رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

سرانجام تسهیلات بانکی
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : نزولی

87

: صنعت بانکداری نه تنها در اقتصاد ایران بلکه در اقتصاد جهان صنعت بسیار بااهمیتی است. بر این اساس تمرکز و نگاه دولت بر این صنعت سنگینی می‌کند و هراز چند گاهی شاهد اخبار مختلف در خصوص فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری هستیم. نگاهی به عملکرد ناصحیح بانک‌ها در زمینه تسهیلات دهی - البته نباید از نقش دولت در تسهیلات تکلیفی بانک‌هاچشم پوشاند - و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت نشان می‌دهد بخش عظیمی از دارایی‌های صنعت بانکداری بلوک شده است و بازدهی ندارد. عدم جذابیت این صنعت برای سرمایه‌گذاری تهدیدی جدی برای جذب..

سرانجام تسهیلات بانکی

صنعت بانکداری نه تنها در اقتصاد ایران بلکه در اقتصاد جهان صنعت بسیار بااهمیتی است. بر این اساس تمرکز و نگاه دولت بر این صنعت سنگینی می کند و هراز چند گاهی شاهد اخبار مختلف در خصوص فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری هستیم. یکی از این اخبار کاهش سود سپرده های بانک هاست که اتفاقا اکثر فعالین بازار سرمایه از آن استقبال می کنند. اما اگر این اتفاق در این برهه از زمان رخ دهد چقدر می تواند به تضعیف بانک ها بی انجامد؟ نگاهی به عملکرد ناصحیح بانک ها در زمینه تسهیلات دهی - البته نباید از نقش دولت در تسهیلات تکلیفی بانک هاچشم پوشاند - و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت نشان می دهد بخش عظیمی از دارایی های صنعت بانکداری بلوک شده است و بازدهی ندارد. عدم جذابیت این صنعت برای سرمایه گذاری تهدیدی جدی برای جذب سپرده و ادامه حرکت بانک ها - حتی بانک های زامبی - محسوب می شود.

بانک زامبی (Zombie Bank) به بانک یا موسسه مالی اطلاق می شود که خالص دارایی آن منفی باشد. هرچند که این دسته از بانک ها از نظر ترازنامه ورشکسته محسوب می شوند، اما با وجود پشتیبانی مالی دولتی به فعالیت خود ادامه می دهند. ترازنامه بانک های زامبی بطور معمول حاوی نسبت بالایی از دارایی های سمی یا دارایی هایی با بازده بسیار پایین هستند که درآمد حاصل از آنها غیرقابل پیش بینی است. دولت ها و بانک های مرکزی معمولا برای جلوگیری از ضربه خوردن به سیستم مالی و بانکی کشور برای این دسته از بانک ها پشتیبانی مالی فراهم کرده تا بتوانند بعد از مدتی به حالت سوددهی رسیده و عملا احیا شوند. گفته می شود برخی بانک های کشورمان در این وضعیت قرار دارند یا در شرف زامبی شدن هستند، اما شناسایی دقیق این دسته از بانک ها با استناد به صورت های مالی غیرشفاف فعلی ممکن نیست.

یکی از موارد تبدیل دارایی های بانک ها به دارایی های سمی، پیدایش مطالبات معوق است؛ این موضوع علاوه بر کاهش سودآوری بانک ها، موجب کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد، عدم اختصاص به موقع اعتبارات به درخواست های مولد حوزه صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی و در نهایت رکود اقتصادی میگردد. ذکر این نکته ضروری است که اطلاعات منتشر شده از سوی بانک ها به شدت غیرشفاف و در برخی مواقع بزک شده است. بر این اساس، اطلاعات استخراج شده از صورت های مالی بانک ها اگرچه شمایی کلی از وضعیت را منعکس می کند اما به همان میزان غیرشفاف بودن، مبهم است.

جدول ذیل جمع تسهیلات مشکوک الوصول، معوق و سررسید گذشته (تسهیلات غیر جاری) در شش ماهه نخست سال را نشان می دهد که با انتهای سال مالی ۹۳ مقایسه شده اند .

1استخراج از ترازنامه بانک های مورد بررسی

اهمیت جدول بالا از آنجایی مشخص می شود که به طور میانگین حدود ۶۰ درصد از دارایی های بانک ها را تسهیلات تشکیل می دهد. بنابراین در صورت نکول مشتریان در پرداخت وام هزینه مطالبات بانک ها بالا می رود؛ به طوری که هزینه مطالبات ممکن است بسیاری از بانک ها را زیان ده کند. با این حال جدول بالا به تنهایی نمی تواند دید خوبی از وضعیت تسهیلات بانک ها را ارایه دهد بنابراین بد نیست نگاهی به نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بی ا ندازیم. به عبارتی این نسبت سطح سلامت بانک ها در این سر فصل را بهتر نشان می دهد.

