رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه
شرکت شاخص
نظر شما راجع به این نماد چیست؟
نظرات معتبر: 0
ضریب توجه:
رصدکنندگان:
100

بررسی وضعیت شاخص کل در تایم هفتگی
نوع تحلیل : تکنیکال   |   نظر کارشناس : صعودی

68

: شاخص کل در روزهای اخیر، پس از واکنش مثبت به کف حمایتی، رشدی بیش از 1000 واحد را تجربه کرده که به نظر می‌رسد این روزها یک بار دیگر، نظر فعالان اقتصادی را به خود جلب نموده...
علت تحلیل: واکنش مثبت به سطوح حمایتی و رشد بیش از 2000 واحدی در روزهای اخیر نزدیک شدن به سطوح مقاومتی که می‌توانند برای ادامه مسیر، تعیین کننده باشند
نتیجه‌گیری: نوسانات مثبت شاخص کل در روزهای اخیر می‌تواند چراغ سبزی بر رشد برخی صنایع هم در کوتاه مدت و هم به دید سهامداری و بلند مدت باشد. اما بازار از نمای کلی، کماکان انتظار می‌رود درگیر نوسان منفی و اصلاح باشد و لذا زمینه برای ورود همه جانبه، فراهم نیست.

در روزهای اخیر، شاهد واکنش مثبت شاخص کل به محدوده حمایتی اش در تراز ۶۱۰۰۰ واحد بود ه ایم. و این واکنش و متعاقب آن، همراه شدن با پارامترهای تأثیرگذار اقتصادی و بسته حمایتی دولت به جهت خروج از رکود، بار دیگر توجه بسیاری از فعالان بازارهای مالی را به خود جلب نموده است. لذا، نکته حائز اهمیت در این وضعیت، بررسی سناریوهای پیش رو در مسیر صعود و نزول و احتمال وقوع هر کدام است.

چنانچه خیلی ساده و کلاسیک بخواهیم انتهای نمودار را درون یک الگوی جمع شونده شبیه مثلث مدل نماییم، میتوان رشد اخیر را در قالب پولبک به خط پایین این الگو قلمداد کرد. اما از آنجایی که در همین راستا، تراز کف در الگو در ۶۱۵۳۲ واحد هنوز با بدنه کندل های هفتگی شکسته نشده است، لذا نمی توان صرفاً بر اساس این الگو، منتظر نوسانات منفی و فرصت فروش بود.

اما در قالب نوسانات روزانه، در تحلیل های قبلی، انتظار شکسته شدن سطح ۶۳۲۸۵ واحد را برای گرفتن سیگنال داریم. اتفاقی که وقوع آن در روزهای آتی می تواند نشانه ای مثبت باشد. این تراز، تطابق خوبی با محل پولبک به الگوی فوق الذکر دارد و به نظر میرسد در صورت رخداد این مورد، باید الگوی مذکور را بی اعتبار بدانیم.

شاخص کل در تایم فریم هفتگی

اما آیا با یک موج پیشرو رو به رو هستیم؟ در تایم فریم های بلند مدت، میتوان ریزش اخیر را در قالب یک سه موجی با تارگتی در محدوده ۵۵۰۰۰ واحد مدل کرد و پس از آن انتظار یک موج پیشرو، با هدفی بالاتر از ۹۵۰۰۰ واحد را داشت. لذا در این صورت، با دو موضوع رو به رو هستیم: نخست اینکه ورود در مقطع فعلی، با توجه به این تارگت، یک ورود نا به جا می باشد. اما برخی صنایع می توانند در نوسانات ِ احتمالی ِ منفی، شاخص را همراهی ننمایند. لذا بررسی صنایع برای ورود با هدف سهامداری، نه تنها نابجا نمی باشد؛ که می تواند یک موضع مناسب نیز باشد. دوم اینکه، بر اساس رشد اخیر و بر اساس مدل فوق، هنوز نه به سطح حمایتی رسیده ایم و نه کندل سیگنال و یا برگشت اسیلاتورها در نمودار مشاهده شده است، لذا سرمایه گذاران ریسک گریز، باید به دور از هیجان، کماکان در انتظار ثبات پارامترهای کلان اقتصادی و مشاهده مشخصه های مثبت در نمودار در آینده باشند.

به عنوان جمع بندی مطلب باید بیان کنیم که در تایم روزانه باید برای گرفتن سیگنال ورود زود هنگام و یا به دید نوسانی، منتظر شکسته شدن تراز ۶۳۲۸۵ الی ۶۳۵۰۰ واحد باشیم. در تایم هفتگی اما، مهم ترین تراز تحت نظر، ۶۶۷۴۳ واحد است که تطابق خوبی با میانگین سقف و کف شش ماهه(خط آبی رنگ) نیز دارد و شکسته شدن آن می تواند به منزله کندل سیگنال باشد.

نگارنده معتقد است که پس از شکسته شدن هر یک از این سطوح، رشد هیجانی در بازار نخواهیم داشت و فرصت های ورود در اختیار سرمایه گذاران خواهد بود.

