رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

عوامل تأثیرگذار بر قیمت طلا در سال 2016
نوع تحلیل : گزارش   |   نظر کارشناس : صعودی

66

: علیرغم انتظار تأثیر منفی افزایش نرخ بهره آمریکا بر نرخ طلا، شورای جهانی طلا معتقد به رشد قیمت این فلز گران‌بها در سال 2016 است. گفتنی است عواملی چون سهم بالای کشورهای آسیایی در تقاضای طلا، حوزه امن سرمایه‌گذاری این فلز در برابر نوسان‌ها، افزایش سطح درآمد کشورهای نوظهور، پیش خور شدن قیمت‌ها قبل از تصمیم فدرال رزرو بر تصمیم خوشبینانه این نهاد مؤثر بوده‌اند.

نظر شورای جهانی طلا درباره افق قیمت ها

در باره افق قیمت طلا سال آینده میلادی دیدگاه های مخلتفی مطرح شده است. عده ای از کارشناسان معتقدند سال ۲۰۱۶ سال کاهش دوباره قیمت طلاست زیرا افزایش ارزش دلار جذابیت طلا را کاهش خواهد داد. اگرچه بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده افزایش نرخ های بهره در سال آینده تدریجی خواهد بود اما در هر حال با اجرای این برنامه، ارزش دلار رشد می کند. در این میان شورای جهانی طلا در گزارش پایان سال خود دیدگاهی دیگر را مطرح کرده است.این نهاد معتقد است سال آینده به رغم افزایش نرخ های بهره در آمریکا، قیمت طلا رشد خواهد کرد. در این گزارش آمده است، تاثیر محدود شدن سیاست های حمایتی بانک مرکزی آمریکا لزوما برای بازار طلا منفی نیست. اگرچه در ماه های آینده نیز ارزش دلار بیشترین تاثیر را بر قیمت طلا خواهد داشت اما باید به این نکته توجه کرد که ۹۰ درصد تقاضای فیزیکی برای طلا از اقتصادهای آسیایی بویژه چین و هند نشات می گیرد و افزایش ارزش دلار اگر سبب کاهش قیمت طلا شود بر تقاضای فیزیکی در این کشورها خواهد افزود و این عامل سبب خواهد شد قیمت ها از سطوح کنونی پایین تر نرود.

از سوی دیگر طلا همچنان حوزه ای امن برای سرمایه گذاری در برابر نوسان هاست. افزایش نوسان ها بویژه در بازارهای مالی اروپا و آمریکا بر جذابیت طلا می افزاید.

سومین عامل رشد قیمت طلا در سال آینده میلادی، افزایش سطح درآمدها در اقتصادهای نوظهور است. در سال آینده، نرخ رشد اقتصادهای یاد شده کمتر از امسال است اما در هر حال بر درآمدها افزوده خواهد شد و این عاملی برای افزایش تقاضای فیزیکی است.

عامل دیگر خوشبینی نسبت به افق بازار طلا در سال آینده میلادی این است که تاثیر افزایش نرخ های بهره در آمریکا بر قیمت ها، از پیش گذاشته شده است و از این پس بر شدت این تاثیر افزوده نخواهد شد.

نکته مهم دیگر این است که ارتباط تنگاتنگ بازارهای مالی سبب شده ریسک های سیستماتیک هم مکررتر شود و هم بزرگ تر. در حال حاضر قیمت سهام در اکثر بازارهای بزرگ، در بالاترین میزان در چند دهه اخیر قرار دارد و سرمایه گذاران به شدت در معرض ریسک های مختلف هستند. طلا به عنوان دارایی نقد شونده می تواند در برابر این ریسک ها از سرمایه گذاران محافظت کند و این عاملی برای جذابیت این فلز است.

دیدگاه شورای جهانی طلا دیدگاهی خوشبینانه است که در آن به توقف روند سه ساله کاهش قیمت طلا اشاره شده است. قیمت طلا در حال حاضر نسبت به ابتدای سال جاری میلادی ۱۴۵ دلار پایین تر است. بعید است قیمت ها از این میزان پایین تر رود.

در زیر نمودار تغییرات قیمت هر اونس طلا در یک سال اخیر نشان داده شده است:

1

منبع:http://jahansahm.com/news/۳۲۴۷۱/%D۹%۸۶%D۸%B۸%D۸%B۱-%D۸%B۴%D۹%۸۸%D۸%B۱%D۸%A۷%DB%۸C-%D۸%AC%D۹%۸۷%D۸%A۷%D۹%۸۶%DB%۸C-%D۸%B۷%D۹%۸۴%D۸%A۷-%D۸%AF%D۸%B۱%D۸%A۸%D۸%A۷%D۸%B۱%D۹%۸۷-%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۹%۸۲-%D۹%۸۲%DB%۸C%D۹%۸۵%D۸%AA-%D۹%۸۷%D۸%A۷: علیرغم انتظار تأثیر منفی افزایش نرخ بهره آمریکا بر نرخ طلا، شورای جهانی طلا معتقد به رشد قیمت این فلز گران‌بها در سال 2016 است. گفتنی است عواملی چون سهم بالای کشورهای آسیایی در تقاضای طلا، حوزه امن سرمایه‌گذاری این فلز در برابر نوسان‌ها، افزایش سطح درآمد کشورهای نوظهور، پیش خور شدن قیمت‌ها قبل از تصمیم فدرال رزرو بر تصمیم خوشبینانه این نهاد مؤثر بوده‌اند.