2استخراج از ترازنامه بانک های مورد بررسی

با مشاهده نمودار بالا متوجه می شویم اگرچه بانک خاورمیانه در میان ۹ بانک مورد بررسی بیشترین رشد را در تسهیلات غیرجاری خود داشته ولی کمترین درصد را در نسبت "تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات" به خود اختصاص داده است به عبارتی دارایی های بانک خاومیانه از این نظر نسبت به دیگر بانک های بررسی شده دارای کیفیت بیشتری هستند. شایان ذکر است طی بررسی های انجام شده این نسبت برای ۲۲ بانک پذیرفته شده در بورس در سال ۹۳ به طور میانگین برابر ۱۳ درصد بوده است.

تسهیلات پرداختی و هدف از آن

تسهیلات پرداختی بانک ها طی 8 ماهه ابتدایی سال 1394 به بخش های اقتصادی مبلغ 2197.6 هزار میلیارد ریال می باشد که در مقایسه با 8 ماهه سال گذشته مبلغ 129.5 هزار میلیارد ریال (معادل6.3 درصد) افزایش داشته است.
جدول شماره 1 بیانگر سهم بخش ها از تسهیلات پرداختی بانک ها است. سهم تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش صنعت و معدن طی 8 ماهه سال جاری 642.8 هزار میلیارد ریال (معادل 29.2 درصد) بوده که نسبت به 8 ماهه سال گذشته 4.4 هزار میلیارد ریال (معادل 0.7 درصد) کاهش داشته است.

2

2استخراج از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

جدول شماره 2 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش های اقتصادی طی 8 ماهه سال جاری می باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش های اقتصادی طی 8 ماهه سال جاری مبلغ 1390.1 هزار میلیارد ریال معادل 63.3 درصد کل تسهیلات پرداختی می باشد که در مقایسه با 8 ماهه سال گذشته مبلغ 143.8 هزار میلیارد ریال معادل 11.5 درصد افزایش داشته است.

در جدول شماره 2 مشاهده می شود که سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 8 ماهه سال جاری معادل 531.1 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 38.2 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ 1390.1 هزار میلیارد ریال) می باشد.
ملاحظه می شود از 642.8 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی دربخش صنعت و معدن معادل 82.6 درصد آن (مبلغ 531.1 هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری می باشد.

3استخراج از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

2

3

22

تهیه و تنظیم: واحد مشاوره و سرمایه گذاری کارگزاری «نهایت نگر»: صنعت بانکداری نه تنها در اقتصاد ایران بلکه در اقتصاد جهان صنعت بسیار بااهمیتی است. بر این اساس تمرکز و نگاه دولت بر این صنعت سنگینی می‌کند و هراز چند گاهی شاهد اخبار مختلف در خصوص فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری هستیم. نگاهی به عملکرد ناصحیح بانک‌ها در زمینه تسهیلات دهی - البته نباید از نقش دولت در تسهیلات تکلیفی بانک‌هاچشم پوشاند - و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت نشان می‌دهد بخش عظیمی از دارایی‌های صنعت بانکداری بلوک شده است و بازدهی ندارد. عدم جذابیت این صنعت برای سرمایه‌گذاری تهدیدی جدی برای جذب..

سرانجام تسهیلات بانکی

صنعت بانکداری نه تنها در اقتصاد ایران بلکه در اقتصاد جهان صنعت بسیار بااهمیتی است. بر این اساس تمرکز و نگاه دولت بر این صنعت سنگینی می کند و هراز چند گاهی شاهد اخبار مختلف در خصوص فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری هستیم. یکی از این اخبار کاهش سود سپرده های بانک هاست که اتفاقا اکثر فعالین بازار سرمایه از آن استقبال می کنند. اما اگر این اتفاق در این برهه از زمان رخ دهد چقدر می تواند به تضعیف بانک ها بی انجامد؟ نگاهی به عملکرد ناصحیح بانک ها در زمینه تسهیلات دهی - البته نباید از نقش دولت در تسهیلات تکلیفی بانک هاچشم پوشاند - و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت نشان می دهد بخش عظیمی از دارایی های صنعت بانکداری بلوک شده است و بازدهی ندارد. عدم جذابیت این صنعت برای سرمایه گذاری تهدیدی جدی برای جذب سپرده و ادامه حرکت بانک ها - حتی بانک های زامبی - محسوب می شود.