اضافه می شود که این تحلیل در تایم فریم هفتگی انجام شده است و منظور از شکست سطوح، بسته شدن کندل در تایم فریم مورد نظر، در طرف مقابل این سطوح است و چنانچه قبل از شکسته شدن با بدنه کندل ها، شاهد شکست با سایه باشیم، باید سطح تحت نظر را به بالا/پایین (بسته به جهت سیگنال) سایه مورد نظر، منتقل نماییم.: شاخص کل در روزهای اخیر، پس از واکنش مثبت به کف حمایتی، رشدی بیش از 1000 واحد را تجربه کرده که به نظر می‌رسد این روزها یک بار دیگر، نظر فعالان اقتصادی را به خود جلب نموده...
علت تحلیل: واکنش مثبت به سطوح حمایتی و رشد بیش از 2000 واحدی در روزهای اخیر نزدیک شدن به سطوح مقاومتی که می‌توانند برای ادامه مسیر، تعیین کننده باشند
نتیجه‌گیری: نوسانات مثبت شاخص کل در روزهای اخیر می‌تواند چراغ سبزی بر رشد برخی صنایع هم در کوتاه مدت و هم به دید سهامداری و بلند مدت باشد. اما بازار از نمای کلی، کماکان انتظار می‌رود درگیر نوسان منفی و اصلاح باشد و لذا زمینه برای ورود همه جانبه، فراهم نیست.

در روزهای اخیر، شاهد واکنش مثبت شاخص کل به محدوده حمایتی اش در تراز ۶۱۰۰۰ واحد بود ه ایم. و این واکنش و متعاقب آن، همراه شدن با پارامترهای تأثیرگذار اقتصادی و بسته حمایتی دولت به جهت خروج از رکود، بار دیگر توجه بسیاری از فعالان بازارهای مالی را به خود جلب نموده است. لذا، نکته حائز اهمیت در این وضعیت، بررسی سناریوهای پیش رو در مسیر صعود و نزول و احتمال وقوع هر کدام است.

چنانچه خیلی ساده و کلاسیک بخواهیم انتهای نمودار را درون یک الگوی جمع شونده شبیه مثلث مدل نماییم، میتوان رشد اخیر را در قالب پولبک به خط پایین این الگو قلمداد کرد. اما از آنجایی که در همین راستا، تراز کف در الگو در ۶۱۵۳۲ واحد هنوز با بدنه کندل های هفتگی شکسته نشده است، لذا نمی توان صرفاً بر اساس این الگو، منتظر نوسانات منفی و فرصت فروش بود.

اما در قالب نوسانات روزانه، در تحلیل های قبلی، انتظار شکسته شدن سطح ۶۳۲۸۵ واحد را برای گرفتن سیگنال داریم. اتفاقی که وقوع آن در روزهای آتی می تواند نشانه ای مثبت باشد. این تراز، تطابق خوبی با محل پولبک به الگوی فوق الذکر دارد و به نظر میرسد در صورت رخداد این مورد، باید الگوی مذکور را بی اعتبار بدانیم.

شاخص کل در تایم فریم هفتگی

اما آیا با یک موج پیشرو رو به رو هستیم؟ در تایم فریم های بلند مدت، میتوان ریزش اخیر را در قالب یک سه موجی با تارگتی در محدوده ۵۵۰۰۰ واحد مدل کرد و پس از آن انتظار یک موج پیشرو، با هدفی بالاتر از ۹۵۰۰۰ واحد را داشت. لذا در این صورت، با دو موضوع رو به رو هستیم: نخست اینکه ورود در مقطع فعلی، با توجه به این تارگت، یک ورود نا به جا می باشد. اما برخی صنایع می توانند در نوسانات ِ احتمالی ِ منفی، شاخص را همراهی ننمایند. لذا بررسی صنایع برای ورود با هدف سهامداری، نه تنها نابجا نمی باشد؛ که می تواند یک موضع مناسب نیز باشد. دوم اینکه، بر اساس رشد اخیر و بر اساس مدل فوق، هنوز نه به سطح حمایتی رسیده ایم و نه کندل سیگنال و یا برگشت اسیلاتورها در نمودار مشاهده شده است، لذا سرمایه گذاران ریسک گریز، باید به دور از هیجان، کماکان در انتظار ثبات پارامترهای کلان اقتصادی و مشاهده مشخصه های مثبت در نمودار در آینده باشند.

به عنوان جمع بندی مطلب باید بیان کنیم که در تایم روزانه باید برای گرفتن سیگنال ورود زود هنگام و یا به دید نوسانی، منتظر شکسته شدن تراز ۶۳۲۸۵ الی ۶۳۵۰۰ واحد باشیم. در تایم هفتگی اما، مهم ترین تراز تحت نظر، ۶۶۷۴۳ واحد است که تطابق خوبی با میانگین سقف و کف شش ماهه(خط آبی رنگ) نیز دارد و شکسته شدن آن می تواند به منزله کندل سیگنال باشد.

نگارنده معتقد است که پس از شکسته شدن هر یک از این سطوح، رشد هیجانی در بازار نخواهیم داشت و فرصت های ورود در اختیار سرمایه گذاران خواهد بود.

اضافه می شود که این تحلیل در تایم فریم هفتگی انجام شده است و منظور از شکست سطوح، بسته شدن کندل در تایم فریم مورد نظر، در طرف مقابل این سطوح است و چنانچه قبل از شکسته شدن با بدنه کندل ها، شاهد شکست با سایه باشیم، باید سطح تحت نظر را به بالا/پایین (بسته به جهت سیگنال) سایه مورد نظر، منتقل نماییم.


1394/07/27
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333