رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

تحولی در بازار اتان
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : بدون تغییر

75

: برای اولین بار در تاریخ : هزینه نهایی تولیدات انواع پلاستیک در اروپا به وسیله قیمت نفت تعیین نمی‌شود. طبق محاسبات پلتس، استفاده از گاز مانت بلویو (شهری در تگزاس) با ارزش 113 دلار در تن و با فرض هزینه لجستیک 100 دلار در هر تن، هزینه متغیر ورود اتان آمریکا به اروپا منهای هزینه فروش هرگونه محصول پتروشیمی حاصل از شکستن گاز در اروپا، 134 دلار در هر تن خواهد بود. همین محاسبات برای نفتای اروپا 56 دلار در هر تن می‌باشد. به عبارتی دیگر، برای اولین بار در تاریخ هزینه نهایی تولیدات انواع پلاستیک در اروپا به وسیله ...

تحولی در بازار اتان

طی چند هفته آتی اولین کشتی حامل گاز شیل آمریکا به اروپا (سواحل جنوبی نروژ) خواهد رسید و این پایانی برای جست وجوی چهارمین شرکت بزرگ شیمیایی جهان اینیوس برای خوراک ارزان قیمت خواهد بود.

شرکت های اروپایی که با هزینه نهایی بالای خود دست و پنجه نرم می کردند به دنبال خوراک ارزان قیمت بودند و حالا این کشورها با عقد قرارداد با گاز شیل آمریکا، به منابع فراوان و ارزان قیمت اتان دست یافته اند.

شرکت اینیوس به منظور وارد کردن گاز آمریکا اقدام به عقد قراردادی ۲ میلیارد دلاری برای ساخت کشتی ها و تجهیزات ذخیره سازی نموده است. شرکت های Borealis، Sabic و Reliance نیز سرمایه گذاری های مشابهی روی کشتی های حمل و نقل گاز انجام داده اند.

برای اولین بار در تاریخ : هزینه نهایی تولیدات انواع پلاستیک در اروپا به وسیله قیمت نفت تعیین نمی شود

با ورود کشتی ها به سواحل نروژ و رسیدن آن به شرکت اینیوس دیگر انتظار قیمت بالا برای اتان را باید به فراموشی سپرد. طبق محاسبات پلتس، استفاده از گاز مانت بلویو (شهری در تگزاس) با ارزش 113 دلار در تن و با فرض هزینه لجستیک 100 دلار در هر تن، هزینه متغیر ورود اتان آمریکا به اروپا منهای هزینه فروش هرگونه محصول پتروشیمی حاصل از شکستن گاز در اروپا، 134 دلار در هر تن خواهد بود. همین محاسبات برای نفتای اروپا 56 دلار در هر تن می باشد. به عبارتی دیگر، برای اولین بار در تاریخ هزینه نهایی تولیدات انواع پلاستیک در اروپا به وسیله قیمت نفت تعیین نمی شود، بلکه به وسیله گاز آمریکا تعیین می شود.

1

کسانی که مبادرت به امضا معاملات اتان می کنند به دو دلیل ادعا می کنند که این تغییر الگو بیشتر از اینکه سود داشته باشد به ضرر آنان تمام خواهد شد.

رابطه میان اتان، گاز، نفتا و نفت خام

اولین دلیل این است که اگرچه قیمت نفت به صورت موقتی کاهش یافته، اما معاملات خرید اتان طی یک دهه اخیر شاهد کاهش نرخ تحویل بوده است. ارزش اتان آمریکا رابطه قوی با قیمت گاز دارد، این در حالی است که به لحاظ تاریخی بین نفتا و نفت خام همبستگی قوی ای وجود دارد. بنابراین رابطه موجود بین این دو محصول نشان می دهد که نفتا نسبت به اتان گران تر است. این موضوع چرایی استفاده بیشتر از اتان نسبت به نفتا را توجیه می کند.