بانک زامبی (Zombie Bank) به بانک یا موسسه مالی اطلاق می شود که خالص دارایی آن منفی باشد. هرچند که این دسته از بانک ها از نظر ترازنامه ورشکسته محسوب می شوند، اما با وجود پشتیبانی مالی دولتی به فعالیت خود ادامه می دهند. ترازنامه بانک های زامبی بطور معمول حاوی نسبت بالایی از دارایی های سمی یا دارایی هایی با بازده بسیار پایین هستند که درآمد حاصل از آنها غیرقابل پیش بینی است. دولت ها و بانک های مرکزی معمولا برای جلوگیری از ضربه خوردن به سیستم مالی و بانکی کشور برای این دسته از بانک ها پشتیبانی مالی فراهم کرده تا بتوانند بعد از مدتی به حالت سوددهی رسیده و عملا احیا شوند. گفته می شود برخی بانک های کشورمان در این وضعیت قرار دارند یا در شرف زامبی شدن هستند، اما شناسایی دقیق این دسته از بانک ها با استناد به صورت های مالی غیرشفاف فعلی ممکن نیست.

یکی از موارد تبدیل دارایی های بانک ها به دارایی های سمی، پیدایش مطالبات معوق است؛ این موضوع علاوه بر کاهش سودآوری بانک ها، موجب کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد، عدم اختصاص به موقع اعتبارات به درخواست های مولد حوزه صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی و در نهایت رکود اقتصادی میگردد. ذکر این نکته ضروری است که اطلاعات منتشر شده از سوی بانک ها به شدت غیرشفاف و در برخی مواقع بزک شده است. بر این اساس، اطلاعات استخراج شده از صورت های مالی بانک ها اگرچه شمایی کلی از وضعیت را منعکس می کند اما به همان میزان غیرشفاف بودن، مبهم است.

جدول ذیل جمع تسهیلات مشکوک الوصول، معوق و سررسید گذشته (تسهیلات غیر جاری) در شش ماهه نخست سال را نشان می دهد که با انتهای سال مالی ۹۳ مقایسه شده اند .

1استخراج از ترازنامه بانک های مورد بررسی

اهمیت جدول بالا از آنجایی مشخص می شود که به طور میانگین حدود ۶۰ درصد از دارایی های بانک ها را تسهیلات تشکیل می دهد. بنابراین در صورت نکول مشتریان در پرداخت وام هزینه مطالبات بانک ها بالا می رود؛ به طوری که هزینه مطالبات ممکن است بسیاری از بانک ها را زیان ده کند. با این حال جدول بالا به تنهایی نمی تواند دید خوبی از وضعیت تسهیلات بانک ها را ارایه دهد بنابراین بد نیست نگاهی به نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بی ا ندازیم. به عبارتی این نسبت سطح سلامت بانک ها در این سر فصل را بهتر نشان می دهد.

2استخراج از ترازنامه بانک های مورد بررسی

با مشاهده نمودار بالا متوجه می شویم اگرچه بانک خاورمیانه در میان ۹ بانک مورد بررسی بیشترین رشد را در تسهیلات غیرجاری خود داشته ولی کمترین درصد را در نسبت "تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات" به خود اختصاص داده است به عبارتی دارایی های بانک خاومیانه از این نظر نسبت به دیگر بانک های بررسی شده دارای کیفیت بیشتری هستند. شایان ذکر است طی بررسی های انجام شده این نسبت برای ۲۲ بانک پذیرفته شده در بورس در سال ۹۳ به طور میانگین برابر ۱۳ درصد بوده است.

تسهیلات پرداختی و هدف از آن

تسهیلات پرداختی بانک ها طی 8 ماهه ابتدایی سال 1394 به بخش های اقتصادی مبلغ 2197.6 هزار میلیارد ریال می باشد که در مقایسه با 8 ماهه سال گذشته مبلغ 129.5 هزار میلیارد ریال (معادل6.3 درصد) افزایش داشته است.
جدول شماره 1 بیانگر سهم بخش ها از تسهیلات پرداختی بانک ها است. سهم تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش صنعت و معدن طی 8 ماهه سال جاری 642.8 هزار میلیارد ریال (معادل 29.2 درصد) بوده که نسبت به 8 ماهه سال گذشته 4.4 هزار میلیارد ریال (معادل 0.7 درصد) کاهش داشته است.

2

2استخراج از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

جدول شماره 2 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش های اقتصادی طی 8 ماهه سال جاری می باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش های اقتصادی طی 8 ماهه سال جاری مبلغ 1390.1 هزار میلیارد ریال معادل 63.3 درصد کل تسهیلات پرداختی می باشد که در مقایسه با 8 ماهه سال گذشته مبلغ 143.8 هزار میلیارد ریال معادل 11.5 درصد افزایش داشته است.

در جدول شماره 2 مشاهده می شود که سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 8 ماهه سال جاری معادل 531.1 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 38.2 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ 1390.1 هزار میلیارد ریال) می باشد.
ملاحظه می شود از 642.8 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی دربخش صنعت و معدن معادل 82.6 درصد آن (مبلغ 531.1 هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری می باشد.

3استخراج از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

2

3

22

تهیه و تنظیم: واحد مشاوره و سرمایه گذاری کارگزاری «نهایت نگر»


1394/10/13
0
/
6
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333