رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

تحلیل بازار ارز و طلا - 17 فروردین 95
نوع تحلیل : تکنیکال   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

150

: همچنان معامله خرید در محدوده ی ۱۰۴۴۵۰۰-۱۰۴۷۰۰۰ تومان با حد ضرر معامله ۱۰۴۰۰۰۰ تومان فعال است، که با رشد قیمتی اونس انتظار حرکت به سمت هدف را داریم.
علت تحلیل: گزارش تحلیلی خبری روزانه
نتیجه‌گیری: در نمودار اونس در تایم فریم یکساعته، با شکسته شدن سطح مقاومتی 1223.84 دلار سیگنال خرید صادر شده است. از طرفی اگر با صعود قیمت، سطح مقاومتی مهم بعدی در قیمت 1227.94 دلار نیز شکسته شود، سیگنال خرید جدید دیگری صادر خواهد شد.

1) شاخص قدرت سنجی:

تحلیل بازار ارز و طلا - 17 فروردین 95

2) آمار معاملات:

تحلیل بازار ارز و طلا - 17 فروردین 95

تحلیل بازار ارز و طلا - 17 فروردین 95

تحلیل بازار ارز و طلا - 17 فروردین 95

3) سطوح حمایت و مقاومت روزانه:

تحلیل بازار ارز و طلا - 17 فروردین 95

4)تحلیل آتی:

همچنان معامله خرید در محدوده ی ۱۰۴۴۵۰۰-۱۰۴۷۰۰۰ تومان با حد ضرر معامله ۱۰۴۰۰۰۰ تومان فعال است، که با رشد قیمتی اونس انتظار حرکت به سمت هدف را داریم.

تحلیل بازار ارز و طلا - 17 فروردین 95

در صورت نیاز، تحلیل در طول بازار به روز رسانی خواهد شد.

5) تحلیل انس :

در نمودار اونس در تایم فریم یکساعته، با شکسته شدن سطح مقاومتی ۱۲۲۳.۸۴ دلار سیگنال خرید صادر شده است. قیمت مناسب برای ورود به معامله خرید همین تراز می باشد. حد ضرر این معامله تراز قیمتی ۱۲۰۸ دلار می باشد. از طرفی اگر با صعود قیمت، سطح مقاومتی مهم بعدی در قیمت ۱۲۲۷.۹۴ دلار نیز شکسته شود، سیگنال خرید جدید دیگری صادر خواهد شد.

تحلیل بازار ارز و طلا - 17 فروردین 95

همچنین در تایم فریم چهار ساعته در آخرین ریزش خود کف بالا تر از کف قبلی خود ساخت این در حالی بود که آرایش امواج ریزشی سه موجی ABC بود و به نظر میرسد این حرکت سه موجی در قالب اصلاح حرکت صعودی قبلی شکل گرفته است. با توجه به آرایش امواج در تایم فریم یک ساعته به نظر میرسد قیمت حداقل تا محدوده خط روند نزولی خود و محدوده قیمتی ۱۲۳۰ دلار رشد کند. اگر به آرایش قیمت در تایم فریم یک ساعته دقت کنید قیمت در ریز موج آخر خود نیز یک حرکت صعودی از محدوده قیمتی ۱۲۰۹ دلار را تا محدوده قیمتی ۱۲۲۳ دلار تجربه کرده است و در جواب این حرکت یک اصلاح ABC را شکل داده است . اگر موج اول صعودی را موج ۱ OR A در نظر بگیریم و اصلاح آن را موج ۲ OR B برچسب گذاری کنیم، آنگاه انتظار میرود قیمت برای موج ۳ OR C تا محدوده ۱۲۳۰ دلار و سپس ۱۲۳۹ دلار رشد کند.

تحلیل بازار ارز و طلا - 17 فروردین 95

تحلیل بازار ارز و طلا - 17 فروردین 95

6) فاصله معاملات :

فاصله معاملات قرارداد آتی سکه سررسید آبان ۹۵ در روز معاملاتی دوشنبه ۱۶ فروردین ۹۵ با سکه نقدی به ازای هر روز، به شرح زیر می باشد:

تحلیل بازار ارز و طلا - 17 فروردین 95

7) تحلیل ارز:

خوشبختانه قیمت دلار مطابق سناریوی مورد انتظار حرکت کرد و تا محدوده ۳۴۵۶ تومان افت کرد و خود را به ۵۰ درصد فیبوناچی ریتریسمنت موج صعودی رساند. اما از انجا که این ریزش در غالب یک موج و در زمان کوتاهی رخ داده است به نظر نمیرسد امواج اصلاحی کاملا به پایان رسیده باشد. لذا انتظار میرود این موج ریزشی موج A از یک حرکت سه موجی ABC باشد. اگر قیمت بخواهد بر اساس فرضیه بالا حرکت کند انتظار میرود از این محدوده برای ساختن موج B شروع به رشد کند و تا ۶۱ درصد موج A و محدوده قیمتی ۳۵۰۰ تومان رشد کند.