نسبت رابطه میان نفت خام و گاز طبیعی در آمریکا در سال ۲۰۱۲ به طور میانگین ۲۹ بوده است و چشم انداز رابطه قوی میان نفت خام و اتان دیده می شده است. اما این نسبت در حال حاضر تقریباً به ۱۵ رسیده که کمترین سطح از سال ۲۰۰۹ تا کنون می باشد (یعنی زمانی که قیمت گاز و اتان خیلی بیشتر از قیمت کنونی بوده است). طبق پیش بینی Bentek، چشم انداز این نسبت در امسال بهتر از قبل خواهد بود و به میانگین ۲۱ خواهد رسید، اما مجدداً افت پیدا خواهد کرد و در سال ۲۰۲۰ به ۱۷.۲ تنزل خواهد کرد.

دومین دلیل این است که هزینه نقدی گاز که در نمودار مشاهده می شود با هزینه ای که شرکت های Ineos Sabic, Borealis و Relianceبابت اتان پرداخت می کنند یکی نیست. منابع آگاه موجود در این شرکت ها گفته اند که بسیاری از این معاملات که بر روی نفتا انجام می شود، هنوز هم برای شرکت ها سودآور است. در حال حاضر قیمت نفت خام در محدوده ۳۴ دلار در هر بشکه قرار دارد و صحبت ها بر سر این است که قیمت ها به ۲۰ دلار سقوط خواهد کرد و یا اینکه تا سطح ۶۵ دلار به ازای هر بشکه صعود خواهد نمود.

اما در نهایت می توان گفت که قیمت اتان به تصمیم تولیدکنندگان اروپایی برای امضا کردن قراردادهای بیشتر خرید اتان آمریکایی بستگی عمیقی دارد. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی بسیار بعید است که این شرکت ها در کوتاه مدت دست به عقد قراردادهای جدید بزنند و اگر در بلند مدت این اتفاق بیافتد، بعید است که به تغییر قیمت نفتا کمکی کند.: برای اولین بار در تاریخ : هزینه نهایی تولیدات انواع پلاستیک در اروپا به وسیله قیمت نفت تعیین نمی‌شود. طبق محاسبات پلتس، استفاده از گاز مانت بلویو (شهری در تگزاس) با ارزش 113 دلار در تن و با فرض هزینه لجستیک 100 دلار در هر تن، هزینه متغیر ورود اتان آمریکا به اروپا منهای هزینه فروش هرگونه محصول پتروشیمی حاصل از شکستن گاز در اروپا، 134 دلار در هر تن خواهد بود. همین محاسبات برای نفتای اروپا 56 دلار در هر تن می‌باشد. به عبارتی دیگر، برای اولین بار در تاریخ هزینه نهایی تولیدات انواع پلاستیک در اروپا به وسیله ...

تحولی در بازار اتان

طی چند هفته آتی اولین کشتی حامل گاز شیل آمریکا به اروپا (سواحل جنوبی نروژ) خواهد رسید و این پایانی برای جست وجوی چهارمین شرکت بزرگ شیمیایی جهان اینیوس برای خوراک ارزان قیمت خواهد بود.

شرکت های اروپایی که با هزینه نهایی بالای خود دست و پنجه نرم می کردند به دنبال خوراک ارزان قیمت بودند و حالا این کشورها با عقد قرارداد با گاز شیل آمریکا، به منابع فراوان و ارزان قیمت اتان دست یافته اند.

شرکت اینیوس به منظور وارد کردن گاز آمریکا اقدام به عقد قراردادی ۲ میلیارد دلاری برای ساخت کشتی ها و تجهیزات ذخیره سازی نموده است. شرکت های Borealis، Sabic و Reliance نیز سرمایه گذاری های مشابهی روی کشتی های حمل و نقل گاز انجام داده اند.

