چنانچه قیمت بالای تراز ۳۵۰۰ تومان برود، احتمالا در موج C از موج B قرار داریم که می تواند قیمت را حد اقل تا تراز ۳۵۱۸ تومان بالا ببرد. اما چنانچه قیمت زیر تراز ۳۴۶۹ تومان برود به احتمال زیاد کماکان در موج C از ABC اصلی هستیم و صعود روز گذشته موج ۱ از ۵ موج نزولی C اصلی قیمت بوده است. کماکان با شکست سطح ۳۵۰۰ تومان انتظار افزایش تا سطح ۳۵۱۸ تومان و با شکست سطح ۳۴۷۰ تومان انتظار ریزش تا محدوده ۳۴۳۰ تومان را داریم.

تحلیل بازار طلا و ارز - 23 فروردین 95

در تصویر ذیل نوسانات قیمت در بازه نیم ساعته از ابتدای سال 95 را مشاهده می کنید. قیمت در حال متراکم شدن در یک محدوده مثلث شکل است. خروج قیمت از این محدوده نیز می تواند جهت قیمت را در کوتاه مدت مشخص کند.

تحلیل بازار طلا و ارز - 23 فروردین 95

تحلیلگران: فاطمه توتونچی، مجید حصاری


برچسب‌ها:
فایل‌های پیوست:
1395/01/23
0
/
8
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333