رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

تحلیل بازار ارز و طلا - 18 فروردین 95
نوع تحلیل : تکنیکال   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

103

: همان طور که انتظار میرفت با رشد قیمتی اونس، هدف معامله خرید که ورود آن در محدوده ی ۱۰۴۴۵۰۰-۱۰۴۷۰۰۰ تومان انجام شده بود، در بازگشایی مثبت دیروز در محدوده ی قیمتی 1053500-1055000 تومان رؤیت شد.
علت تحلیل: گزارش تحلیلی خبری روزانه
نتیجه‌گیری: در حال حاضر در تایم یکساعته مهمترین سطح حمایتی در قیمت 1045000 تومان می باشد. اگر سطح قیمتی 1063000 تومان در همین تایم فریم شکسته شود، سیگنال خرید جدیدی صادر خواهد شد.

1) شاخص قدرت سنجی:

تحلیل بازار ارز و طلا - 18 فروردین 95

2) آمار معاملات:

تحلیل بازار ارز و طلا - 18 فروردین 95

تحلیل بازار ارز و طلا - 18 فروردین 95

تحلیل بازار ارز و طلا - 18 فروردین 95

3) سطوح حمایت و مقاومت روزانه:

تحلیل بازار ارز و طلا - 18 فروردین 95

4)تحلیل آتی:

همان طور که انتظار میرفت با رشد قیمتی اونس، هدف معامله خرید که ورود آن در محدوده ی ۱۰۴۴۵۰۰-۱۰۴۷۰۰۰ تومان انجام شده بود، در بازگشایی مثبت دیروز در محدوده ی قیمتی ۱۰۵۳۵۰۰-۱۰۵۵۰۰۰ تومان رؤیت شد.

تحلیل بازار ارز و طلا - 18 فروردین 95

در حال حاضر در تایم یکساعته مهمترین سطح حمایتی در قیمت ۱۰۴۵۰۰۰ تومان می باشد. اگر سطح قیمتی ۱۰۶۳۰۰۰ تومان در همین تایم فریم شکسته شود، سیگنال خرید جدیدی صادر خواهد شد. در صورت گرفتن سیگنال خرید در طول بازار در کامنت ها اطلاع رسانی خواهد شد.

5) تحلیل انس :

در روز گذشته در تایم فریم یکساعته اونس، با شکسته شدن سطح مقاومتی ۱۲۲۳.۸۴ دلار وارد معامله خرید شدیم. همچنین با صعود قیمت، سطح مقاومتی مهم بعدی در قیمت ۱۲۲۷.۹۴ دلار نیز شکسته شد و سیگنال خرید جدیدی صادر شد. محدوده ی مناسب این سیگنال خرید بازه ی قیمتی ۱۲۲۶-۱۲۲۷ دلار می باشد. انتظار رشد تا محدوده ی قیمتی ۱۲۳۹-۱۲۴۰ دلار را داریم. حد ضرر این معاملات تراز قیمتی ۱۲۱۴ دلار می باشد.

تحلیل بازار ارز و طلا - 18 فروردین 95

از نگاه دیگر همانطور که در تصویر اول مشاهده می کنید PRZ الگوی هارمونیک بت مانع از ادامه حرکت صعودی قیمت شد و قیمت از این محدوده شروع به اصلاح خود کرد. با توجه به آرایش قیمت به نظر میرسد هنوز یک گام صعودی دیگر در طلا باقی مانده است. همانطور که در تصویر دوم مشاهده می کنید قیمت در موج ۴ام خود از یک حرکت ۵ موجی است که انتظار میرود قیمت یک موج صعودی دیگر برای تشکیل موج ۵ام خود تشکیل دهند. همچنین رسیدن قیمت به خط میانی چنگال اندرو صعودی دور از ذهن نیست. به واکنش قیمت به خط میانی در سمت چپ نمودار دقت کنید.

تحلیل بازار ارز و طلا - 18 فروردین 95

تحلیل بازار ارز و طلا - 18 فروردین 95

6) فاصله معاملات :

فاصله معاملات قرارداد آتی سکه سررسید آبان ۹۵ در روز معاملاتی سه شنبه ۱۷ فروردین ۹۵ با سکه نقدی به ازای هر روز، به شرح زیر می باشد:

تحلیل بازار ارز و طلا - 18 فروردین 95

7) تحلیل ارز:

قیمت به محدوده مورد انتظار ۳۵۰۰ تومان رسید و متوقف شد. اکنون چنانچه با بازگشایی بازار قیمت آهنگ نزولی به خود بگیرد انتظار میرود برای ساختن موج C از یک حرکت سه موجی اصلاحی تا محدوده ۳۴۳۰ تومان کاهش پیدا کند. اما اگر خلاف انتظار گارد صعودی به خود بگیرد و از سقف ۳۵۳۰ تومان فراتر برود تحلیل فوق بی اعتبار خواهد شد و نیاز است تحلیل مجددا به روز شود.

