رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
وصنعت (مجاز)
سرمایه گذاری صنعت ومعدن
بورس
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
13

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری صنعت و معدن (وصنعت)
نوع تحلیل : تکنیکال   |   نظر کارشناس : صعودی

132

: در نمودار قیمت سهام شرکت فوق در تایم فریم ماهیانه اما به نظر می رسد در آغاز موج 5 ام صعودی هستیم و اکنون قیمت در حال ساخت امواج داخلی این موج است. بهترین نقطه ورود می تواند در انتهای موج دوم از این 5 موجی باشد اما در مقطع فعلی نیز قیمت در حال ساخت موج 1 از 5 باشد که اصلاح فعلی به نظر میرسد خاتمه موج 4 از 1 از 5 باشد. سپس انتظار داریم وارد 2 از 5 شده و پس از آن محدوده جذابی برای خرید بلند مدت رویت شود.
علت تحلیل: احتمال خاتمه یافتن حرکت اصلاحی و بازگشت به مدار رشد
نتیجه‌گیری: جمع بندی مطلب اینکه خرید در باند حمایتی 124 تا 132 تومان با رعایت حد ضرر 118 تومان و حد سود اول و دوم 150 و 164 تومان می توان اقدام به معامله خرید جهت نوسانگیری و یا با رعایت حد ضرر 90 تومان جهت همراهی در روند بلند مدت با هدف محدوده 224 نمود.

شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن با نماد معاملاتی وصنعت که سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه دارد، در دوره ۱۲ ماهه سود ۲۶۴ ریالی محقق نموده و نسبت به سال گذشته، افت ۱۱ درصدی داشته است که این افت عمدتاً به دلیل عدم فروش سرمایه گذاری ها بوده است. از مهم ترین زیر مجموعه های وصنعت می توان به سیمان فارس و خوزستان، ایران خودرو، لیزینگ صنعت و معدن و بانک پاسارگاد اشاره کرد که تغییر قیمت هر کدام از شرکت های فوق می تواند بر این نماد تأثیر گذار باشد.

از آنجایی که قیمت سهم در روزهای گذشته اصلاح مناسبی را تجربه کرده است، بر آن شدیم تا نگاهی به آخرین وضعیت تکنیکی این نماد داشته باشیم.

در نمودار قیمت سهام شرکت فوق در تایم فریم ماهیانه اما به نظر می رسد در آغاز موج ۵ ام صعودی هستیم و اکنون قیمت در حال ساخت امواج داخلی این موج است. بهترین نقطه ورود می تواند در انتهای موج دوم از این ۵ موجی باشد اما در مقطع فعلی نیز قیمت در حال ساخت موج ۱ از ۵ باشد که اصلاح فعلی به نظر میرسد خاتمه موج ۴ از ۱ از ۵ باشد. سپس انتظار داریم وارد ۲ از ۵ شده و پس از آن محدوده جذابی برای خرید بلند مدت رویت شود. این موج شماری در نمودار زیر به خوبی نشان داده شده است.

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری صنعت و معدن (وصنعت)

در نموداری دیگر در تایم هفته ای شاهد تشکیل تراز حمایتی توسط سه جزء ایچیموکو در زیر قیمت در همین محدوده هستیم که اهمیت باند حمایتی فعلی را دو چندان می نماید.

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری صنعت و معدن (وصنعت)

در تایم فریم روزانه نیز شاهد این هستیم که قیمت به انتهای موج ۴ از ۱ از ۵ بزرگ رسیده است و در همین گام، قیمت جذابی را برای نوسانگیری خرید فراهم ساخته است. این اصلاح از گام ۱۵۶ تا ۱۲۷ تومان انجام شده است و به نظر می رسد باند حمایتی ۱۲۴ تا ۱۳۲ تومان انتهای افت قیمت بوده و پس از آن شاهد رشد قیمت باشیم.

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری صنعت و معدن (وصنعت)

ما حصل تحلیل های فوق در نمودار PnF نیز به زیبایی مشخص است:

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری صنعت و معدن (وصنعت)

جمع بندی مطلب فوق اینکه خرید در باند حمایتی ۱۲۴ تا ۱۳۲ تومان با رعایت حد ضرر ۱۱۸ تومان و حد سود اول و دوم ۱۵۰ و ۱۶۴ تومان می توان اقدام به معامله خرید جهت نوسانگیری و یا با رعایت حد ضرر ۹۰ تومان جهت همراهی در روند بلند مدت با هدف محدوده ۲۲۴ نمود.