برای اولین بار در تاریخ : هزینه نهایی تولیدات انواع پلاستیک در اروپا به وسیله قیمت نفت تعیین نمی شود

با ورود کشتی ها به سواحل نروژ و رسیدن آن به شرکت اینیوس دیگر انتظار قیمت بالا برای اتان را باید به فراموشی سپرد. طبق محاسبات پلتس، استفاده از گاز مانت بلویو (شهری در تگزاس) با ارزش 113 دلار در تن و با فرض هزینه لجستیک 100 دلار در هر تن، هزینه متغیر ورود اتان آمریکا به اروپا منهای هزینه فروش هرگونه محصول پتروشیمی حاصل از شکستن گاز در اروپا، 134 دلار در هر تن خواهد بود. همین محاسبات برای نفتای اروپا 56 دلار در هر تن می باشد. به عبارتی دیگر، برای اولین بار در تاریخ هزینه نهایی تولیدات انواع پلاستیک در اروپا به وسیله قیمت نفت تعیین نمی شود، بلکه به وسیله گاز آمریکا تعیین می شود.

1

کسانی که مبادرت به امضا معاملات اتان می کنند به دو دلیل ادعا می کنند که این تغییر الگو بیشتر از اینکه سود داشته باشد به ضرر آنان تمام خواهد شد.

رابطه میان اتان، گاز، نفتا و نفت خام

اولین دلیل این است که اگرچه قیمت نفت به صورت موقتی کاهش یافته، اما معاملات خرید اتان طی یک دهه اخیر شاهد کاهش نرخ تحویل بوده است. ارزش اتان آمریکا رابطه قوی با قیمت گاز دارد، این در حالی است که به لحاظ تاریخی بین نفتا و نفت خام همبستگی قوی ای وجود دارد. بنابراین رابطه موجود بین این دو محصول نشان می دهد که نفتا نسبت به اتان گران تر است. این موضوع چرایی استفاده بیشتر از اتان نسبت به نفتا را توجیه می کند.

نسبت رابطه میان نفت خام و گاز طبیعی در آمریکا در سال ۲۰۱۲ به طور میانگین ۲۹ بوده است و چشم انداز رابطه قوی میان نفت خام و اتان دیده می شده است. اما این نسبت در حال حاضر تقریباً به ۱۵ رسیده که کمترین سطح از سال ۲۰۰۹ تا کنون می باشد (یعنی زمانی که قیمت گاز و اتان خیلی بیشتر از قیمت کنونی بوده است). طبق پیش بینی Bentek، چشم انداز این نسبت در امسال بهتر از قبل خواهد بود و به میانگین ۲۱ خواهد رسید، اما مجدداً افت پیدا خواهد کرد و در سال ۲۰۲۰ به ۱۷.۲ تنزل خواهد کرد.

دومین دلیل این است که هزینه نقدی گاز که در نمودار مشاهده می شود با هزینه ای که شرکت های Ineos Sabic, Borealis و Relianceبابت اتان پرداخت می کنند یکی نیست. منابع آگاه موجود در این شرکت ها گفته اند که بسیاری از این معاملات که بر روی نفتا انجام می شود، هنوز هم برای شرکت ها سودآور است. در حال حاضر قیمت نفت خام در محدوده ۳۴ دلار در هر بشکه قرار دارد و صحبت ها بر سر این است که قیمت ها به ۲۰ دلار سقوط خواهد کرد و یا اینکه تا سطح ۶۵ دلار به ازای هر بشکه صعود خواهد نمود.

اما در نهایت می توان گفت که قیمت اتان به تصمیم تولیدکنندگان اروپایی برای امضا کردن قراردادهای بیشتر خرید اتان آمریکایی بستگی عمیقی دارد. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی بسیار بعید است که این شرکت ها در کوتاه مدت دست به عقد قراردادهای جدید بزنند و اگر در بلند مدت این اتفاق بیافتد، بعید است که به تغییر قیمت نفتا کمکی کند.


1394/10/22
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333