نظر شورای جهانی طلا درباره افق قیمت ها

در باره افق قیمت طلا سال آینده میلادی دیدگاه های مخلتفی مطرح شده است. عده ای از کارشناسان معتقدند سال ۲۰۱۶ سال کاهش دوباره قیمت طلاست زیرا افزایش ارزش دلار جذابیت طلا را کاهش خواهد داد. اگرچه بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده افزایش نرخ های بهره در سال آینده تدریجی خواهد بود اما در هر حال با اجرای این برنامه، ارزش دلار رشد می کند. در این میان شورای جهانی طلا در گزارش پایان سال خود دیدگاهی دیگر را مطرح کرده است.این نهاد معتقد است سال آینده به رغم افزایش نرخ های بهره در آمریکا، قیمت طلا رشد خواهد کرد. در این گزارش آمده است، تاثیر محدود شدن سیاست های حمایتی بانک مرکزی آمریکا لزوما برای بازار طلا منفی نیست. اگرچه در ماه های آینده نیز ارزش دلار بیشترین تاثیر را بر قیمت طلا خواهد داشت اما باید به این نکته توجه کرد که ۹۰ درصد تقاضای فیزیکی برای طلا از اقتصادهای آسیایی بویژه چین و هند نشات می گیرد و افزایش ارزش دلار اگر سبب کاهش قیمت طلا شود بر تقاضای فیزیکی در این کشورها خواهد افزود و این عامل سبب خواهد شد قیمت ها از سطوح کنونی پایین تر نرود.

از سوی دیگر طلا همچنان حوزه ای امن برای سرمایه گذاری در برابر نوسان هاست. افزایش نوسان ها بویژه در بازارهای مالی اروپا و آمریکا بر جذابیت طلا می افزاید.

سومین عامل رشد قیمت طلا در سال آینده میلادی، افزایش سطح درآمدها در اقتصادهای نوظهور است. در سال آینده، نرخ رشد اقتصادهای یاد شده کمتر از امسال است اما در هر حال بر درآمدها افزوده خواهد شد و این عاملی برای افزایش تقاضای فیزیکی است.

عامل دیگر خوشبینی نسبت به افق بازار طلا در سال آینده میلادی این است که تاثیر افزایش نرخ های بهره در آمریکا بر قیمت ها، از پیش گذاشته شده است و از این پس بر شدت این تاثیر افزوده نخواهد شد.

نکته مهم دیگر این است که ارتباط تنگاتنگ بازارهای مالی سبب شده ریسک های سیستماتیک هم مکررتر شود و هم بزرگ تر. در حال حاضر قیمت سهام در اکثر بازارهای بزرگ، در بالاترین میزان در چند دهه اخیر قرار دارد و سرمایه گذاران به شدت در معرض ریسک های مختلف هستند. طلا به عنوان دارایی نقد شونده می تواند در برابر این ریسک ها از سرمایه گذاران محافظت کند و این عاملی برای جذابیت این فلز است.

دیدگاه شورای جهانی طلا دیدگاهی خوشبینانه است که در آن به توقف روند سه ساله کاهش قیمت طلا اشاره شده است. قیمت طلا در حال حاضر نسبت به ابتدای سال جاری میلادی ۱۴۵ دلار پایین تر است. بعید است قیمت ها از این میزان پایین تر رود.

در زیر نمودار تغییرات قیمت هر اونس طلا در یک سال اخیر نشان داده شده است:

1

منبع:http://jahansahm.com/news/۳۲۴۷۱/%D۹%۸۶%D۸%B۸%D۸%B۱-%D۸%B۴%D۹%۸۸%D۸%B۱%D۸%A۷%DB%۸C-%D۸%AC%D۹%۸۷%D۸%A۷%D۹%۸۶%DB%۸C-%D۸%B۷%D۹%۸۴%D۸%A۷-%D۸%AF%D۸%B۱%D۸%A۸%D۸%A۷%D۸%B۱%D۹%۸۷-%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۹%۸۲-%D۹%۸۲%DB%۸C%D۹%۸۵%D۸%AA-%D۹%۸۷%D۸%A۷


1394/09/28
0
/
7
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333