برچسب‌ها:

: در نمودار قیمت سهام شرکت فوق در تایم فریم ماهیانه اما به نظر می رسد در آغاز موج 5 ام صعودی هستیم و اکنون قیمت در حال ساخت امواج داخلی این موج است. بهترین نقطه ورود می تواند در انتهای موج دوم از این 5 موجی باشد اما در مقطع فعلی نیز قیمت در حال ساخت موج 1 از 5 باشد که اصلاح فعلی به نظر میرسد خاتمه موج 4 از 1 از 5 باشد. سپس انتظار داریم وارد 2 از 5 شده و پس از آن محدوده جذابی برای خرید بلند مدت رویت شود.
علت تحلیل: احتمال خاتمه یافتن حرکت اصلاحی و بازگشت به مدار رشد
نتیجه‌گیری: جمع بندی مطلب اینکه خرید در باند حمایتی 124 تا 132 تومان با رعایت حد ضرر 118 تومان و حد سود اول و دوم 150 و 164 تومان می توان اقدام به معامله خرید جهت نوسانگیری و یا با رعایت حد ضرر 90 تومان جهت همراهی در روند بلند مدت با هدف محدوده 224 نمود.

شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن با نماد معاملاتی وصنعت که سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه دارد، در دوره ۱۲ ماهه سود ۲۶۴ ریالی محقق نموده و نسبت به سال گذشته، افت ۱۱ درصدی داشته است که این افت عمدتاً به دلیل عدم فروش سرمایه گذاری ها بوده است. از مهم ترین زیر مجموعه های وصنعت می توان به سیمان فارس و خوزستان، ایران خودرو، لیزینگ صنعت و معدن و بانک پاسارگاد اشاره کرد که تغییر قیمت هر کدام از شرکت های فوق می تواند بر این نماد تأثیر گذار باشد.

از آنجایی که قیمت سهم در روزهای گذشته اصلاح مناسبی را تجربه کرده است، بر آن شدیم تا نگاهی به آخرین وضعیت تکنیکی این نماد داشته باشیم.

در نمودار قیمت سهام شرکت فوق در تایم فریم ماهیانه اما به نظر می رسد در آغاز موج ۵ ام صعودی هستیم و اکنون قیمت در حال ساخت امواج داخلی این موج است. بهترین نقطه ورود می تواند در انتهای موج دوم از این ۵ موجی باشد اما در مقطع فعلی نیز قیمت در حال ساخت موج ۱ از ۵ باشد که اصلاح فعلی به نظر میرسد خاتمه موج ۴ از ۱ از ۵ باشد. سپس انتظار داریم وارد ۲ از ۵ شده و پس از آن محدوده جذابی برای خرید بلند مدت رویت شود. این موج شماری در نمودار زیر به خوبی نشان داده شده است.

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری صنعت و معدن (وصنعت)

در نموداری دیگر در تایم هفته ای شاهد تشکیل تراز حمایتی توسط سه جزء ایچیموکو در زیر قیمت در همین محدوده هستیم که اهمیت باند حمایتی فعلی را دو چندان می نماید.

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری صنعت و معدن (وصنعت)

در تایم فریم روزانه نیز شاهد این هستیم که قیمت به انتهای موج ۴ از ۱ از ۵ بزرگ رسیده است و در همین گام، قیمت جذابی را برای نوسانگیری خرید فراهم ساخته است. این اصلاح از گام ۱۵۶ تا ۱۲۷ تومان انجام شده است و به نظر می رسد باند حمایتی ۱۲۴ تا ۱۳۲ تومان انتهای افت قیمت بوده و پس از آن شاهد رشد قیمت باشیم.

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری صنعت و معدن (وصنعت)

ما حصل تحلیل های فوق در نمودار PnF نیز به زیبایی مشخص است:

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری صنعت و معدن (وصنعت)

جمع بندی مطلب فوق اینکه خرید در باند حمایتی ۱۲۴ تا ۱۳۲ تومان با رعایت حد ضرر ۱۱۸ تومان و حد سود اول و دوم ۱۵۰ و ۱۶۴ تومان می توان اقدام به معامله خرید جهت نوسانگیری و یا با رعایت حد ضرر ۹۰ تومان جهت همراهی در روند بلند مدت با هدف محدوده ۲۲۴ نمود.


برچسب‌ها:
1394/12/17
0
/
5
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333