تحلیل بازار ارز و طلا - 18 فروردین 95

تحلیلگران: فاطمه توتونچی - مجید حصاری


برچسب‌ها:
فایل‌های پیوست:

: همان طور که انتظار میرفت با رشد قیمتی اونس، هدف معامله خرید که ورود آن در محدوده ی ۱۰۴۴۵۰۰-۱۰۴۷۰۰۰ تومان انجام شده بود، در بازگشایی مثبت دیروز در محدوده ی قیمتی 1053500-1055000 تومان رؤیت شد.
علت تحلیل: گزارش تحلیلی خبری روزانه
نتیجه‌گیری: در حال حاضر در تایم یکساعته مهمترین سطح حمایتی در قیمت 1045000 تومان می باشد. اگر سطح قیمتی 1063000 تومان در همین تایم فریم شکسته شود، سیگنال خرید جدیدی صادر خواهد شد.

1) شاخص قدرت سنجی:

تحلیل بازار ارز و طلا - 18 فروردین 95

2) آمار معاملات:

تحلیل بازار ارز و طلا - 18 فروردین 95

تحلیل بازار ارز و طلا - 18 فروردین 95

تحلیل بازار ارز و طلا - 18 فروردین 95

3) سطوح حمایت و مقاومت روزانه:

تحلیل بازار ارز و طلا - 18 فروردین 95

4)تحلیل آتی:

همان طور که انتظار میرفت با رشد قیمتی اونس، هدف معامله خرید که ورود آن در محدوده ی ۱۰۴۴۵۰۰-۱۰۴۷۰۰۰ تومان انجام شده بود، در بازگشایی مثبت دیروز در محدوده ی قیمتی ۱۰۵۳۵۰۰-۱۰۵۵۰۰۰ تومان رؤیت شد.

تحلیل بازار ارز و طلا - 18 فروردین 95

در حال حاضر در تایم یکساعته مهمترین سطح حمایتی در قیمت ۱۰۴۵۰۰۰ تومان می باشد. اگر سطح قیمتی ۱۰۶۳۰۰۰ تومان در همین تایم فریم شکسته شود، سیگنال خرید جدیدی صادر خواهد شد. در صورت گرفتن سیگنال خرید در طول بازار در کامنت ها اطلاع رسانی خواهد شد.

5) تحلیل انس :

در روز گذشته در تایم فریم یکساعته اونس، با شکسته شدن سطح مقاومتی ۱۲۲۳.۸۴ دلار وارد معامله خرید شدیم. همچنین با صعود قیمت، سطح مقاومتی مهم بعدی در قیمت ۱۲۲۷.۹۴ دلار نیز شکسته شد و سیگنال خرید جدیدی صادر شد. محدوده ی مناسب این سیگنال خرید بازه ی قیمتی ۱۲۲۶-۱۲۲۷ دلار می باشد. انتظار رشد تا محدوده ی قیمتی ۱۲۳۹-۱۲۴۰ دلار را داریم. حد ضرر این معاملات تراز قیمتی ۱۲۱۴ دلار می باشد.

تحلیل بازار ارز و طلا - 18 فروردین 95

از نگاه دیگر همانطور که در تصویر اول مشاهده می کنید PRZ الگوی هارمونیک بت مانع از ادامه حرکت صعودی قیمت شد و قیمت از این محدوده شروع به اصلاح خود کرد. با توجه به آرایش قیمت به نظر میرسد هنوز یک گام صعودی دیگر در طلا باقی مانده است. همانطور که در تصویر دوم مشاهده می کنید قیمت در موج ۴ام خود از یک حرکت ۵ موجی است که انتظار میرود قیمت یک موج صعودی دیگر برای تشکیل موج ۵ام خود تشکیل دهند. همچنین رسیدن قیمت به خط میانی چنگال اندرو صعودی دور از ذهن نیست. به واکنش قیمت به خط میانی در سمت چپ نمودار دقت کنید.

تحلیل بازار ارز و طلا - 18 فروردین 95

تحلیل بازار ارز و طلا - 18 فروردین 95

6) فاصله معاملات :

فاصله معاملات قرارداد آتی سکه سررسید آبان ۹۵ در روز معاملاتی سه شنبه ۱۷ فروردین ۹۵ با سکه نقدی به ازای هر روز، به شرح زیر می باشد:

تحلیل بازار ارز و طلا - 18 فروردین 95

7) تحلیل ارز:

قیمت به محدوده مورد انتظار ۳۵۰۰ تومان رسید و متوقف شد. اکنون چنانچه با بازگشایی بازار قیمت آهنگ نزولی به خود بگیرد انتظار میرود برای ساختن موج C از یک حرکت سه موجی اصلاحی تا محدوده ۳۴۳۰ تومان کاهش پیدا کند. اما اگر خلاف انتظار گارد صعودی به خود بگیرد و از سقف ۳۵۳۰ تومان فراتر برود تحلیل فوق بی اعتبار خواهد شد و نیاز است تحلیل مجددا به روز شود.

تحلیل بازار ارز و طلا - 18 فروردین 95

تحلیلگران: فاطمه توتونچی - مجید حصاری


برچسب‌ها:
فایل‌های پیوست:
1395/01/18
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333