تحلیل بازار ارز و طلا - 17 فروردین 95

تحلیلگران: فاطمه توتونچی - مجید حصاری


برچسب‌ها:
فایل‌های پیوست:

: همچنان معامله خرید در محدوده ی ۱۰۴۴۵۰۰-۱۰۴۷۰۰۰ تومان با حد ضرر معامله ۱۰۴۰۰۰۰ تومان فعال است، که با رشد قیمتی اونس انتظار حرکت به سمت هدف را داریم.
علت تحلیل: گزارش تحلیلی خبری روزانه
نتیجه‌گیری: در نمودار اونس در تایم فریم یکساعته، با شکسته شدن سطح مقاومتی 1223.84 دلار سیگنال خرید صادر شده است. از طرفی اگر با صعود قیمت، سطح مقاومتی مهم بعدی در قیمت 1227.94 دلار نیز شکسته شود، سیگنال خرید جدید دیگری صادر خواهد شد.

1) شاخص قدرت سنجی:

تحلیل بازار ارز و طلا - 17 فروردین 95

2) آمار معاملات:

تحلیل بازار ارز و طلا - 17 فروردین 95

تحلیل بازار ارز و طلا - 17 فروردین 95

تحلیل بازار ارز و طلا - 17 فروردین 95

3) سطوح حمایت و مقاومت روزانه:

تحلیل بازار ارز و طلا - 17 فروردین 95

4)تحلیل آتی:

همچنان معامله خرید در محدوده ی ۱۰۴۴۵۰۰-۱۰۴۷۰۰۰ تومان با حد ضرر معامله ۱۰۴۰۰۰۰ تومان فعال است، که با رشد قیمتی اونس انتظار حرکت به سمت هدف را داریم.

تحلیل بازار ارز و طلا - 17 فروردین 95

در صورت نیاز، تحلیل در طول بازار به روز رسانی خواهد شد.

5) تحلیل انس :

در نمودار اونس در تایم فریم یکساعته، با شکسته شدن سطح مقاومتی ۱۲۲۳.۸۴ دلار سیگنال خرید صادر شده است. قیمت مناسب برای ورود به معامله خرید همین تراز می باشد. حد ضرر این معامله تراز قیمتی ۱۲۰۸ دلار می باشد. از طرفی اگر با صعود قیمت، سطح مقاومتی مهم بعدی در قیمت ۱۲۲۷.۹۴ دلار نیز شکسته شود، سیگنال خرید جدید دیگری صادر خواهد شد.

تحلیل بازار ارز و طلا - 17 فروردین 95

همچنین در تایم فریم چهار ساعته در آخرین ریزش خود کف بالا تر از کف قبلی خود ساخت این در حالی بود که آرایش امواج ریزشی سه موجی ABC بود و به نظر میرسد این حرکت سه موجی در قالب اصلاح حرکت صعودی قبلی شکل گرفته است. با توجه به آرایش امواج در تایم فریم یک ساعته به نظر میرسد قیمت حداقل تا محدوده خط روند نزولی خود و محدوده قیمتی ۱۲۳۰ دلار رشد کند. اگر به آرایش قیمت در تایم فریم یک ساعته دقت کنید قیمت در ریز موج آخر خود نیز یک حرکت صعودی از محدوده قیمتی ۱۲۰۹ دلار را تا محدوده قیمتی ۱۲۲۳ دلار تجربه کرده است و در جواب این حرکت یک اصلاح ABC را شکل داده است . اگر موج اول صعودی را موج ۱ OR A در نظر بگیریم و اصلاح آن را موج ۲ OR B برچسب گذاری کنیم، آنگاه انتظار میرود قیمت برای موج ۳ OR C تا محدوده ۱۲۳۰ دلار و سپس ۱۲۳۹ دلار رشد کند.

تحلیل بازار ارز و طلا - 17 فروردین 95

تحلیل بازار ارز و طلا - 17 فروردین 95

6) فاصله معاملات :

فاصله معاملات قرارداد آتی سکه سررسید آبان ۹۵ در روز معاملاتی دوشنبه ۱۶ فروردین ۹۵ با سکه نقدی به ازای هر روز، به شرح زیر می باشد:

تحلیل بازار ارز و طلا - 17 فروردین 95

7) تحلیل ارز:

خوشبختانه قیمت دلار مطابق سناریوی مورد انتظار حرکت کرد و تا محدوده ۳۴۵۶ تومان افت کرد و خود را به ۵۰ درصد فیبوناچی ریتریسمنت موج صعودی رساند. اما از انجا که این ریزش در غالب یک موج و در زمان کوتاهی رخ داده است به نظر نمیرسد امواج اصلاحی کاملا به پایان رسیده باشد. لذا انتظار میرود این موج ریزشی موج A از یک حرکت سه موجی ABC باشد. اگر قیمت بخواهد بر اساس فرضیه بالا حرکت کند انتظار میرود از این محدوده برای ساختن موج B شروع به رشد کند و تا ۶۱ درصد موج A و محدوده قیمتی ۳۵۰۰ تومان رشد کند.

تحلیل بازار ارز و طلا - 17 فروردین 95

تحلیلگران: فاطمه توتونچی - مجید حصاری


برچسب‌ها:
فایل‌های پیوست:
1395/01/17
0
/
6
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333